Arch manual pages

FETCH-EBOOK-METADATA(1) calibre FETCH-EBOOK-METADATA(1)

NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata
 
fetch-ebook-metadata [параметри]


 
Отримати метадані книги із джерел у інтернеті. Вам слід вказати назву, авторів або ISBN.
 
Якщо ви передаєте аргументи fetch-ebook-metadata, які містять пробіли, додайте навколо таких аргументів лапки. Приклад: «/some path/with spaces»

[ПАРАМЕТРИ]

--allowed-plugin, -p
Вказати назву додатка отримання метаданих. Типово, використовуються усі додатки метаданих. Можна вказувати декілька разів, щоб визначити декілька додатків. Назви усіх додатків: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Автори книги

--cover, -c
Вказати назву файла. Зображення обкладинки, якщо таке буде виявлено, буде збережено до файла із вказаною назвою. Якщо параметр не вказано, програма не робитиме спроб отримати обкладинку.

--help, -h
показати це довідкове повідомлення і завершити роботу

--isbn, -i
ISBN книги

--opf, -o
Вивести метадані у форматі OPF, а не у текстовому форматі, зручному для читання.

--timeout, -d
Час очікування у секундах. Типовим є значення 30.

--title, -t
Назва книги

--verbose, -v
Вивести повідомлення журналу до консолі (stderr).

--version
показати дані щодо версії програми і завершити роботу

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
липня 06, 2018 3.27.1