Arch manual pages

Package containing this man page: community/deja-dup (version 34.3-1)

DEJA-DUP(1) User Commands DEJA-DUP(1)

NAME

deja-dup - manual page for deja-dup 34.3

SYNOPSIS

deja-dup [ OPCIÓ...]
 
deja-dup --backup
 
deja-dup --restore [FITXERS…]
 
deja-dup --restore-missing CARPETA

DESCRIPTION

El Déjà Dup és una eina senzilla de còpies de seguretat. Amaga la complexitat de realitzar còpies de seguretat de la millor manera (amb encriptació, a una ubicació remota i regularment) i utilitza el Duplicity com a rerefons.

OPTIONS

-h, --help
Mostra les opcions d'ajuda
--help-all
Mostra totes les opcions d'ajuda
--help-gtk
Mostra les opcions del GTK+
--version
Mostra la versió
--restore
Restaura els fitxers seleccionats
--backup
Inicia la còpia de seguretat immediatament
--restore-missing
Restaura fitxers suprimits
--display=VISUALITZACIÓ
Visualització X que s'ha d'utilitzar

SEE ALSO

duplicity(1)
December 2016 deja-dup 34.3