Arch manual pages

KJSCMD(1) KDE:s användarhandbok KJSCMD(1)

NAME

kjscmd - KDE:s Kjsembed-tolk

ÖVERSIKT

kjscmd [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [[-n] | [-no-kde]] [fil]

BESKRIVNING

kjscmd är ett verktyg för att starta Kjsembed-skript från kommandoraden. Det kör skripten som finns i den namngivna filen fil genom att använda Kjsembed. Det accepterar inte - (standardinmatningen) som fil.

PROGRAMVäLJARE

-e,--exec
kör skript i fil utan stöd för grafiskt användargränssnitt.
-i,--interactive
starta interaktiv kjs-tolk.
-n,--no-kde
starta utan stöd för KDE:s KApplication.

ANVäNDNING

Det vanligaste sättet att köra kjscmd är helt enkelt som
 
kjscmd fil

 
Om inte någon parameter fil anges, kör det ett fördefinierat testskript som mäter starthastigheten hos kjscmd.

SE OCKSå

kjs(1)

FEL

Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

Harri Porten <porten@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
http://bugs.kde.org
2008-10-16 0.01.01