Arch manual pages

Locale::Po4a::Docbook(3pm) Po4a Tools Locale::Po4a::Docbook(3pm)

NOM

Locale::Po4a::Docbook - Converteix documents DocBook XML des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.
Locale::Po4a::Docbook és un mòdul per ajudar en la traducció de documents en el format DocBook XML a altres llenguatges [humans].

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags i els atributs traduïbles.
L'únic error conegut és que encara no tracta les entitats, i això inclou les entitats d'inclusió, però podeu traduir la majoria dels fitxers a incloure per separat (a part dels típics fitxers d'entitats), i normalment fins i tot és millor mantenir-los separats.

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

AUTORS

 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

 Copyright (c) 2004 per Jordi Vilalta  <jvprat@gmail.com>
 Copyright (c) 2007-2009 per Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).
2018-07-02 Po4a Tools