Arch manual pages

ADDDEBUG(1) [FIXME: manual] ADDDEBUG(1)

NAMN

adddebug - Ändrar Makefile för att lägga till avlusningsinformation

SYNOPSIS

adddebug [ -k] [-r] [-n]

BESKRIVNING

adddebug ändrar Makefile i nuvarande katalog (och valfritt i dess underkataloger) för att lägga till avlusningsinformation ( -g3). Det tar också bort optimering ( -O[1-9]).
Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VÄLJARE

-k
Behåll optimering (ta inte bort flaggan -O[1-9]? som normalt tas bort).
-r
Sök rekursivt igenom alla underkataloger till nuvarande katalog och utför åtgärden för varje Makefile som hittas.
-n
Kompilera utan att NDEBUG och NO_DEBUG är definierade (gör att anrop till kDebug fungerar).

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>
Author.
7:e mars, 2003 [FIXME: source]