Arch manual pages

GETPROTOENT(3) Linux - příručka programátora GETPROTOENT(3)

JMÉNO

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - funkce pro práci s databází protokolů

SYNTAXE

#include <netdb.h>
 
struct protoent *getprotoent(void);
 
struct protoent *getprotobyname(const char *name);
 
struct protoent *getprotobynumber(int proto);
 
void setprotoent(int stayopen);
 
void endprotoent(void);

POPIS

Funkce getprotoent() přečte další záznam z databáze protokolů /etc/protocols a vrátí strukturu protoent, která obsahuje jednotlivá pole. Soubor /etc/protocols je otevřen, je-li potřeba.
Funkce getprotobyname() vrací strukturu protoent ze souboru /etc/protocols pro řádek, který vyhovuje jménu name.
Funkce getprotobynumber() vrací strukturu protoent pro řádek, který vyhovuje protokolovému číslu number.
Funkce setprotoent() otevře databázi protokolů a nastaví ukazovátko na jeho začátek. Je-li stayopen nenulové, soubor nebude mezi voláními getprotobyname() a getprotobynumber() uzavírán.
Funkce endprotoent() uzavírá /etc/protocols.
Struktura protoent je definována v <netdb.h> následovně:
 
struct protoent {
	char	*p_name;		/* official protocol name */
	char	**p_aliases;		/* alias list */
	int	p_proto;		/* protocol number */
}
Prvky struktury protoent jsou:
p_name
Oficiální jméno protokolu.
p_aliases
Nulovým ukazatelem ukončený seznam přezdívek protokolu.
p_proto
Číslo protokolu.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce getprotoent(), getprotobyname() a getprotobynumber() vrací strukturu protoent structure, nebo NULL, jestliže došlo k chybě nebo byl dosažen konec souboru.

SOUBORY

/etc/protocols
databáze protokolů

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

getservent(3), getnetent(3), protocols(5)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
31. března 1997 BSD