Arch manual pages

MKNOD(1) Uživatelské příkazy MKNOD(1)

JMÉNO

mknod - vytváří speciální soubory

POUŽITÍ

mknod [VOLBA]... JMÉNO TYP [HLAVNÍ VEDLEJŠÍ]

POPIS

Vytvoří speciální soubor JMÉNO zadaného TYPu.
Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
-m, --mode=PRÁVA
nastaví přístupová PRÁVA, namísto umask a=rw
-Z, --context=KONTEXT
nastaví JMÉNU bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí
Pokud je TYP b,c nebo u, musí být uvedeno jak HLAVNÍ, tak VEDLEJŠÍ; pokud je TYP p, uvádět se nesmějí. Pokud HLAVNÍ nebo VEDLEJŠÍ začínají na 0x nebo 0X, jsou interpretována jako šestnáctková, začínají-li na 0, tak jako osmičková; v ostatních případech jako desítková. TYP může být:
b
blokový (bufferovaný) speciální soubor
c, u
znakový (nebufferovaný) speciální soubor
p
pojmenovaná roura (FIFO)
POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu mknod, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

mknod(2)
Úplná dokumentace pro mknod je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mknod, měl by příkaz
info coreutils 'mknod invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0