Arch manual pages

MEM(4) Linux - příručka programátora MEM(4)

JMÉNO

mem, kmem, port - systémová paměť, paměť jádra a systémové porty

POPIS

mem je speciální znakový soubor, který ukazuje na obraz hlavní paměti počítače. Může být použit pro zkoumání (a snad i k opravě) systému.
Bajtové adresy v mem jsou interpretovány jako fyzické adresy v paměti. Odkazy na neexistující místa jsou indikovány vracenými chybami.
Zkoumání a úprava může vést k neočekávaným výsledkům, je-li nastaven bit pouze pro čtení nebo pouze pro zápis.
Jeho typické vytvoření:
 
mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
 
chown root:kmem /dev/mem
Soubor kmem je stejný jako mem, pouze je namapována paměť jádra místo paměti fyzické.
Jeho typické vytvoření:
 
mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2
 
chown root:kmem /dev/kmem
port je podobný mem, ale jsou zde přístupné I/O porty počítače.
Jeho typické vytvoření:
 
mknod -m 660 /dev/port c 1 4
 
chown root:mem /dev/port

SOUBORY

/dev/mem
 
/dev/kmem
 
/dev/port

DALŠÍ INFORMACE

chown(1), mknod(1), ioperm(2)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1992-11-21 Linux