Arch manual pages

Package containing this man page: community/deja-dup (version 34.3-1)

DEJA-DUP(1) User Commands DEJA-DUP(1)

NAME

deja-dup - manual page for deja-dup 34.3

SYNOPSIS

deja-dup [ PŘEPÍNAČ…]
 
deja-dup --backup
 
deja-dup --restore [SOUBORY...]
 
deja-dup --restore-missing ADRESÁŘ

DESCRIPTION

Déjà Dup je jednoduchý nástroj pro zálohování. Obsahuje ucelený zálohovací systém (šifrování, off-site a pravidelné zálohy) a jako backend používá duplicity.

OPTIONS

-h, --help
Zobrazit přepínače nápovědy
--help-all
Zobrazit všechny přepínače nápovědy
--help-gtk
Zobrazit přepínače GTK+
--version
Zobrazit verzi
--restore
Obnovit dané soubory
--backup
Ihned spustit zálohování
--restore-missing
Obnovit smazané soubory
--display=DISPLEJ
Displej X, který použije

SEE ALSO

duplicity(1)
December 2016 deja-dup 34.3