Arch manual pages

LDD(1) Linux - příručka programátora LDD(1)

JMÉNO

ldd - vytiskne závislosti na sdílených knihovnách

POUŽITÍ

ldd [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

ldd tiskne sdílené knihovny vyžadované každým programem nebo sdílenou knihovnou určenými na příkazovém řádku.

VOLBY

--version
Vypíše číslo verze programu ldd.
[přibližně] -v, --verbose
Bude vypisovat všechny informace, včetně např. symbol versioning information.
-u --unused
Vypíše nepoužité přímé závislosti. (od glibc 2.3.4.)
-d --data-relocs
Provede relokace a nahlásí všechny chybějící objekty (jen ELF).
-r --function-relocs
Provede relokace datových objektů i funkcí a nahlásí všechny chybějící objekty nebo funkce (jen ELF).
--help
Informace o použití programu.

POZNÁMKY

Standardní verze programu ldd je přiložena ke glibc2. Libc5 obsahovala starší verzi, která je stále ještě přítomna v některých systémech. Dlouhé volby nejsou ve verzi z libc5 podporovány. Na druhou stranu verze z glibc2 nepodporuje volbu -V a má pouze její ekvivalent --version.
Pokud jméno knihovny dané na příkazovém řádku obsahuje '/', použije verze tohoto programu z libc5 jméno tak, jak je; v opačném případě ji bude hledat na standardních umístěních. Pro použití na sdílené knihovně v aktuálním adresáři uvedte před jejím jménem "./".

CHYBY

ldd nefunguje na sdílených knihovnách a.out.
ldd nefunguje na některých zvláště starých programech a.out, které byly sestaveny předtím, než byla podpora ldd přidána do kompilátorů. Pokud na takový program použijete ldd, pokusí se spustit s argc = 0 a výsledky budou nepředvídatelné.

DALŠÍ INFORMACE

ld.so(8), ldconfig(8)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
2000-10-30