Arch manual pages

COSH(3) Linux - příručka programátora COSH(3)

JMÉNO

cosh - funkce hyperbolický cosinus

SYNTAXE

#include <math.h>
 
double cosh(double x);

POPIS

Funkce cosh() vrací hodnotu hyperbolického cosinu čísla x, který je definován jako (exp(x) + exp(-x)) / 2.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

acosh(3), asinh(3), atanh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997