Arch manual pages

KILL(1) Uživatelské příkazy KILL(1)

JMÉNO

kill - pošle procesu signál nebo vypíše seznam signálů

POUŽITÍ

kill [-s SIGNÁL | -SIGNÁL] PID...
 
kill -l [SIGNÁL]...
 
kill -t [SIGNÁL]...

POPIS

Posílá procesům signály nebo vypíše seznam signálů
Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
-s, --signal=SIGNÁL, -SIGNÁL
určuje jméno nebo číslo signálu, který má být poslán
-l, --list
vypíše jména signálů nebo převede jména signálů z/na čísla
-t, --table
vypíše informace o signálech v přehledné tabulce
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí
SIGNÁL může být určen jménem jako např. `HUP' nebo číslem jako `1' nebo návratová hodnota procesu ukončeného signálem. PID je celé číslo; pokud je záporné, označuje skupinu procesů.
POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu kill, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

kill(2)
Úplná dokumentace pro kill je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a kill, měl by příkaz
info coreutils 'kill invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0