Arch manual pages

ERROR::REPORTING(7stap) ERROR::REPORTING(7stap)

JMÉNO

error::reporting - reportování chyb
 
 

KOMERČNÍ PODPORA

Pokud váš poskytovatel OS nabízí komerční podporu, doporučujeme ji využít a nahlásit chybu pomocí příslušného nástroje.
 

KOMUNITNÍ PODPORA

Systemtap komunita a dobrovolní vývojáři rádi přijmou Vaše chybové hlášení, aby mohli systemtap opravit, či vylepšit. Existuje několik způsobů jak je kontaktovat:
 
veřejný mailing list
systemtap@sourceware.org
 
veřejné IRC
#systemtap na irc.freenode.net, použijte fpaste.org pro rozsáhlejší text
 
veřejná bugzilla
http://sourceware.org/bugzilla/
 

JAKÉ INFORMACE SBÍRAT

Do hlášení o chybě zahrňte informaci o platformě, verzi systemtapu, vašich skriptech a použitých tapsetech, způsobu vyvolání systemtapu a skutečné versus očekávané chování.
 
Pro sesbírání užitečných informací, které pomohou popsat vaše prostředí, vložte do chybového hlášení výstup příkazu stap-report.
 

VIZ TÉŽ

stap(1),
stap-report(1),
http://sourceware.org/systemtap/wiki/