Arch manual pages

ATAN(3) Linux - příručka programátora ATAN(3)

JMÉNO

atan - funkce arcus tangens

SYNTAXE

#include <math.h>
 
double atan(double x);

POPIS

Funkce atan() počítá arcus tangens čísla x; což je hodnota, jejíž tangens je x.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce atan() vrací arcus tangens v radiánech a její obor hodnot je uzavřený interval od -PI/2 do PI/2.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

acos(3), asin(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997