Arch manual pages

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata
 
fetch-ebook-metadata [opcje]


 
Pobieranie metadanych ze źródeł internetowych. Musisz podać co najmniej jedną z informacji: tytuł, autora lub ISBN.
 
Whenever you pass arguments to fetch-ebook-metadata that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--allowed-plugin, -p
Specify the name of a metadata download plugin to use. By default, all metadata plugins will be used. Can be specified multiple times for multiple plugins. All plugin names: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Autor(zy) książki

--cover, -c
Podaj nazwę pliku. Okładka, jeśli jest dostępna, zostanie w tym pliku zapisana. Bez tego parametru okładka nie zostanie pobrana.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--isbn, -i
ISBN książki

--opf, -o
Wygeneruj metadane w formacie OPF zamiast w postaci tekstu.

--timeout, -d
Limit czasu w sekundach. Domyślnie 30

--title, -t
Tytuł książki

--verbose, -v
Prześlij log na konsolę (stderr)

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lipca 06, 2018 3.27.1