Arch manual pages

CVSLASTCHANGE(1) [FIXME: manual] CVSLASTCHANGE(1)

NOM

cvslastchange - Mostra l'últim canvi a un fitxer entregat al CVS

SINOPSI

cvslastchange [ fitxer]

DESCRIPCIÓ

cvslastchange mostra l'últim canvi fet a un fitxer entregat al CVS. Per a fer això s'usa cvs diff i cvs log.
cvslastchange funciona sobre qualsevol branca del CVS, menys per a HEAD.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

cvslastlog(1) cvsrevertlast(1) cvs(1)

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>
Autor.
8 de març del 2003 [FIXME: source]