Arch manual pages

Locale::Po4a::Texinfo(3pm) Po4a Tools Locale::Po4a::Texinfo(3pm)

NOM

Locale::Po4a::TeX - Converteix documents TeX i derivats des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.
Locale::Po4a::Texinfo és un mòdul per ajudar en la traducció de documents en el format Texinfo a altres llenguatges [humans].
This module contains the definitions of common Texinfo commands and environments.

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

This module is still beta. Please send feedback and feature requests.

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORS

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2004-2007 per Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).
2018-07-02 Po4a Tools