Arch manual pages

MKDIR(1) Uživatelské příkazy MKDIR(1)

JMÉNO

mkdir - vytváří adresáře

POUŽITÍ

mkdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

vytvoří ADRESÁŘ(e), pokud již neexistují.
Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
-m, --mode=PRÁVA
nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto umask a=rwx
-p, --parents
pokud adresář existuje, skončí bez chyby; pokud je potřeba, vytvoří nadřazené adresáře
-v, --verbose
s každým vytvořeným adresářem vytiskne zprávu
-Z, --context=KONTEXT
nastaví každému vytvořenému adresáři bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

mkdir(2)
Úplná dokumentace pro mkdir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mkdir, měl by příkaz
info coreutils 'mkdir invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0