Arch manual pages

Package containing this man page: community/man-pages-cs (version 0.18.20090209-5)

ABS(3) Linux - příručka programátora ABS(3)

JMÉNO

abs - vrací absolutní hodnotu čísla typu integer

SYNTAXE

#include <stdlib.h>
 
int abs(int j);

POPIS

Funkce abs() vrací absolutní hodnotu integer argumentu j.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Vrací absolutní hodnotu argumentu.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

POZNÁMKY

Absolutní hodnota nejmenšího čísla typu integer není definována.

DALŠÍ INFORMACE

ceil(3), floor(3), fabs(3), labs(3), rint(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU