Arch manual pages

Package containing this man page: community/deja-dup (version 34.3-1)

DEJA-DUP-PREFERENCES(1) User Commands DEJA-DUP-PREFERENCES(1)

NAME

deja-dup-preferences - manual page for deja-dup-preferences 34.3

SYNOPSIS

deja-dup-preferences [ OPCIÓ...]

OPTIONS

-h, --help
Mostra les opcions d'ajuda
--help-all
Mostra totes les opcions d'ajuda
--help-gtk
Mostra les opcions del GTK+
--version
Mostra la versió
--display=VISUALITZACIÓ
Visualització X que s'ha d'utilitzar

SEE ALSO

duplicity(1)
December 2016 deja-dup-preferences 34.3