Arch manual pages

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize
calibre-customize opcions


Personalitzeu calibre amb la càrrega de connectors externs.
Sempre que passeu arguments a calibre-customize i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--add-plugin, -a
Afegeix un connector amb l'especificació del camí a l'arxiu ZIP que el conté.

--build-plugin, -b
Per als desenvolupadors de connectors: camí al directori on esteu desenvolupant el connector. Aquesta ordre comprimirà automàticament el connector i l 'actualitzarà a calibre.

--customize-plugin
Personalitza el connector. Especifiqueu el nom del connector i la cadena de personalització, separats per una coma.

--disable-plugin
Inhabilita el connector especificat

--enable-plugin
Habilita el connector especificat

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--list-plugins, -l
Mostra una llista dels connectors instal·lats

--remove-plugin, -r
Suprimeix un connector personalitzat pel nom. No té cap efecte als connectors integrats

--version
mostra el número de versió del programa i surt

Kovid Goyal

Kovid Goyal
de desembre 07, 2018 3.35.0