Arch manual pages

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata
 
fetch-ebook-metadata [options]


 
Fetch book metadata from online sources. You must specify at least one of title, authors or ISBN.
 
Sempre que passeu arguments a fetch-ebook-metadata i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: «/some path/with spaces»

[OPCIONS]

--allowed-plugin, -p
Specify the name of a metadata download plugin to use. By default, all metadata plugins will be used. Can be specified multiple times for multiple plugins. All plugin names: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, ISBNDB, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Autors del llibre

--cover, -c
Especifiqueu un nom de fitxer. La portada, si està disponible, es desarà en aquest. Sense aquesta opció, no es baixarà cap portada.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--isbn, -i
ISBN del llibre

--opf, -o
Output the metadata in OPF format instead of human readable text.

--timeout, -d
Temps d'expiració en segons. Per defecte és 30

--title, -t
Títol del llibre

--verbose, -v
Escriu el fitxer de registre a la consola (stderr)

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de novembre 10, 2017 3.12.0