Arch manual pages

GETSOCKNAME(2) Linux - příručka programátora GETSOCKNAME(2)

JMÉNO

getsockname - získej jméno (adresu) soketu

SYNTAXE

int getsockname(int s , struct sockaddr * name , int * namelen )

POPIS

Getsockname vrací současné jméno (adresu soketu) v name . Parametr namelen by měl být inicializován, aby ukazoval množství místa, na které ukazuje name. Po návratu bude ukazovat skutečnou velikost vráceného jména (v bajtech).

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Při úspěchu je vrácena 0, jinak -1 a proměnná errno je příslušně nastavena.

CHYBY

EBADF
Argument s není platným deskriptorem.
ENOTSOCK
Argument s je soubor, není to deskriptor soketu.
ENOBUFS
Nedostatek systémových zdrojů k provedení operace.
EFAULT
Argument name ukazuje na paměť v neplatné části adresového prostoru procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

SVr4, 4.4BSD (volání getsockname se poprvé objevilo v 4.2BSD). SVr4 dokumentuje další chybové kódy ENOMEM a ENOSR.

CHYBY

Jména soketů v doméně UNIX nejsou přístupná; volání getsockname vrací data o délce 0.

DALŠÍ INFORMACE

bind(2), socket(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
29. března 1997 BSD Man Page