Arch manual pages

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta
ebook-meta файл_книги [параметри]


Прочитати або записати метадані до файлі електронних книг.
Підтримувані формати читання метаданих: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip
Підтримувані формати запису метаданих: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz
Для різних типів файлів передбачено різні метадані. Якщо ви спробуєте встановити метадані для файла, для типу якого ці метадані не передбачено, метадані буде просто відкинуто.
Якщо ви передаєте аргументи ebook-meta, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

--author-sort
Рядок, що використовується для сортування за автором. Якщо не вказано, а авторів вказано, дані буде визначено за даними щодо авторів.

--authors, -a
Вкажіть авторів. Якщо авторів декілька, їхні імена слід розділити символом &. Імена авторів слід вказувати у форматі «Ім’я Прізвище».

--book-producer, -k
Вказати виробника (продюсера) книжки.

--category
Вказати категорію книжки.

--comments, -c
Встановити опис електронної книги.

--cover
Визначити обкладинку для вказаного файла.

--date, -d
Вказати дату публікацію.

--from-opf
Прочитати метадані зі вказаного файла OPF і використовувати їх, як метадані для книжки Метадані вказані в командному рядку замінять метадані прочитані з файла OPF.

--get-cover
Отримати обкладинку з книжки і зберегти її у вказаному файлі.

--help, -h
показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--identifier
Встановити ідентифікатори книги. Можна вказувати декілька таких параметрів. Приклад: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 Щоб вилучити ідентифікатор, вкажіть порожнє значення. Приклад: --identifier isbn: Зауважте, що у файлах EPUB вилучення ідентифікатора, позначеного як ідентифікатор пакунка, неможливе.

--index, -i
Вказати номер книги в циклі.

--isbn
Вказати ISBN книжки.

--language, -l
Встановити мову.

--lrf-bookid
Вказати BookID в LRF файлах

--publisher, -p
Встановити запис видавця електронної книги.

--rating, -r
Вказати оцінку. Може бути число між 1 і 5.

--series, -s
Вказати цикл, до якого належить книжка.

--tags
Вказати мітки для книжки. Повинні бути розділені комами.

--title, -t
Вказати заголовок

--title-sort
Версія заголовка, що використовується для сортування. Якщо не вказано, а заголовок вказано, дані буде автоматично визначено на основі заголовка.

--to-opf
Вкажіть назву файла OPF. Метадані будуть записані в OPF файлі.

--version
показати дані щодо версії програми і завершити роботу

Kovid Goyal

Kovid Goyal
лютого 01, 2019 3.39.1