Arch manual pages

FABS(3) Linux - příručka programátora FABS(3)

JMÉNO

fabs - absolutní hodnota desetinného čísla

SYNTAXE

#include <math.h>
 
double fabs(double x);

POPIS

Funkce fabs() vrací absolutní hodnotu čísla x, které je typu double.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

abs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997