Arch manual pages

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf
 
lrs2lrf [opcions] fitxer.lrs


 
Compila un fitxer LRS a un fitxer LRF.
 
Sempre que passeu arguments a lrs2lrf i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--lrs
Converteix LRS a LRS, és útil per a fer depuració.

--output, -o
Camí al fitxer de sortida

--verbose
Processament detallat

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de juny 15, 2018 3.26.1