Arch manual pages

MKFIFO(1) Uživatelské příkazy MKFIFO(1)

JMÉNO

mkfifo - vytváří pojmenované roury FIFO

POUŽITÍ

mkfifo [VOLBA]... JMÉNO...

POPIS

vytvoří pojmenované roury FIFO zadaného JMÉNA.
Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
-m, --mode=PRÁVA
nastaví přístupová PRÁVA, namísto umask a=rw
-Z, --context=KONTEXT
nastaví každému JMÉNU bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

mkfifo(3)
Úplná dokumentace pro mkfifo je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mkfifo, měl by příkaz
info coreutils 'mkfifo invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0