Arch manual pages

LABS(3) Linux - příručka programátora LABS(3)

JMÉNO

labs - absolutní hodnota čísla typu long integer.

SYNTAXE

#include <stdlib.h>
 
long int labs(long int j);

POPIS

Funkce labs() počítá absolutní hodnotu čísla j typu long int.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Vrací absolutní hodnotu argumentu.

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

POZNÁMKY

Absolutní hodnota nejmenšího čísla long int není definována.

DALŠÍ INFORMACE

abs(3), ceil(3), floor(3), fabs(3), rint(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU