Arch manual pages

Package containing this man page: community/deja-dup (version 34.3-1)

DEJA-DUP(1) User Commands DEJA-DUP(1)

NAME

deja-dup - manual page for deja-dup 34.3

SYNOPSIS

deja-dup [ ОПЦИЯ…]
 
deja-dup --backup
 
deja-dup --restore [ФАЙЛОВЕ…]
 
deja-dup --restore-missing ДИРЕКТОРИЯ

DESCRIPTION

Програмата Резервно копие е лесен архивиращ инструмент. Той скрива сложността на архивирането по Правилния Начин (криптирано, другаде, редовно) и ползва модула duplicity за работата си.

OPTIONS

-h, --help
Показване на настройките на помощта
--help-all
Показване на всички настройки на помощта
--help-gtk
Показване на опциите за GTK+
--version
Показване на версията
--restore
Възстановяване на дадените файлове
--backup
Незабавно създаване на резерно копие
--restore-missing
Възстановяване на изтрити файлове
--display=ДИСПЛЕЙ
Дисплеят на Х, който да се използва

SEE ALSO

duplicity(1)
December 2016 deja-dup 34.3