Arch manual pages

ASINH(3) Linux - příručka programátora ASINH(3)

JMÉNO

asinh - inverzní hyperbolický sinus

SYNTAXE

#include <math.h>
 
double asinh(double x);

POPIS

Funkce asinh() počítá inverzní hyperbolický sinus čísla x; což je hodnota, jejíž hyperbolický sinus je x.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

acosh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997