Arch manual pages

ATAN2(3) Linux - příručka programátora ATAN2(3)

JMÉNO

atan2 - arcus tangens dvou proměnných

SYNTAXE

#include <math.h>
 
double atan2(double y, double x);

POPIS

Funkce atan2() počítá arcus tangens dvou proměnných x a y. Výpočet je podobný výpočtu arcus tangens y / x, kromě toho, že znaménka obou argumentů jsou použita pro určení kvadrantu, ve kterém se nachází výsledná hodnota.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce atan2() vrací výsledek v radiánech, který je mezi -PI a PI včetně.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

acos(3), asin(3), atan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997