Arch manual pages

FPATHCONF(3) Linux - příručka programátora FPATHCONF(3)

JMÉNO

fpathconf, pathconf - získej konfigurační hodnoty pro soubory

SYNTAXE

#include <unistd.h>
 
long fpathconf(int filedes, int name); long pathconf(char *path, int name);

POPIS

fpathconf() vrátí hodnotu systémového parametru name pro otevřený file deskriptor filedes.
pathconf() vrátí hodnotu systémového parametru name pro soubor se jménem path.
Odpovídající makra definovaná v <unistd.h> obsahují minimální hodnoty; jestliže aplikace bude chtít využít hodnot, které se mohou měnit, je lépe použít volání fpathconf() nebo pathconf(), které vrátí aktuální hodnoty.
Proměnná name může nabývat těchto konfiguračních hodnot:
_PC_LINK_MAX
vrátí maximální počet odkazů na soubor. Jestliže filedes nebo path ukazují na adresář tak se hodnota vztahuje k celému adresáři. Odpovídající makro je _POSIX_LINK_MAX.
_PC_MAX_CANON
vrací maximální délku zformátované vstupní řádky, kde filedes nebo path musí ukazovat na terminál. Odpovídající makro je _POSIX_MAX_CANON.
_PC_MAX_INPUT
vrací maximální délku vstupní řádky, kde filedes nebo path musí ukazovat na terminál. Odpovídající makro je _POSIX_MAX_INPUT.
_PC_NAME_MAX
vrací maximální délku jména souboru v adresáři path nebo filedes, který může proces vytvořit. Odpovídající makro je _POSIX_MAX_.
_PC_PATH_MAX
vrací maximální délku relativní cesty, když path nebo filedes je současný pracovní adresář. Odpovídající makro je _POSIX_PATH_MAX.
_PC_PIPE_BUF
vrací velikost bufferu roury, kde filedes musí ukazovat na rouru nebo FIFO (pojmenovaná roura) a path musí ukazovat na FIFO. Odpovídající makro je _POSIX_PIPE_BUF.
_PC_CHOWN_RESTRICTED
vrací nenulovou hodnotu, jestliže volání chown(2) nemůže být použito na tento soubor. Jestliže filedes nebo path ukazují na adresář, tak to platí pro všechny soubory v tomto adresáři. Odpovídající makro je _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.
_PC_NO_TRUNC
vrací nenulovou hodnotu, jestliže přístup k souborům, jejichž název je delší než _POSIX_NAME_MAX znamená chybu. Odpovídající makro je _POSIX_NO_TRUNC.
_PC_VDISABLE
vrací nenulovou hodnotu, je-li možno zakázat zpracování speciálních znaků, kde filedes nebo path musí ukazovat na terminál.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Existuje-li příslušný limit, je vrácen. Neexistuje-li limit, je vrácena -1 a errno zůstane nezměněna. Je-li způsobena chyba, je vrácena -1 a errno obsahuje její bližší popis.

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1 Soubory jejichž název je delší než hodnota vrácená pro name rovno _PC_NAME_MAX mohou existovat v daném adresáři.
Některé vrácené hodnoty mohou být velké, nehodí se k alokování paměti.

DALŠÍ INFORMACE

getconf(1), statfs(2), open(2), sysconf(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
26.prosince 1996 GNU