Arch manual pages

INDEX(3) Linux - příručka programátora INDEX(3)

JMÉNO

index, rindex - vyhledej znak v řetězci

SYNTAXE

#include <string.h>
 
char *index(const char *s, int c);
 
char *rindex(const char *s, int c);

POPIS

Funkce index() vrací ukazatel na první výskyt znaku c v řetězci s.
Funkce rindex() vrací ukazatel na poslední výskyt znaku c v řetězci s.
Ukončovací znak NULL je považován za součást řetězce.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

FUnkce index() a rindex() vrací ukazatel na nalezený řetězec nebo NULL pokud nebyl znak nalezen.

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

memchr(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU