Arch manual pages

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta
ebook-meta ebook_file [options]


Read/Write metadata from/to e-book files.
Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip
Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz
Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.
Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--author-sort
Şir utilizat atunci când e sortat de către autor. În cazul în care e nespecificat şi autorul este specificat, acesta va fi auto-generat de autor.

--authors, -a
Setează autorii. Autori multiplii ar trebuie separaţi prin caracterul &. Numele autorilor ar trebui să fie în ordinea Nume Prenume.

--book-producer, -k
Indicați producătorul cărții.

--category
Setaţi categoria cărţii.

--comments, -c
Set the e-book description.

--cover
Setează coperta fişierului specificat.

--date, -d
Setează data publicată.

--from-opf
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

--get-cover
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

--help, -h
show this help message and exit

--identifier
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

--index, -i
Setaţi indexul cărtii în această serie

--isbn
Indicați numărul ISBN al cărții.

--language, -l
Setaţi limba.

--lrf-bookid
Setaţi BookID-ul în fişierele LRF

--publisher, -p
Set the e-book publisher.

--rating, -r
Stabiliţi evaluarea personală a cărţii. Ar trebui să fie un număr între 1 şi 5.

--series, -s
Set the series this e-book belongs to.

--tags
Introduceți etichetele pentru carte. Ar trebui să fie o listă separată prin virgule.

--title, -t
Stabileşte titul.

--title-sort
Versiunea titlului care urmează a fi utilizată la sortare. Dacă nu e specificată, iar titlul este specificat, va fi autogenerată din titlu.

--to-opf
Specificaţi numele unui fişier OPF. Metadatele vor fi scrise pe fişierul OPF.

--version
show program's version number and exit

Kovid Goyal

Kovid Goyal
februarie 01, 2019 3.39.1