Arch manual pages

HYPOT(3) Linux - příručka programátora HYPOT(3)

JMÉNO

hypot - eukleidovská vzdálenost

SYNTAXE

#include <math.h>
 
double hypot(double x, double y);

POPIS

Funkce hypot() vrací hodnotu sqrt(x*x + y*y). Je to velikost přepony pravoúhlého trojúhelníka s odvěsnami x a y, neboli vzdálenost bodu (x, y) od počátku.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

sqrt(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997