Arch manual pages

AMULECMD(1) aMule segédprogramok AMULECMD(1)

NÉV

amulecmd - Szöveges program az aMule "távvezérléséhez"

ÁTTEKINTÉS

amulecmd [ -h <gép>] [-p <port>] [ -P <jelszó>] [-f <fájl>] [-q] [-v] [ -l <nyelv>] { [-w] | [-c <parancs>] }
 
amulecmd [ --create-config-from=<fájl>]
 
amulecmd [--version]
 
amulecmd [--help]

LEÍRÁS

Az amulecmd egy szöveges program az aMule vezérlésére.
[ -h <gép>, --host=<gép> ]
A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gép> lehet egy IP cím vagy egy DNS név.
[ -p <port>, --port=<port> ]
Az aMule távoli elérés portja, amint az a Beállítások->Távoli Elérés panelen beállítható (alapértelemzés: 4712).
[ -P <jelszó>, --password= <jelszó> ]
A távoli elérés jelszava.
[ -f <fájl>, --config-file= <fájl> ]
A megadott konfigurációs fájl használata. Az alapértelmezett konfigurációs fájl: ~/.aMule/remote.conf
[ -q, --quiet ]
Ne írjon semmit a szabvány kimenetre.
[ -v, --verbose ]
Bőbeszédű mód - a hibakeresési üzenetek megjelenítése.
[ -l <nyelv>, --locale=<nyelv> ]
Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a <nyelv> paraméter bővebb leírásához.
[ -w, --write-config ]
A parancssori paramétereket beírja a konfigurációs fájlba és kilép.
[ -c <parancs>, --command=<parancs> ]
Végrehajtja a megadott parancsot, mintha azt a saját parancssorába írtuk volna be, majd kilép.
[ --create-config-from=<fájl> ]
Konfigurációs fájl készítése a <fájl> alapján, amely az aMule érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.
[ -v, --version ]
Megjeleníti a verziószámot.
[ -h, --help ]
Egy rövid használati leírást jelenít meg.

PARANCSOK

Minden parancs érzéketlen a kis/nagy betűkre.

Add <eD2k-hivatkozás> | <magnet-hivatkozás>

Egy eD2k vagy magnet hivatkozást ad a letöltéshez.
 
Az eD2k hivatkozás a következő lehet:
egy fájl hivatkozás (ed2k://|file|...), ez a letöltési sorhoz lesz hozzáadva;
egy kiszolgáló hivatkozás (ed2k://|server|...), ez a kiszolgáló-listához lesz hozzáadva;
egy kiszolgáló-lista hivatkozás, mely esetben a listában szereplő összes kiszolgáló a kiszolgáló-listához adódik.
 
A magnet hivatkozásnak tartalmaznia kell az eD2k hash-t és a fájl hosszát.

Cancel <hash> | <szám>

Megszakítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Connect [ kad | ed2k | <ip|név> ]

Kapcsolódik a hálózathoz.
 
A Beállításokban engedélyezett összes hálózathoz kapcsolódik.
 
Az opcionális paraméterrel megadható, melyik hálózathoz csatlakozzon. Egy kiszolgáló címének IP:Port formában történő megadásával (ahol az IP vagy egy pontozott decimális cím, vagy egy feloldható DNS név) az aMule a megadott kiszolgálóhoz fog csatlakozni.

Disconnect [ ed2k | kad ]

Leválasztás minden csatlakoztatott hálózatról, vagy csak a megadott hálózatról.

Download <szám>

Letölt egy fájlt.
 
Meg kell adni egy fájl számát a legutóbbi keresésből. Például: a „download 12” parancs az előző keresés eredményei közül a 12-es sorszámú fájlt fogja letölteni.

Exit

Leválasztás az amule(d)-ről és kilépés az amulecmd-ből.

Get <mit>

Megmutat egy beállítás értéket.
 
A <mit> lehetséges értékei:
BwLimits
Sávszélesség határok.
IPFilter
IP-szűrő beállítások.

Help [ <parancs> ]

Egy rövid használati leírást jelenít meg. Ha paraméter nélkül hívjuk meg, kilistázza az elérhető parancsokat. Ha egy <parancs>-ot is megadunk, rövid leírást ad az adott parancsról.

Pause <hash> | <szám>

Megállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Priority <prioritás> <hash> | <szám>

Beállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltés prioritását.
 
A <prioritás> lehetséges értékei:
Auto
Automatikus prioritás.
High
Magas prioritás.
Low
Alacsony prioritás.
Normal
Normál prioritás.

Progress

Egy folymatban lévő keresés állapotát jeleníti meg.

Quit

Az exit parancs szinonímája.

Reload <mit>

A megadott objektum újratöltése.
 
A <mit> lehetséges értékei:
Shared
A megosztott fájlok listájt tölti újra.
IPFilter
Az IP szűrő újratöltése.

Reset

Napló újrakezdése.

Results

Az utolsó keresés eredményeinek megjelenítése.

Resume <hash> | <szám>

Folytatja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Search <típus> <kulcsszó>

Elindít egy keresést a megadott <kulcsszó>-ra. Kötelező megadni a keresés típusát és a kulcsszót. Példa: a „search kad amule” parancs egy Kademlia keresést indít az „amule” kulcsszóra.
 
Elérhető keresés típusok:
Global
Globális keresést hajt végre.
Kad
A Kademlia hálózaton keres.
Local
Lokális keresés.

Set <mit>

Egy beállítás érték megváltoztatása.
 
A <mit> lehetséges értékei:
BwLimits
Sávszélesség határok beállítása.
IPFilter
IP-szűrő beállításainak módosítása.

Show <mit>

Megmutatja a fel- és letöltési sort, a kiszolgáló- és megosztott fájlok listáját.
 
A <mit> lehetséges értékei:
DL
Letöltési lista megjelenítése.
Log
Napló megjelenítése.
Servers
Kiszolgálók listájának megjelenítése.
UL
Feltöltési lista megjelenítése.

Shutdown

Leállítja a távoli magot (amule/amuled). Ez egyszersmind a szöveges klienst is leállítja, mivel az nemigen használható futó mag nélkül.

Statistics [ <szám> ]

A statisztika fa megjelenítése.
 
Lehetséges megadni egy számot a 0-255 tartományban, amely megadja az ügyfél-verziók al-fák maximális nagyságát. Nulla megadása vagy a szám teljes elhagyása nem korlátoz.
 
Példa: a „statistics 5” parancs csak az 5 leggyakoribb ügyfél változatot mutatja minden ügyfél típusra.

Status

Megjeleníti a kapcsolat állapotát, pillanatnyi fel-/letöltési sebességet, stb.

MEGJEGYZÉSEK

Elérési utak

Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott fájl nem tartalmaz könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában ( ~/.aMule) fogja keresni.

Nyelvek

A -l opció <nyelv> paramétere a következőképpen adható meg: nyelv[_TERÜLET][.kódolás][@módosító], ahol nyelv az elsődleges nyelv, TERÜLET egy nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a karakterkészlet kódja és a módosító „lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból egyetlen kategórián belül”.
 
Például a következő értékek mind érvényesek:
de
 
de_DE
 
de_DE.iso88591
 
de_DE@euro
 
de_DE.iso88591@euro
 
Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes nyelvmeghatározást, a kódolás és módosító még nem használt.
 
Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol megnevezése is, így például a -l german szintén érvényes és egyenértékű a -l de_DE megadással.
 
Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

FÁJLOK

~/.aMule/remote.conf

PÉLDA

Tipikusan az amulecmd-t először a következőképpen indítjuk:
amulecmd -h gépnév -p EC-port -P EC-jelszó -w
vagy
amulecmd --create-config-from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf
Ez elmenti a beállításokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy később már csak ezt kelljen írni:
 
amulecmd
 
Természetesen nem kötelező ezt a példát követni.

HIBÁK JELENTÉSE

A hibákat kérjük vagy a fórumon ( http://forum.amule.org/), vagy a hibakövetőben ( http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne írjanak levelet (e-mail-t) se a levelezési listára, se közvetlenül valamelyik fejlesztőnek.

COPYRIGHT

Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public License védelme alatt áll.

LÁSD MÉG

amule(1), amuled(1)

SZERZŐ

Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>
2016. szeptember aMuleCmd v2.3.2