Arch manual pages

CHROOT(1) Uživatelské příkazy CHROOT(1)

JMÉNO

chroot - provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým adresářem

POUŽITÍ

chroot NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ [PŘÍKAZ [ ARG]...]
 
chroot VOLBA

POPIS

Spustí PŘÍKAZ s kořenovým adresářem nastaveným na NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí
Není-li zadán žádný příkaz, spustí “${SHELL} -i” (implicitně: /bin/sh).

AUTOR

Napsal Roland McGrath.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

chroot(2)
Úplná dokumentace pro chroot je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a chroot, měl by příkaz
info coreutils 'chroot invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0