Arch manual pages

Package containing this man page: community/po4a (version 0.48-2)

Locale::Po4a::Chooser(3pm) Po4a Tools Locale::Po4a::Chooser(3pm)

NOM

Locale::Po4a::Chooser - Gestiona els mòduls de po4a

DESCRIPCIÓ

Locale::Po4a::Chooser is a module to manage po4a modules. Previously, all po4a binaries used to know all po4a modules (pod, man, sgml, etc). This made the addition of a new module boring, because you had to make sure that the documentation is synchronized in all modules, and that each of them can access the new module.
Ara, tan sols heu de cridar la funció Locale::Po4a::Chooser::new(), passant el nom del mòdul com a paràmetre.
The function Locale::Po4a::Chooser::list() lists the available formats, and exits with the value passed as argument. So, we call Locale::Po4a::Chooser::list(0) when requested for the list of formats, and Locale::Po4a::Chooser::list(1) when passed an invalid format name.

CONSULTEU TAMBÉ

Sobre po4a:
Locale::Po4a::Po(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)
Sobre els mòduls:
Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm), Locale::Po4a::Guide(3pm), Locale::Po4a::Halibut(3pm), Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm), Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::Texinfo(3pm), Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm). Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm).

AUTORS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002,2003,2004,2005,2014 by SPI, inc.
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).
2017-06-02 Po4a Tools