Arch manual pages

DEJA-DUP-PREFERENCES(1) User Commands DEJA-DUP-PREFERENCES(1)

NAME

deja-dup-preferences - manual page for deja-dup-preferences 34.3

SYNOPSIS

deja-dup-preferences [ PŘEPÍNAČ…]

OPTIONS

-h, --help
Zobrazit přepínače nápovědy
--help-all
Zobrazit všechny přepínače nápovědy
--help-gtk
Zobrazit přepínače GTK+
--version
Zobrazit verzi
--display=DISPLEJ
Displej X, který použije

SEE ALSO

duplicity(1)
December 2016 deja-dup-preferences 34.3