Arch manual pages

DREM(3) Linux - příručka programátora DREM(3)

JMÉNO

drem - desetinný zbytek po dělení

SYNTAXE

#include <math.h>
 
double drem(double x, double y);

POPIS

Funkce drem() počítá zbytek po dělení čísla x číslem y. Vrácená hodnota je x - n * y, kde n je číslo x / y, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo. Je-li toto číslo 1/2, je zaokrouhleno na sudé číslo.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce drem() vrací zbytek, kromě případu, kdy je y rovno 0, kdy funkce selže a je nastavena proměnná errno .

CHYBY

EDOM
Dělitel y je nula.

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

fmod(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997