Arch manual pages

KJSCMD(1) KDE kasutaja käsiraamat KJSCMD(1)

NAME

kjscmd - KDE KJSEmbedi interpretaator

KOKKUVõTE

kjscmd [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [[-n] | [-no-kde]] [fail]

KIRJELDUS

kjscmd on tööriist KJSEmbedi skriptide käivitamiseks käsureal. See käivitab skriptid määratud failis fail, kasutades selleks KJSEmbedit. See ei aktsepteeri parameetri fail kohal - (standardsisendit).

RAKENDUSE VõTMED

-e,--exec
failis fail leiduva skripti käivitamine ilma graafilise kasutajaliidese toetuseta
-i,--interactive
interaktiivse kjs interpretaatori käivitamine
-n,--no-kde
käivitamine KDE KApplicationi toetuseta

KASUTAMINE

Levinuim viis kjscmd käivitamiseks on lihtsalt
 
kjscmd fail

 
Kui parameetrit fail ei ole antud, käivitatakse eelnevalt määratud testskript, mis mõõdab kjscmd käivitamiskiirust.

VAATA KA

kjs(1)

VEAD

Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

AUTHOR

Harri Porten <porten@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
http://bugs.kde.org
2008-10-16 0.01.01