Arch manual pages

LINK(1) Uživatelské příkazy LINK(1)

JMÉNO

link - zavolá funkci link k vytvoření odkazu na soubor

POUŽITÍ

link SOUBOR1 SOUBOR2
 
link VOLBA

POPIS

Zavolá funkci link k vytvoření odkazu se jménem SOUBOR2 na existující SOUBOR1.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

link(2)
Úplná dokumentace programu link je udržována ve formátu Texinfo. Pokud jsou programy info a link správně nainstalovány, měl by příkaz
info coreutils 'link invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0