Arch manual pages

MPlayer(1) The Movie Player MPlayer(1)

NÁZEV

mplayer - přehrávač filmů
 
mencoder - filmový enkodér

POUŽITÍ

mplayer [volby][soubor|URL|playlist|-]
 
mplayer (volby) soubor1 [volby k souboru1] [soubor2] [volby k souboru2]
 

mplayer [volby] {skupina souborů a voleb k nim} [volby pro skupinu]
 
mplayer [dvd|dvdnav]://[titul|[první_titul]-poslední_titul ] [volby]
 
mplayer vcd://stopa[/zařízení]
 
mplayer tv://[kanál][/id_vstupu] [volby]
 
mplayer radio://[kanál|frekvence][/capture] [volby]
 
mplayer pvr:// [volby]
 
mplayer dvb://[číslo_karty@]kanál [volby]
 
mplayer mf://(souborová_maska|@seznam_v_souboru) [-mf volby] [volby]
 
mplayer [cdda|cddb]://stopa[-poslední_stopa][:rychlost][/zařízení] [volby]
 
mplayer cue://soubor[:stopa] [volby]
 
mplayer [ soubor|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv|smb]:// [uživatel:heslo@]URL[:port] [volby]
 
mplayer sdp://soubor [volby]
 
mplayer mpst://počítač[:port]/URL [volby]
 
mplayer tivo://počítač/(list|llist|fsid) [volby]
 
gmplayer [volby] [-skin skin]
 
mencoder [volby] soubor [soubor|URL|-] [-o soubor | file://soubor | smb://[user:pass@]host/filepath]
 
mencoder [volby] soubor1 [volby pro soubor1] [soubor2] [volby pro soubor2]

POPIS

mplayer je filmový přehrávač pro Linux (běží na mnoha platformách a CPU architekturách, viz dokumentace). Přehraje většinu MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, Ogg/OGM, MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM a RoQ souborů s podporou mnoha nativních i binárních kodeků. Můžete sledovat Video CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 a dokonce i WMV filmy.
MPlayer podporuje velké množství výstupních audio a video rozhraní. Pracuje s X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, Quartz, Mac OS X CoreVideo, také můžete použít GGI, SDL (a všechny její ovladače), VESA (na všech VESA-kompatibilních kartách, dokonce bez X11), některé nízkoúrovňové ovladače (pro Matrox, 3dfx a ATI) a některé hardwarové MPEG dekódovací karty, jako je Siemens DVB, Hauppauge PVR (IVTV), DXR2 a DXR3/Hollywood+. Mnoho z nich podporuje hardwarové nebo softwarové škálování, takže si můžete užít film na celé obrazovce.
MPlayer má displej na obrazovce (OSD) pro stavové informace, krásné velké vyhlazené a stínované titulky a vizuální odezvu na povely z klávesnice. Podporovány jsou Evropské/ISO8859-1,2 (Bulharské, Anglické, České, atd), Cyrilické a Korejské fonty spolu s 12 formáty titulků (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS a náš vlastní: MPsub) a také DVD titulky (SPU proudy, VOBsub a Closed Captions).
mencoder (MPlayerův filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér navržený pro převod MPlayerem přehratelných filmů (viz výš) do jiného formátu přehratelného MPlayerem (viz níž). Enkóduje video do MPEG-4 (DivX/Xvid), některého z libavcodec kodeků a PCM/MP3/VBRMP3 audio v 1, 2 nebo 3 průchodech. Dále umí kopírovat datový proud (stream copy) a má rozsáhlý systém filtrů (crop, expand, flip, postprocess, rotate, scale, noise, konverze RGB/YUV) a mnoho dalších.
Abyste mohli rychle začít, naleznete příklady použití na konci této manuálové stránky.
gmplayer je MPlayer s grafickým uživatelským rozhraním (GUI). Má stejné volby jako MPlayer.
Přečtěte si také HTML dokumentaci!

INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ

MPlayer má plně nastavitelnou, příkazově orientovanou ovládací vrstvu, která jej umožňuje ovládat pomocí klávesnice, myši, joysticku nebo dálkového ovládače (s pomocí LIRC).
 
Možnosti přizpůsobení ovládání naleznete v nápovědě k volbě -input.
Ovládání klávesnicí
<- a ->
Převine zpět/vpřed o 10 sekund.
dolů a nahoru
Převine zpět/vpřed o 1 minutu.
pgdown a pgup
Převine zpět/vpřed o 10 minut.
[ a ]
Sníží/zvýší aktuální rychlost přehrávání o 10%.
{ a }
Zpomalí na polovinu/zdvojí aktuální rychlost přehrávání.
backspace (mazátko)
Vrátí rychlost přehrávání na normál.
< a >
Přejde zpět/vpřed v playlistu.
ENTER
Přejde vpřed v playlistu, dokonce i přes konec.
HOME a END
Přejde na další/předchozí podstrom v rodičovském playlistu.
INS a DEL (pouze ASX playlist)
Přejde na další/předchozí alternativní zdroj.
p / MEZERNÍK
Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje).
.    
Krok vpřed. Prvním stiskem pozastavíte přehrávání, s každým dalším stiskem se přehraje jeden snímek a opět zastaví (libovolná jiná klávesa odpauzuje).
q / ESC
Stop přehrávání a ukončení programu.
+ a -
Nastavení zpoždění zvuku po +/- 0.1 sekundy.
/ a *
Ztlumení/zesílení hlasitosti
9 a 0
Ztlumení/zesílení hlasitosti
( a )
Nastavení stereováhy k levému nebo pravému kanálu.
m    
Vypnutí zvuku.
_ (pouze MPEG-TS a libavformat)
Cykluje dostupné video stopy.
# (pouze DVD, MPEG, Matroska, AVI a libavformat)
Přepíná mezi dostupnými zvukovými stopami.
TAB (pouze MPEG-TS)
Cykluje dostupnými programy.
f    
Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
T    
Přepínač funkce vždy-nahoře (stay-on-top) (viz také volbu -ontop).
w a e
Snížení/zvýšení rozsahu pan-and-scan (lupa).
o    
Přepínač zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + čas / posuvník + čas + celkový čas.
d    
Přepínač zahazování snímků: nic / zruš zobrazení / zruš dekódování (viz volby -framedrop a -hardframedrop).
v    
Přepínač viditelnosti titulků.
j    
Cykluje dostupné titulky.
y / g
Krok vpřed/zpět v titulcích.
F    
Přepínač zobrazení "vynucených titulků".
a    
Přepínač zarovnání titulků: vrch / střed / spodek.
x a z
Nastavení zpoždění titulků po +/- 0.1 sekundy.
r a t
Posun titulků nahoru/dolů.
i (pouze režim -edlout)
Nastaví začátek a konec EDL bloku k vynechání a zapíše jej do daného souboru.
s
Pořídí snímek obrazovky.
S (pouze -vf screenshot)
Start/stop snímání screenshotů.
I    
Zobrazí jméno souboru na OSD.
! a @
Převine na začátek předchozí/následující kapitoly.
D (pouze -vo xvmc, -vf yadif, -vf kerndeint)
Aktivuje/deaktivuje odstraňovač prokladu.
Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte hardwarově akcelerovaný video výstup (xv, (x)vidix, (x)mga, atd), nebo softwarový ekvalizér (-vf eq nebo -vf eq2) nebo filtr hue (-vf hue).
1 a 2
Nastavení kontrastu.
3 a 4
Nastavení jasu.
5 a 6
Nastavení barevného tónu (hue).
7 a 8
Nastavení sytosti barev (saturation).
(Následující klávesy jsou činné pouze pokud používáte výstupní video rozhraní Quartz nebo corevideo.)
command + 0
Zmenší video okna na polovinu původní velikosti.
command + 1
Nastaví velikost video okna na původní velikost.
command + 2
Zvětší video okno na dvojnásobek původní velikosti.
command + f
Přepínač na celou obrazovku a zpět (viz také volbu -fs).
command + [ a command + ]
Nastaví alfa-kanál okna.
(Následující klávesy jsou platné pouze pokud používáte výstupní video rozhraní sdl.)
c    
Cykluje dostupné celoobrazovkové režimy.
n    
Obnoví původní režim.
(Následující klávesy jsou platné, pokud máte klávesnici s multimediálními tlačítky.)
PAUSE
Pauza.
STOP 
Ukončení přehrávání a skončí.
PŘEDCHOZÍ a DALŠÍ
Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.
(Následující klávesy jsou platné, pokud jste zakompilovali podporu vstupu z TV nebo DVB a dostanou přednost před výše uvedenými definicemi tlačítek.)
h a k
Volba předchozího/dalšího kanálu.
n    
Změna normy.
u    
Změna seznamu kanálů.
(Následující klávesy jsou platné pouze pokud jste zakompilovali podporu dvdnav: Používají se pro navigaci v nabídkách.)
keypad 8
Tlačítko nahoru.
keypad 2
Tlačítko dolů.
keypad 4
Tlačítko doleva.
keypad 6
Tlačítko doprava.
keypad 5
Návrat do hlavní nabídky.
keypad 7
Návrat do nejbližší nabídky (řazení přednosti je: kapitola->titul->hlavní).
keypad ENTER
Potvrzení volby.
(Následující klávesy jsou platné pouze pokud byla zvolena podpora teletextu při kompilaci: Používají se pro ovládání teletextu televize.)
X
Zapnutí/vypnutí teletextu.
Q a W
Přechod na další/předchozí teletextovou stránku.
Ovládání myší
tlačítko 3 a tlačítko 4
Převíjení zpět/vpřed o 1 minutu.
tlačítko 5 a tlačítko 6
Snížení/zvýšení hlasitosti.
Ovládání joystickem
doleva a doprava
Převíjení zpět/vpřed o 10 sekund.
nahoru a dolů
Převíjení vpřed/zpět o 1 minutu.
tlačítko 1
Pauza
tlačítko 2
Cykluje stav OSD: nic / převíjení / převíjení + počitadlo / převíjení + počitadlo + celkový čas.
tlačítko 3 a tlačítko 4
Snížení/zvýšení hlasitosti.

POUŽITÍ OBECNĚ

Každá 'flag' volba má svůj 'noflag' protějšek, čili protějškem volby -fs je -nofs.
Pokud je volba označená jako (pouze XXX), pak bude pracovat jen v kombinaci s volbou XXX nebo pokud je XXX zakompilováno.
POZNÁMKA: Parser podvoleb (používaný např. podvolbami -ao pcm) podporuje zvláštní druh eskejpování řetězce zamýšlený pro použití externími GUI.
 
Formát je následující:
 
%n%řetězec_délky_n
 
PŘÍKLADY:
 
mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi
 
Nebo ve skriptu:
 
mplayer -ao pcm:file=%`expr length "$NAME"`%"$NAME" test.avi

KONFIGURAČNÍ SOUBORY

Můžete umístit všechny své volby do konfiguračních souborů, které budou načteny při každém spuštění MPlayeru/MEncoderu. Systémový konfigurační soubor 'mplayer.conf' je v konfiguračním adresáři (zpravidla /etc/mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský konfigurační soubor je pak '~/.mplayer/config'. Konfigurační soubor MEncoderu je 'mencoder.conf' v konfiguračním adresáři (např /etc/mplayer nebo /usr/local/etc/mplayer), uživatelský je pak '~/.mplayer/mencoder.conf'. Uživatelské volby přebijí systémové volby a příkazový řádek přebije vše. Syntax konfiguračního souboru je 'volba=<hodnota>', všecko za '#' je považováno za komentář. Volby které nemají hodnoty jsou povoleny nastavením na 'yes' nebo '1' nebo
'true' a zakázány nastavením na 'no' nebo '0' nebo 'false'. I podvolby mohou být takto nastavovány.
Rovněž můžete napsat konfigurační soubory k jednotlivým filmům. Pokud chcete mít konfigurační soubor pro film s názvem 'film.avi', vytvořte soubor s názvem 'film.avi.conf' s volbami pro tento film a umístěte jej do ~/.mplayer/. Můžete rovněž vložit konfigurační soubor do stejného adresáře jako přehrávaný soubor, jestliže uvedete volbu -use-filedir-conf (na příkazovém řádku nebo v globálním konfiguračním souboru).
PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MPLAYERU:
 
# Jako výchozí použijeme video výstup Matrox.
vo=xmga
# Rád dělám stojky když se dívám na video.
flip=yes
# Dekódování/enkódování z několika PNG souborů,
# začneme mf://maska_souboru
mf=type=png:fps=25
# Strašidelné negativy jsou boží.
vf=eq2=1.0:-0.8
PŘÍKLAD KONFIGURAČNÍHO SOUBORU MENCODERU:
 
# Nastaví výchozí soubor pro výstup z MEncoderu.
o=encoded.avi
# Následující 4 řádky umožní příkazu mencoder tv:// začít okamžitě zachytávat.
oac=pcm=yes
ovc=lavc=yes
lavcopts=vcodec=mjpeg
tv=driver=v4l2:input=1:width=768:height=576:device=/dev/video0:audiorate=48000
# komplexnější výchozí nastavení enkódování
lavcopts=vcodec=mpeg4:autoaspect=1
lameopts=aq=2:vbr=4
ovc=lavc=1
oac=lavc=1
passlogfile=pass1stats.log
noautoexpand=1
subfont-autoscale=3
subfont-osd-scale=6
subfont-text-scale=4
subalign=2
subpos=96
spuaa=20

PROFILY

Pro usnadnění práce s odlišnými konfiguracemi si můžete definovat profily v konfiguračních souborech. Profil začnete uvedením jeho jména v hranatých závorkách, např. '[muj-profil]'. Všechny konfigurační volby budou součástí profilu. Popis (zobrazený pomocí -profile help) si můžete definovat pomocí volby profile-desc. Profil ukončíte započetím nového, nebo použitím profilu 'default' pro pokračování běžného nastavení.
PŘÍKLAD PROFILU MENCODERU:
 
[mpeg4] profile-desc="Enkódování do MPEG4" ovc=lacv=yes lavcopts=vcodec=mpeg4:vbitrate=1200
[mpeg4-hq] profile-desc="Enkódování do MPEG4 s vysokou kvalitou" profile=mpeg4 lavcopts=mbd=2:trell=yes:v4mv=yes

ZÁKLADNÍ VOLBY

-codecs-file <soubor> (viz také volby -afm, -ac, -vfm, -vc)
Přeskočí standardní vyhledávání a použije <soubor> namísto vestavěného souboru codecs.conf.
-include <konfigurační soubor>
Zadaný <konfigurační soubor> bude zpracován po ostatních konfiguračních souborech.
-list-options
Vypíše všechny dostupné volby.
-msgcharset <znaková_sada>
Převádí terminálové zprávy na zadanou znakovou sadu (výchozí: autodetekce). Text bude ve znakové sadě nastavené configure volbou --charset. Nastavte ji na "noconv" pro potlačení konverze (např. kvůli potížím s iconv).
 
POZNÁMKA: Volba začne pracovat až po zpracování příkazového řádku. Proměnná prostředí MPLAYER_CHARSET vám pomůže zbavit se prvních řádek vadného výstupu.
-msglevel <all=<úroveň>:<module>=<úroveň>:...>
Ovládá upovídanost každého modulu přímo. Modul 'all' změní upovídanost všech modulů neuvedených explicitně na příkazovém řádku. Seznam všech dostupných modulů získáte pomocí '-msglevel help'.
 
POZNÁMKA: Některé zprávy jsou vypsány ještě před zpracováním příkazového řádku a nejsou tedy ovlivněny volbou -msglevel. Tyto zprávy lze ovládat proměnnou prostředí MPLAYER_VERBOSE, podrobnosti naleznete níže v popisu k ní.
 
Dostupné úrovně:
-1
úplné ticho
0
pouze kritické zprávy
1
chybové zprávy
2
varování
3
krátké tipy
4
informační sdělení
5
stavové informace (výchozí)
6
obsáhlá sdělení
7
debug úroveň 2
8
debug úroveň 3
9
debug úroveň 4
-quiet 
Méně upovídaný výstup na konzoli; konkrétně potlačí zobrazování stavového řádku (tedy A: 0.7 V: 0.6 A-V: 0.068 ...). Volba je užitečná na pomalých nebo vadných terminálech, které nezvládají návrat vozíku (tedy \r).
-priority <prio> (pouze Windows)
Nastaví prioritu procesu pro MPlayer odpovídající předdefinovaným prioritám dostupným pod Windows. Možné hodnoty <prio>:
idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime
 
VAROVÁNÍ: Použití priority realtime může způsobit zamrznutí systému.
-really-quiet (viz také -quiet)
Zobrazovat ještě méně výstupních a stavových informací než s -quiet. Potlačí také GUI chybová okna.
-profile <profil1,profil2,...>
Použije zadaný(é) profil(y). Seznam zadaných profilů vypíše -profile help.
-show-profile <profil>
Vypíše popis a obsah profilu.
-use-filedir-conf
Poohlédne se po konfiguračním souboru k filmu ve stejném adresáři kde je přehrávaný film.
 
VAROVÁNÍ: Může být nebezpečné, přehráváme-li z nedůvěryhodného média.
-v     
Zvyšuje úroveň upovídanosti o jednu úroveň na každé -v nalezené na příkazové řádce.

VOLBY PŘEHRÁVAČE (POUZE MPLAYER)

-autoq <číslo> (použijte s -vf [s]pp)
Dynamicky mění úroveň postprocesingu v závislosti na vytížení procesoru. Zadané číslo vyjadřuje maximální úroveň. Obvykle zde použijete velké číslo. Pro zprovoznění funkce můžete použít -vf [s]pp bez parametrů.
-autosync <faktor>
Postupně upravuje synchronizaci A/V podle naměřeného zpoždění zvuku. Volba -autosync 0 (výchozí) nastaví časování snímků výhradně podle měření zpoždění zvuku. Uvedení -autosync 1 provede to samé, ale s určitými změnami v A/V korekčním algoritmu. Nerovnoměrné snímkové rychlosti obrazu ve filmech které hrají dobře s -nosound může často pomoci nastavení této volby na celé číslo větší než 1. Čím vyšší hodnota, tím více se bude časování blížit -nosound. Zkuste -autosync 30 pro zamaskování problémů se zvukovými ovladači které neposkytují perfektní měření zpoždění zvuku. Pokud se při tomto nastavení vyskytne velký posun mezi video a audio složkou, zabere korekce jen asi 1 nebo 2 sekundy. Tato zpožděná reakce na náhlý rozpad A/V synchronizace by měla být jediným průvodním jevem zapnutí této volby pro všechny ovladače zvuku.
-benchmark
Po skončení přehrávání vypíše statistiku o využití CPU a zahozených snímcích. Volbu použijte v kombinaci s -nosound a -vo null pro benchmark pouze video kodeku.
 
POZNÁMKA: Pokud MPlayer s touto volbou přehrává pouze video, pak ignoruje snímkovou rychlost (můžete to brát jako nekonečné fps).
-colorkey <číslo>
Změní klíčovací barvu na RGB hodnotu podle vašeho uvážení. 0x000000 je černá a 0xffffff je bílá. Podporováno pouze cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx video výstupy.
-nocolorkey
Zakáže klíčování. Podporováno pouze video výstupy cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (viz -vo xv:ck), xvmc (viz -vo xv:ck) a directx.
-correct-pts (experimentální)
Přepne MPlayer do experimentálního režimu, ve kterém jsou časové značky video snímků počítány odlišně a jsou podporovány filtry, které přidávají nové snímky, nebo mění časové značky stávajících. Přesnější časování může být viditelné například při přehrávání titulků časovaných na změnu scény pomocí volby -ass. Bez -correct-pts bude časování titulků obvykle mimo o několik snímků. Tato volba nepracuje správně s některými demuxery a kodeky.
-crash-debug (DEBUG KÓD)
Automaticky připojí gdb při pádu nebo SIGTRAP. Podpora musí být zakompilována pomocí konfigurační volby --enable-crash-debug.
-doubleclick-time
Čas v milisekundách, během kterého se rozpoznají dva stisky tlačítka jako dojklik (výchozí: 300). Nastavením na 0 necháte dvoukliky rozpoznávat váš okenní systém (pouze -vo directx).
 
POZNÁMKA: Chování může být mírně odlišné v závislosti na tom, jestli přebíráte MOUSE_BTN0_DBL nebo MOUSE_BTN0-MOUSE_BTN0_DBL.
-edlout <soubor>
Vytvoří nový soubor a zapíše do něj editační (EDL) záznamy. Během přehrávání stiskne uživatel 'i' pro označení začátku a konce vystřiženého bloku. Takto získáte základ pro pozdější jemné doladění editačního souboru (EDL). Detaily viz http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/cs/edl.html.
-enqueue (Pouze GUI)
Zařadí soubory zadané příkazovou řádkou do playlistu namísto okamžitého přehrání.
-fixed-vo
Vynutí stejný videosystém (okno) pro více souborů (jedna (od)inicializace pro všechny soubory). Pro všechny soubory bude použito pouze jednou otevřené okno. Takto lze lze přehrávat film rozdělený do více souborů bez prodlev mezi jednotlivými částmi. V současnosti umožňují fixed-vo jen tyto video výstupy: gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, xv, xvidix a dfbmga.
-framedrop (viz též -hardframedrop)
Nezobrazí některé snímky, aby zachoval A/V synchronizaci na pomalých strojích. Na zahozené snímky nejsou použity video filtry. B-snímky se ani nedekódují.
-(no)gui
Zapne nebo vypne grafické rozhraní (výchozí závisí na názvu binárky). Pracuje pouze jako první argument na příkazové řádce. Nepracuje jako volby konfiguračního souboru.
-h, -help, --help
Vypíše krátké shrnutí dostupných voleb.
-hardframedrop
Intenzivnější zahazování snímků (přeruší dekódování). Vede ke zkreslení obrazu!
-identify
Zkratka pro -msglevel identify=4. Vypíše parametry souboru ve snadno zpracovatelném formátu. Rovněž vypíše mnohem podrobnější informace o titulcích, jazycích zvukových proudů a ID. V některých případech dostanete více informací použitím -msglevel identify=6. Například pro DVD vypíše délku (čas) každého titulu, stejně jako ID disku. Skript TOOLS/midentify.sh potlačí ostatní výstup MPlayeru a (s trochou štěstí) upraví jména souborů pro shell.
-idle (viz také -slave)
Nechá MPlayer nečinně čekat, místo skončení, pokud již nemá další soubor k přehrání. Většinou to využijete v závislém režimu, kdy lze MPlayer ovládat pomocí zasílání příkazů.
-input <příkazy>
Tato volba se používá pro nastavení různých částí vstupního systému. Cesty jsou relativní k ~/.mplayer/.
 
POZNÁMKA: Autorepeat je v současnosti podporován pouze pro joysticky.
 
Dostupné příkazy:
 
conf=<soubor>
Nastaví použití jiného konfiguračního souboru než je výchozí ~/.mplayer/input.conf. Není-li zadána plná cesta, předpokládá se ~/.mplayer/<soubor>.
ar-delay
Zpoždění v milisekundách než začne autorepeat klávesy (0 pro zrušení).
ar-rate
Počet stisků klávesy za sekundu generovaných funkcí autorepeat.
keylist
Vypíše všechny klávesy, kterým mohou být přiřazeny příkazy.
cmdlist
Vypíše všechny příkazy, které lze přiřadit klávesám.
js-dev
Nastaví zadaný joystick pro použití (výchozí: /dev/input/js0).
file=<soubor>
Čte příkazy ze zadaného <souboru>. Nejpoužitelnější s FIFO (pojmenovaná roura).
 
POZNÁMKA: Pokud je zadaný soubor FIFO, MPlayer otevře oba konce, takže můžete provést několik 'echo "seek 10" > mp_pipe' a roura bude stále platná.
-key-fifo-size <2-65000>
Nastavuje velikost vyrovnávací paměti FIFO pro události klávesnice (výchozí: 7). FIFO velikosti n může uchovat (n-1) událostí. Pokud je paměť příliš malá, některé události mohou být ztraceny (to vede k "zaseknutým tlačítkům myši" a podobným efektům). Pokud je příliš velká, může se zdát že MPlayer zatuhnul zatímco zpracovává nastřádané události. Chcete-li dosáhnout stejného chování jako v době před existencí této volby, nastavte ji na 2 v Linuxu nebo 1024 ve Windows.
-lircconf <soubor> (Pouze LIRC)
Určuje konfigurační soubor pro LIRC (výchozí: ~/.lircrc).
-list-properties
Vypíše seznam dostupných nastavení.
-loop <číslo>
Přehraje film <číslo> krát. 0 znamená pořád.
-menu (Pouze OSD menu)
Zapne podporu OSD menu.
-menu-cfg <soubor> (Pouze OSD menu)
Použije náhradní menu.conf.
-menu-chroot <cesta> (pouze OSD menu)
Přesune kořen menu výběru souboru na zadané místo.
 
PŘÍKLAD:
-menu-chroot=/home
Omezí výběr souboru na adresář /home a níže (čili. nebude možný přístup na /, ale na /home/jméno_uživatele bude).
-menu-keepdir (pouze OSD menu)
Souborový prohlížeč startuje z poslední známé pozice, místo pracovního adresáře.
-menu-root <hodnota> (Pouze OSD menu)
Určí hlavní menu.
-menu-startup (pouze OSD menu)
Zobrazí hlavní menu při startu MPlayeru.
-mouse-movements
Povolí MPlayeru dostávat události ukazatele hlášené výstupním video rozhraním (zatím jsou podporovány pouze odvozeniny X11). Nutné pro volbu tlačítek v DVD nabídkách.
-noconsolecontrols
Zamezí MPlayeru číst stisky kláves ze standardního vstupu. Použitelné pokud načítáte data ze standardního vstupu. Tato volba je automaticky zapnutá když je '-' nalezen na příkazovém řádku. Zde máte příklad kdy je nutné nastavit volbu ručně: pokud otevřete /dev/stdin (nebo ekvivalent na vašem systému), použijete stdin v playlistu nebo plánujete číst stdin později příkazem loadfile nebo loadlist v závislém režimu.
-nojoystick
Vypne ovládání joystickem.
-nolirc
Vypne ovládání pomocí dálkového ovládače.
-nomouseinput
Vypne ovládání pomocí myši (kontextové menu mozplayerxp spoléhá na tuto volbu).
-rtc (pouze RTC)
Zapne použití Linuxového RTC (hodiny reálného času - /dev/rtc) jako časové základny. Toto vzbudí proces každou 1/1024 sekundy pro zjištění aktuálního času. Nepotřebné s moderními Linuxovými jádry konfigurovanými pro použití na desktopech, jelikož ty již budí proces s podobnou přesností při použití normálně časovaného spánku.
-playing-msg <řetězec>
Vypíše <řetězec> před začátkem přehrávání. Podporovány jsou následující expanze:
${NÁZEV}
Expanduje na hodnotu parametru NÁZEV.
$(NÁZEV:TEXT)
Expanduje TEXT jen pokud je dostupný parametr NÁZEV.
-playlist <soubor>
Přehraje soubory uvedené v playlistu (ASX, Winamp, SMIL, nebo ve formátu název-souboru-na-samostatném-řádku).
 
POZNÁMKA: Playlist je zpracován jako vstup. Volby nalezené za touto volbou budou tedy uplatněny pouze pro soubory v playlistu.
 
DODĚLAT: Volba musí být důkladně objasněna a dokumentována.
-rtc-device <zařízení>
Použije zadané <zařízení> hodin reálného času jako časovou základnu.
-shuffle
Přehraje soubory v náhodném pořadí.
-skin <jméno> (pouze GUI)
Nahraje skin z adresáře <jméno>. Zde jsou výchozí adresáře se skiny: /usr/local/share/mplayer/skins/ a ~/.mplayer/skins/.
 
PŘÍKLAD:
-skin fittyfene
Zkouší /usr/local/share/mplayer/skins/fittyfene a poté ~/.mplayer/skins/fittyfene.
-slave (viz též -input)
Přepne do závislého režimu. V něm MPlayer slouží jako podkladová aplikace (backend) pro jiné programy. MPlayer čte příkazy oddělené novým řádkem(\n) ze std. vstupu, nezpracovává však vstupy z klávesnice apod.
 
POZNÁMKA: Prostudujte si volbu -input cmdlist pro seznam příkazů a DOCS/tech/slave.txt pro jejich popis.
-softsleep
Časové rámce jsou získávány opakovaným zjišťováním přesného času namísto požadavku na jádro o včasné probuzení MPlayeru. To je užitečné, pokud je časování jádrem nepřesné a nemůžete ani použít RTC. Cenou je větší zátěž CPU.
-sstep <sek>
Přeskočí <sek> sekund po každém snímku. Udržuje se normální snímková rychlost, přehrávání je tedy zrychlené. Přeskakování může být nepřesné, protože MPlayer umí převíjet pouze na další klíčový snímek.

VOLBY PRO DEMUXER/DATOVÝ PROUD

-a52drc <úroveň>
Vybere dynamickou kompresní úroveň pro AC-3 zvukové proudy, kde <úroveň> je desetinné číslo v rozsahu od 0 do 1. Úroveň 0 znamená bez komprese a 1 (což je výchozí) znamená plná komprese (tiché pasáže jsou ještě tišší a naopak). Tato volba se projeví pouze pokud AC-3 proud obsahuje informaci o požadovaném kompresním rozsahu.
-aid <ID> (viz také volbu -alang)
Vybere audio kanál (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127, VOB(AC-3): 128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190). MPlayer vypíše dostupná audio ID pokud běží v upovídaném (-v) režimu. Při přehrávání MPEG-TS proudu, použije MPlayer/Mencoder první program (pokud je) se zvoleným audio proudem.
-alang <kód jazyka[, kód jazyka,...]> (viz také volbu -aid)
Nastaví seznam jazyků zvuku k použití podle priority. Různé nosné formáty souborů používají různé kódy jazyka. DVD používají dvoupísmenné kódy jazyka podle ISO 639-1, Matroska, MPEG-TS a NUT používají trojpísmenné kódy podle ISO 639-2, zatímco OGM používá volnou formu identifikace. MPlayer vypíše dostupné jazyky pokud běží v upovídaném (-v) režimu.
 
PŘÍKLAD:
-alang hu,en
mplayer dvd://1 -alang hu,en
Vybere zvukovou stopu v maďarštině, pokud není k dispozici, použije stopu v angličtině.
mplayer -alang jpn example.mkv
Přehraje Matroska soubor v japonštině.
-audio-demuxer <[+]jméno> (pouze -audiofile)
Vynutí zadaný typ audio demuxeru pro -audiofile. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí -audio-demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/demuxer.h. Například -audio-demuxer audio nebo -audio-demuxer 17 vynutí MP3.
-audiofile <soubor>
Přehraje video se zvukem z externího souboru (WAV, MP3 nebo Ogg Vorbis).
-audiofile-cache <kBajtů>
Povolí vyrovnávací paměť zvukového proudu z -audiofile a použije pro ni zadané množství paměti.
-reuse-socket (pouze udp://)
Umožní, aby byl socket použitelný jinými procesy, jakmile bude uzavřen.
-bandwidth <hodnota> (pouze síť)
Nastaví maximální šířku pásma pro přehrávání ze sítě (pro servery které umí poslat obsah v různých datových tocích (bitrate)). Použitelné když chcete sledovat živé vysílání a máte pomalé připojení. Při Real RTST streamování je volba rovněž použita pro nastavení maximální vysílací šířku pásma, což umožňuje rychlejší plnění vyrovnávací paměti a ukládání datového proudu (streamdump).
-cache <kBajtů>
Tato volba nastavuje kolik paměti (v kilobajtech) bude použito pro vyrovnávací paměť souboru nebo URL. Zvláště vhodné pro pomalá média.
-nocache
Vypne vyrovnávací paměť.
-cache-min <procento>
Přehrávání začne jakmile byla vyrovnávací paměť naplněna z více <procent> než je zde nastavený práh.
-cache-seek-min <procento>
Pokud se má převinout na pozici mimo <procento> velikosti vyrovnávací paměti z aktuální pozice, MPlayer pozastaví přehrávání do doby, než se vyrovnávací paměť doplní alespoň na tuto pozici, místo aby provedl převíjení v datovém proudu (výchozí: 50).
-cdda <volba1:volba2> (pouze CDDA)
Tato volba se používá na vyladění čtení z Audio CD v MPlayeru.
 
Dostupné volby jsou:
speed=<hodnota>
Nastaví rychlost otáčení CD.
paranoia=<0-2>
Nastaví úroveň pro paranoiu. Zdá se, že jiné hodnoty než 0 znemožní přehrát vše kromě první stopy.
0: zákaz testování (výchozí)
 
1: pouze kolizní test
 
2: plné ověřování a korekce dat
generic-dev=<hodnota>
Použije zadané obecné SCSI zařízení.
sector-size=<hodnota>
Nastaví velikost sektoru pro atomické čtení.
overlap=<hodnota>
Vynutí minimální přesah <hodnota> sektorů prohledávaných při verifikaci.
toc-bias
předpokládá že zaváděcí ofset stopy 1 uvedený v TOC bude adresován jako LBA 0. Tuto volbu vyžadují některé mechaniky Toshiba abychom dostali správné hranice stop.
toc-offset=<počet>
Přidá <počet> sektorů k získaným hodnotám při adresování stop. Může být záporné.
(no)skip
(Ne)přijmi nedokonale opravená data.
-cdrom-device <cesta k zařízení>
Nastaví jméno CD-ROM zařízení (výchozí: /dev/cdrom).
-channels <počet> (viz také -af channels)
Nastavuje požadavek na počet přehrávaných audiokanálů (výchozí: 2). MPlayer požádá dekodér o dekódování zvuku do požadovaného počtu kanálů a od této chvíle je na dekodéru, aby si s tím poradil. To je zpravidla důležité pouze pokud přehráváte video s AC-3 zvukem (jako DVD). V tom případě liba52 provede dekódování a automaticky smíchá zvuk do požadovaného počtu kanálů. Pro přímou kontrolu počtu výstupních kanálů nezávisle na počtu dekódovaných kanálů použijte filtr channels.
 
POZNÁMKA: Tato funkce je zajištěna pomocí kodeků (pouze AC-3), filtrů (surround) a zvukových rozhraní (minimálně OSS).
 
Dostupné volby jsou:
 
2
stereo
4
surround
6
plný 5.1
-chapter <ID kapitoly>[-<poslední ID kapitoly>] (pouze dvd:// a dvdnav://)
Určí počáteční kapitolu pro přehrávání. Volitelně lze určit také poslední přehrávanou kapitolu (výchozí: 1).
-cookies (pouze síť)
Posílá cookies při odesílání HTTP požadavků.
-cookies-file <soubor> (pouze síť)
Čte HTTP cookies ze <soubor> (výchozí: ~/.mozilla/ a ~/.netscape/) a zruší čtení z výchozích míst. Předpokládá se že soubor má formát Netscape.
-delay <sekund>
Zpoždění audia v sekundách (kladné či záporné desetinné číslo)
 
Záporné hodnoty zpožďují zvuk a kladné hodnoty zpožďují video. Povšimněte si, že je to přesný opak volby -audio-delay pro MEncoder.
 
POZNÁMKA: Pokud je volba použita v MEncoderu, nezaručujeme správnou funkci s -ovc copy; místo toho použijte -audio-delay.
-ignore-start
Ignoruje nastavené časy startu proudů v AVI souborech. V MPlayeru se tak vynulují veškerá zpoždění ze souborů enkódovaných s volbou -audio-delay. Během enkódování tato volba zabrání MEncoderu převést originální startovní pozice do nového souboru; volba -audio-delay tím není ovlivněna. Poznamenejme, že MEncoder občas nastavuje startovní časy automaticky, aby kompenzoval očekávané zpoždění dekódování, proto tuto volbu nepoužívejte bez předchozího otestování.
-demuxer <[+]jméno>
Vynutí typ demuxeru. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsáno pomocí -demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v libmpdemux/demuxer.h.
-dumpaudio (pouze MPlayer)
Uloží surový komprimovaný audio proud do ./stream.dump (použitelné s MPEG/AC-3, ve většině ostatních případů nebude výsledný soubor přehratelný). Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.
-dumpfile <soubor> (pouze MPlayer)
Určí soubor do kterého bude MPlayer ukládat. Může být použito s -dumpaudio / -dumpvideo / -dumpstream.
-dumpstream (pouze MPlayer)
Uloží surový datový proud do ./stream.dump. Použitelné když ripujete z DVD nebo sítě. Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.
-dumpvideo (pouze MPlayer)
Uloží surový komprimovaný video datový proud do ./stream.dump (nijak zvlášť užitečné). Pokud na příkazovém řádku použijete více jednu z voleb -dumpaudio, -dumpvideo nebo -dumpstream, použije se pouze ta poslední.
-dvbin <volby> (pouze DVB)
Předá zadané volby vstupnímu modulu DVB, čímž nahradí výchozí volby:
 
card=<1-4>
Určí číslo karty k použití 1-4 (výchozí: 1).
file=<soubor>
Dá pokyn MPlayeru aby četl kanály ze <souboru>. Výchozím je ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (podle typu vaší karty) nebo ~/.mplayer/channels.conf jako poslední záchrana.
timeout=<1-30>
Maximální počet sekund po který se bude MPlayer pokoušet vyladit frekvenci, než to vzdá (výchozí: 30).
-dvd-device <cesta k zařízení> (pouze DVD)
Nastaví jméno DVD mechaniky (výchozí: /dev/dvd). Rovněž můžete zadat adresář do kterého jste předtím přímo zkopírovali soubory z DVD (např. pomocí vobcopy). Poznamenejme že především použití -dumpstream je obvykle lepší způsob kopírování DVD (viz příklady).
-dvd-speed <násobek rychlosti v KB/s> (pouze DVD)
Pokusí se omezit rychlost DVD (výchozí: 0, beze změny). Základní rychlost DVD je asi 1350KB/s, takže mechanika 8x dokáže číst až
rychlostí 10800KB/s. Menší rychlosti poskytujíé tišší chod. Pro sledování DVD by 2700KB/s mělo být tiché i dostatečně rychlé. MPlayer resetuje při zavření rychlost mechaniky na výchozí nastavení. Hodnoty menší než 100 znamenají násobky 1350KB/s, čili -dvd-speed 8 nastaví 10800KB/s.
 
POZNÁMKA: Pro změnu rychlosti musíte mít právo zápisu k DVD zařízení.
-dvdangle <ID úhlu> (pouze DVD)
Některé DVD disky obsahují scény, které mohou být pozorovány z několika úhlů. Zde můžete sdělit MPlayeru které úhly použít (výchozí: 1).
-edl <soubor>
Zapne editační akce (EDL) ze souboru během přehrávání. Video bude přeskakováno, zvuk bude vypínán a zapínán podle vstupů ze zadaného souboru. Detaily jak EDL použít naleznete na http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/edl.html.
-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|velikost[b|kb|mb]> (viz také -ss a -sb)
Stop na zadané časové značce nebo bajtové pozici.
 
POZNÁMKA: Bajtová pozice je dostupná pouze pro MEncoder a nebude přesná, jelikož dokáže zastavit pouze na kraji snímku. Použije-li se v kombinaci s volbou -ss, posune se -endpos o počet sekund zadaných pomocí -ss.
 
PŘÍKLAD:
-endpos 56
Stop na 56 sekundách.
-endpos 01:10:00
Stop na 1 hodině a 10 minutách.
-ss 10 -endpos 56
Stop na 1 minutě a 6 sekundách.
-endpos 100mb
Enkóduje pouze 100 MB.
-forceidx
Vynutí obnovu indexu. Použitelné pro soubory s vadným indexem (video se rozchází se zvukem, apod.). Umožní převíjení v souborech, kde to nebylo možné. Index můžete opravit trvale pomocí MEncoderu (viz dokumentace).
 
POZNÁMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení (čili ne se standardním vstupem, rourou, atd.).
-fps <desetinné_číslo>
Přepíše snímkovou rychlost (framerate) videa. Užitečné pokud je originální hodnota špatná nebo úplně chybí.
-frames <číslo>
Přehraje/konvertuje pouze prvních <číslo> snímků, pak skončí.
-hr-mp3-seek (pouze MP3)
Přesné převíjení MP3. Zapnuto při přehrávání externího MP3 souboru, jelikož musíme převíjet velmi přesně abychom udrželi A/V synchronizaci. Převíjení může být velmi pomalé (zvláště zpětné) jelikož musíme převinout až na začátek, abychom našli požadovaný snímek.
-idx (viz též -forceidx)
Vytvoří index pro soubory, které ho nemají, což umožní jejich převíjení. Použitelné u vadných/nekompletních downloadů nebo špatně vytvořených souborů.
 
POZNÁMKA: Tato volba pracuje pouze pokud nosný formát umožňuje převíjení (čili ne se standardním vstupem, rourou, atd.).
-noidx
Přeskočí znovusestavení indexového souboru. S touto volbou MEncoder nezapíše index.
-ipv4-only-proxy (pouze síť)
Nepoužije proxy pro IPv6 adresy. Pro IPv4 bude stále proxy používána.
-loadidx <soubor_obsahující_index>
Soubor ze kterého budou načtena indexová data video souboru uložená volbou -saveidx. Tento index se použije pro převíjení a nahradí jakákoli indexová data z původního AVI. MPlayer vám nezabrání v načtení indexu ze souboru který byl vygenerován pro jiné AVI, pak ovšem bude výsledek žalostný.
 
POZNÁMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.
-mc <sekund/snímek>
maximální korekce A-V synchronizace na snímek (v sekundách)
-mf <volba1:volba2:...>
Používá se při dekódování z více PNG nebo JPEG souborů.
 
Dostupné volby jsou:
 
w=<hodnota>
šířka vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
h=<hodnota>
výška vstupního souboru (výchozí: autodetekce)
fps=<hodnota>
snímková rychlost výstupu (výchozí: 25)
type=<hodnota>
typy vstupních souborů (možnosti: jpeg, png, tga, sgi)
-ni (pouze AVI)
Vynutí použití AVI parseru navrženého pro neprokládané soubory (umožní přehrávání některých vadných AVI souborů).
-nobps (pouze AVI)
Nepoužívat průměrnou hodnotu byte/sekunda pro A-V synchronizaci (AVI). Pomůže u některých AVI souborů s vadnou hlavičkou.
-noextbased
Potlačí volbu demuxeru podle přípony souboru. Normálně když nemůže být s jistotou určen nosný formát souboru (demuxer) (soubor nemá hlavičku, nebo z ní nelze typ určit), je použita přípona pro výběr demuxeru. V případě selhání je vždy použit kontextový výběr demuxeru.
-passwd <heslo> (viz též volbu -user) (pouze síť)
Nastaví heslo pro HTTP autentifikaci.
-prefer-ipv4 (pouze síť)
Použije se IPv4 protokol pro síťové spojení. Při selhání použije automaticky IPv6.
-prefer-ipv6 (pouze IPv6 síť)
Použije se IPv6 protokol pro síťové spojení. Při selhání použije automaticky IPv4.
-psprobe <pozice v bytech>
Při přehrávání MPEG-PS proudu slouží tato volby k určení počtu bytů v proudu, které má MPlayer prohledat, aby určil použitý video kodek. Tato volby je nutná pro přehrávání EVO souborů obsahujících H.264 proudy.
-pvr <volba1:volba2:...> (Pouze PVR)
Tato volba dolaďuje různé parametry enkódování zachytávacího modulu PVR. Volba by měla být použitelná s jakoukoli kartou postavenou na hardwarovém MPEG enkodéru podporovaném V4L2 ovladači. Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500 a všechny karty založené na IVTV jsou známy jako PVR zachytávací karty. Upozorňujeme, že pouze jádro Linux 2.6.18 a vyšší
je schopno obsluhovat MPEG proud přes vrstvu V4L2. Pro hardwarové zachytávání MPEG proudu a jeho sledování pomocí MPlayeru/MEncoderu, použijte 'pvr://' jako URL filmu.
 
Dostupné volby jsou:
aspect=<0-3>
Nastavuje poměr stran vstupu:
0: 1:1
 
1: 4:3 (výchozí)
 
2: 16:9
 
3: 2.21:1
arate=<32000-48000>
Nastavuje vzorkovací kmitočet enkódovaného zvuku (výchozí: 48000 Hz, dostupné: 32000, 44100 a 48000 Hz).
alayer=<1-5>
Nastavuje kódování zvuku (MPEG audio layer)(výchozí: 2).
abitrate=<32-448>
Nastavuje datový tok zvuku v kbps (výchozí: 384 kbps).
amode=<hodnota>
Nastavuje zvukový režim. Dostupné přednastavené režimy jsou 'stereo', 'joint_stereo', 'dual' a 'mono' (výchozí: stereo).
vbitrate=<hodnota>
Nastaví průměrný datový tok pro enkódování videa v Mbps (výchozí: 6).
vmode=<hodnota>
Nastaví režim enkódování videa:
vbr: proměnný datový tok (výchozí)
 
cbr: konstantní datový tok
vpeak=<hodnota>
Nastavuje horní mez datového toku videa v Mbps (použitelné pouze pro VBR enkódování, výchozí: 9.6).
fmt=<hodnota>
Vybere MPEG formét pro enkódování:
ps: MPEG 2 Program Stream (výchozí)
 
ts: MPEG 2 Transport Stream
 
mpeg1: MPEG 1 System Stream
 
vcd: Video CD compatible stream
 
svcd: Super Video CD compatible stream
 
dvd: DVD compatible stream
-radio <volba1:volba2:...> (pouze radio)
Tyto volby nastavují různé parametry zachytávacího mudulu rádia. Chcete-li poslouchat rádio pomocí MPlayeru, použijte 'radio://<kmitočet>' (není-li zadána volba channels) nebo 'radio://<číslo_kanálu>' (je-li zadána volba channels) jako URL filmu. Spustíte-li MPlayer s '-v', uvidíte povolený kmitočtový rozsah. Pro start zachytávacího podsystému použijte 'radio://<kmitočet nebo kanál>/capture'. Pokud není zadáno klíčové slovo capture, můžete rádio poslouchat pouze pomocí line-in kabelu. Použití capture pro poslech nedoporučujeme, kvůli potížím se synchronizací, které činí proces nepohodlným.
 
Dostupné volby jsou:
device=<hodnota>
Rádio zařízení k použití (výchozí: /dev/radio0 pro Linux a /dev/tuner0 pro *BSD).
driver=<hodnota>
Rádio rozhraní k použití (výchozí: v4l2 pokud je, jinak v4l). V současnosti jsou podporována rozhraní v4l a v4l2.
volume=<0..100>
Hlasitost zvuku rádio zařízení (výchozí 100)
freq_min=<hodnota> (pouze *BSD BT848)
minimální povolený kmitočet (výchozí: 87.50)
freq_max=<hodnota> (pouze *BSD BT848)
maximální povolený kmitočet (výchozí: 108.00)
channels=<kmitočet>-<název>,<kmitočet>-<název>,...
Nastaví seznam kanálů. Ve jménech použijte _ místo mezer (nebo si pohrajte s uvozovkami ;-). Názvy kanálů budou vypisovány pomocí OSD a příkazy závislého režimu radio_step_channel a radio_set_channel se vám budou hodit pro dálkové ovládání (viz LIRC). Je-li zadáno, bude číslo v URL fimu považováno za pozici kanélu v seznamu.
 
PŘÍKLAD: radio://1, radio://104.4, radio_set_channel 1
adevice=<hodnota> (s povoleným radio capture)
Jméno zařízení ze kterého se bude zachytávat zvuk. Bez příslušného jména bude zachytávání zakázáno i přes to, že v URL je klíčové slovo capture. Pro ALSA zařízení použijte formu hw=<karta>.<zařízení>. Pokud jméno zařízení obsahuje '=', modul použije k zachytávání ALSA, jinak OSS.
arate=<hodnota> (s povoleným radio capture)
Rychlost ve vzorcích za sekundu (výchozí: 44100).
 
POZNÁMKA: Používáte-li audio capture nastavte také volbu -rawaudio rate=<hodnota> se stejnou hodnotou jako arate. Máte-li potíže s rychlostí zvuku (běží příliš rychle), zkuste přehrávat s odlišnými vzorkovacími kmitočty (např. 48000,44100,32000,...).
achannels=<hodnota> (s povoleným radio capture)
Počet zachytávaných zvukových kanálů.
-rawaudio <volba1:volba2:...>
Tato volba umožní přehrát surový (raw) zvukový soubor. Rovněž budete muset použít -demuxer rawaudio. Volba může být použita pro přehrávání audio CD které nejsou 44kHz 16-bitů stereo. K přehrávání surových AC-3 proudů použijte -rawaudio on:format=0x2000 -demuxer rawaudio.
 
Dostupné volby jsou:
 
channels=<hodnota>
počet kanálů
rate=<hodnota>
rychlost ve vzorcích za sekundu
samplesize=<hodnota>
velikost vzorku v bajtech
bitrate=<hodnota>
datový tok (bitrate) pro rawaudio soubory
format=<hodnota>
fourcc v hexadecimálním tvaru
-rawvideo <volba1:volba2:...>
Tato volba umožní přehrát surový (raw) video soubor. Budete rovněž muset použít -demuxer rawvideo.
 
Dostupné volby jsou:
 
fps=<hodnota>
rychlost ve snímcích za sekundu (výchozí: 25.0)
sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
nastaví standardní rozměry snímku
w=<hodnota>
šířka obrázku v pixelech
h=<hodnota>
výška obrázku v pixelech
i420|yv12|yuy2|y8
nastaví barevnou hloubku
format=<hodnota>
barevná hloubka (fourcc) v hexadecimální nebo řetězcové konstantě. Použijte -rawvideo format=help pro seznam možných řetězců.
size=<hodnota>
velikost snímku v bajtech
 
PŘÍKLAD:
mplayer foreman.qcif -demuxer rawvideo -rawvideo qcif
Přehraje věhlasné "foreman" vzorkové video.
mplayer sample-720x576.yuv -demuxer rawvideo -rawvideo w=720:h=576
Přehraje surový YUV sampl.
-rtsp-port
Používá se s 'rtsp://' URL pro vynucení čísla portu klienta. To se může hodit, pokud jste připojeni za routerem a chcete přeposílat RTSP datový proud ze serveru konkrétnímu klientu.
-rtsp-destination
Používá se v kombinaci s 'rtsp://' adresami URL pro vynucení cílové IP adresy pro spojení. Tato volba se může hodit s některými RTSP servery, které neposílají RTP pakety do správného rozhraní. Pokud spojení s RTSP serverem selže, použijte -v pro zjištění, přes kterou IP adresu se navazuje spojení a zkuste místo ní vynutit některou z adres vašeho počítače.
-rtsp-stream-over-tcp (pouze LIVE555)
Používá se v kombinaci s 'rtsp://' URL pro určení že pakety odpovědi protokolu RTP a RTCP budou tunelovány přes TCP (pro TCP i RTSP se použije stejné spojení). Tato volba je užitečná, jestliže vaše internetové připojení nepropouští příchozí UDP pakety (viz http://www.live555.com/mplayer/).
-saveidx <soubor>
Vynutí sestavení indexu a ten pak uloží do externího <souboru>. V současné době tato volba pracuje pouze u AVI souborů.
 
POZNÁMKA: MPlayer má již podporu OpenDML, což činí tuto volbu zastaralou.
-sb <bajtová pozice> (viz též volbu -ss)
Převine na zadanou bajtovou pozici. Použitelné při přehrávání z CD-ROM obrazů nebo .VOB souborů s bincem na začátku.
-speed <0.01-100>
Zpomalí nebo zrychlí přehrávání násobkem zadaným jako parametr. V kombinaci s -oac copy není zaručena správná funkčnost.
-srate <Hz>
Vybere vzorkovací kmitočet zvuku, který bude použit (zvukové karty zde samozřejmě mají své limity). Pokud je vybraný vzorkovací kmitočet odlišný od zdrojového, bude se rozdíl kompenzovat vložením zvukového filtru resample nebo lavcresample do vrstvy audio filtrů. Způsob převzorkování je možné nastavit pomocí volby -af-adv. Jako výchozí se používá rychlé převzorkování, které může způsobit zkreslení.
-ss <čas> (viz též volbu -sb)
Převine na zadanou časovou značku.
 
PŘÍKLAD:
-ss 56
Převine na 56 sekundu.
-ss 01:10:00
Převine na pozici 1 hodina 10 minut.
-tskeepbroken
Řekne MPlayeru aby nezahazoval TS pakety označené jako poškozené. Občas nutné pro přehrání vadných MPEG-TS souborů.
-tsprobe <bajtová pozice>
Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou zvolit kolik bajtů v datovém proudu má MPlayer prohledat na požadovaná audio a video ID.
-tsprog <1-65534>
Když přehráváte MPEG-TS proud, můžete touto volbou určit který program (pokud je) chcete sledovat. Lze použít s -vid a -aid.
-tv <volba1:volba2:...> (pouze TV/PVR)
Touto volbou nastavíte různé volby pro TV zachytávací kartu. K přehrávání TV pomocí MPlayeru, použijte 'tv://' nebo 'tv://<číslo_kanálu>' případně 'tv://<jméno_kanálu> (viz níž volbu channels pro jméno_kanálu) jako URL filmu. Také můžete použít 'tv:///<vstupní_id>' pro sledování filmu z kompozitního S-Video vstupu (detaily viz volba input).
 
Dostupné volby jsou:
noaudio
Vypne zvuk.
automute=<0-255> (pouze v4l a v4l2)
Pokud je síla signálu hlášená zařízením menší než tato hodnota, audio i video budou stlumeny. Ve většině případů stačí automute=100. Výchozí je 0 (automute vypnuto).
driver=<hodnota>
Viz -tv driver=help pro seznam zakompilovaných vstupních TV ovladačů. Možnosti: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848 (výchozí: autodetekce)
device=<hodnota>
Nastaví TV zařízení (výchozí: /dev/video0). POZNÁMKA: Při použití ovladače bsdbt848 můžete zadat jméno zařízení bktr i tuner. Oddělte je čárkou, tuner až po bktr (čili -tv device=/dev/bktr1,/dev/tuner1).
input=<hodnota>
Nastaví vstup (výchozí: 0 (TV), viz seznam vypsaný na konzoli).
freq=<hodnota>
Nastaví kmitočet kanálového voliče přijímače (např. 511.250). Není kompatibilní s parametrem chanels.
outfmt=<hodnota>
Nastaví výstupní formát obrazu přijímače na přednastavenou hodnotu podporovanou V4L ovladačem (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2, i420) nebo libovolný formát zadaný hexadecimálně. Zkuste outfmt=help pro seznam dostupných formátů.
width=<hodnota>
Nastaví šířku výstupního okna.
height=<hodnota>
Nastaví výšku výstupního okna.
fps=<hodnota>
Nastaví snímkovou rychlost zachytávaného videa (snímky za sekundu).
buffersize=<hodnota>
Nastaví maximální velikost vyrovnávací paměti pro zachytávání (výchozí: dynamicky).
norm=<hodnota>
Při použití bsdbt848 a v4l, jsou dostupné normy PAL, SECAM a NTSC. Při použití v4l2 je seznam dostupných norem vypsán na konzoli, viz také níže uvedenou volbu normid.
normid=<hodnota>
Nastaví TV normu na zadané číselné ID. TV norma je závislá na použité zachytávací kartě. Seznam dostupných TV norem je vypsán na konzoli.
channel=<hodnota>
Nastaví přijímač na kanál číslo <hodnota>.
chanlist=<hodnota>
Dostupné jsou: argentina, australia, china-bcast, europe-east, europe-west, france, ireland, italy, japan-bcast, japan-cable, newzealand, russia, southafrica, us-bcast, us-cable, us-cable-hrc
channels=<kanál>-<jméno>,<kanál>-<jméno>,...
Nastaví jména kanálů. POZNÁMKA: Je-li <kanál> celé číslo vyšší než 1000, bude považován za kmitočet (v kHz) spíše než jméno kanálu z kmitočtové tabulky.
 
Použijte _ místo mezer ve jménech (nebo si pohrajte s citacemi ;-). Jména kanálů budou pak zapsány pomocí OSD. Příkazy závislého režimu tv_step_channel, tv_set_channel a tv_last_channel jsou zase užitečné pro ovládání pomocí DO (viz lirc). Volba není kompatibilní s volbou frekvence.
 
POZNÁMKA: Číslo kanálu označuje pozici v seznamu 'channels' a začíná od 1.
 
PŘÍKLAD: tv://1, tv://2, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel 2, tv_set_channel TV1, atd.
[brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>
Nastavení obrazového ekvalizéru na kartě.
audiorate=<hodnota>
Nastavení datového toku (bitrate) zachytávaného zvuku.
forceaudio
Zachytávat zvuk i když ve v4l nejsou k dispozici žádné zdroje zvuku.
alsa 
Zachytávat z ALSA.
amode=<0-3>
Zvolí audio režim:
0: mono
 
1: stereo
 
2: jazyk 1
 
3: jazyk 2
forcechan=<1-2>
Ve výchozím stavu je počet audio kanálů získán automaticky dotazem na audio režim TV karty. Tato volba umožňuje vynutit stereo/mono záznam navzdory volbě amode a hodnotám vráceným z v4l. Může být použita pro řešení problémů když TV karta není schopna sdělit aktuální audio režim.
adevice=<hodnota>
Nastaví audio zařízení. <hodnota> může být /dev/xxx pro OSS a ID hardwaru pro ALSA. V hardwarovém ID pro ALSA musíte nahradit veškeré ':' za '.'.
audioid=<hodnota>
Vybere zvukový výstup zachytávací karty, pokud je jich více než jeden.
[volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)
[volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)
Tyto volby nastavují zvukový směšovač video zachytávací karty. Pokud vaše karta nemá směšovač, nebudou mít žádný vliv. Ve v4l2 je hodnota 50 je přednastavenou hodnotou regulátoru tak, jak ji sděluje ovladač.
gain=<0-100> (v4l2)
Nastavení ovladače gain pro video zařízení (obvykle webkamery) na požadovanou hodnotu s vyloučením automatu. Hodnota 0 zapíná automat. Je-li volba vynechána, ovládání gain zůstává na původní hodnotě.
immediatemode=<logická_hodnota>
Logická 0 znamená: zachytávání videa i zvuku najednou (výchozí pro MEncoder). Logická 1 (výchozí pro MPlayer) znamená: zachytávání pouze videa, zvuk je posílán přes loopback kabel z TV karty přímo do zvukové karty.
mjpeg
Použije hardwarovou MJPEG kompresi (pokud to karta umožňuje). Při použití této volby nemusíte zadávat šířku a výšku výstupního okna. MPlayer si ji odvodí automaticky z hodnoty decimation (viz níže).
decimation=<1|2|4>
Vybere velikost obrazu který bude komprimován hardwarovou MJPEG kompresí:
1: plná velikost
704x576 PAL
704x480 NTSC
 
2: poloviční velikost
352x288 PAL
352x240 NTSC
 
4: čtvrtinová velikost
176x144 PAL
176x120 NTSC
quality=<0-100>
Nastavení kvality JPEG komprese (< 60 doporučujeme pro plnou velikost)
tdevice=<hodnota>
Nastavuje zařízení pro TV teletext (příklad: /dev/vbi0) (výchozí: žádné).
tformat=<formát>
Nastavuje formát zobrazení TV teletextu (výchozí: 0):
0: neprůhledné pozadí
 
1: transparentní
 
2: neprůhledné s invertovanými barvami
 
3: transparentní s invertovanými barvami
tpage=<100-899>
Nastaví číslo úvodní stránky TV teletextu (výchozí: 100).
tlang=<-1-127>
Nastaví výchozí kód jazyka teletextu (výchozí: 0), který bude použit jako hlavní jazyk dokud nebude přijat paket typu 28. Vhodné pokud teletextový systém používá nelatinkovou znakovou sadu, ale kódy jazyka nejsou z nějakého důvodu přenášeny teletextovými pakety typu 28. Seznam podporovaných kódů jazyků dostanete nastavením této volby na -1.
-tvscan <parametr1:parametr2:...> (pouze TV a MPlayer)
Doladí scanner TV kanálu. MPlayer rovněž vypíše hodnotu pro volbu "-tv channels=" a to pro existující i právě nalezené kanály.
 
Dostupné parametry jsou:
autostart
Zahájí ladění kanálů ihned po startu (výchozí: vypnuto).
period=<0.1-2.0>
Nastaví zpoždění v sekundách před přepnutím na další kanál (výchozí: 0.5). Nižší hodnoty vedou k rychlejšímu ladění, ale mohou detekovat neaktivní TV kanály jako aktivní.
threshold=<1-100>
Práh síly signálu (v procentech), jak je hlášen zařízením (výchozí: 50). Signál silnější než tato hodnota znamená, že aktuálně naladěný kanál je aktivní.
-user <uživatelské jméno> (viz též volbu -passwd) (pouze síť)
Nastaví uživatelské jméno pro HTTP autentifikaci.
-user-agent <řetězec>
Použije zadaný <řetězec> jako jméno prohlížeče (user agent) pro HTTP přenos.
-vid <ID>
Vybere video kanál (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190). Z přehrávaného MPEG-TS proudu použije MPlayer/MEncoder první program (pokud je) s vybraným video proudem.
-vivo <parametr> (LADÍCÍ KÓD)
Vynutí audio parametry pro VIVO demuxer (pro účely ladění). DODĚLAT: Dokumentovat.

VOLBY PRO OSD/TITULKY

POZNÁMKA: Viz také volbu -vf expand.
-ass (pouze FreeType)
Zapne SSA/ASS renderování titulků. S touto volbou se použije libass pro SSA/ASS externí titulky a Matroska stopy. Také můžete použít -embeddedfonts.
-ass-border-color <hodnota>
Nastaví barvu okraje (linky) pro textové titulky. Barevný formát je RRGGBBAA.
-ass-bottom-margin <hodnota>
Přidá černý pruh na spodek snímku. SSA/ASS renderovač pak umístí titulky tam (s -ass-use-margins).
-ass-color <hodnota>
Nastaví barvu textových titulků. Barevný formát je RRGGBBAA.
-ass-font-scale <hodnota>
Nastaví škálovací koeficient pro fonty v SSA/ASS renderovači.
-ass-force-style <[Styl.]Param=Hodnota[,...]>
Přepíše některé nastavení stylu.
 
PŘÍKLAD:
-ass-force-style FontName=Arial,Default.Bold=1
-ass-hinting <typ>
Nastaví typ hintingu.
<typ>
0: Žádný hinting.
 
1: FreeType autohinter, režim light.
 
2: FreeType autohinter, režim normal.
 
3: Nativní hinter fontu.
 
0-3 + 4: Stajné, ale hinting se provede pouze pokud je OSD renderováno v rozlišení obrazovky a tudíž nebude škálováno.
 
Výchozí hodnotou je 7 (použije se nativní hinter pro neškálované OSD, jinak žádný hinting).
-ass-line-spacing <hodnota>
Nastaví odsazení řádků pro SSA/ASS renderovač.
-ass-styles <soubor>
Nahraje všechny SSA/ASS styly nalezené v daném souboru a použije je pro renderování textových titulků. Syntaxe souboru je shodná se sekcí [V4 Styles] / [V4+ Styles] SSA/ASS.
-ass-top-margin <hodnota>
Přidá černý pruh na vrch snímku. SSA/ASS renderovač pak umístí horní titulky tam (s -ass-use-margins).
-ass-use-margins
Zapne umisťování horních a dolních titulků do černých okrajů, jsou-li dostupné.
-dumpjacosub (pouze MPlayer)
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného JACOsub formátu. Vytvoří soubor dumpsub.js v aktuálním adresáři.
-dumpmicrodvdsub (pouze MPlayer)
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do MicroDVD formátu. Vytvoří soubor dumpsub.sub v aktuálním adresáři.
-dumpmpsub (pouze MPlayer)
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do MPlayerova vlastního formátu, MPsub. Vytvoří soubor dump.mpsub v aktuálním adresáři.
-dumpsami (pouze MPlayer)
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného SAMI formátu. Vytvoří soubor dumpsub.smi v aktuálním adresáři.
-dumpsrtsub (pouze MPlayer)
Převede zvolené titulky (určené volbou -sub) do časově orientovaného SubViewer (SRT) formátu. Vytvoří soubor dumpsub.srt v aktuálním adresáři.
 
POZNÁMKA: Některé špatné hardwarové přehrávače se rdousí SRT titulky s Unixovými konci řádků. Pokud máte smůlu a vlastníte takovou mašinu, protáhněte si své titulkové soubory přes unix2dos nebo podobný program pro výměnu Unixových konců řádků za DOS/Windows konce řádků.
-dumpsub (pouze MPlayer) (BETA KÓD)
Vydestiluje datový proud titulků z VOB proudů. Viz také volby -dump*sub a -vobsubout*.
-embeddedfonts (Pouze FreeType)
Zapíná extrakci vložených fontů z Matrosky (výchozí: vypnuto). Tyto fonty mohou pak být použity pro SSA/ASS renderování titulků (volba -ass). Soubory fontů jsou vytvořeny v adresáři ~/.mplayer/fonts.
 
POZNÁMKA: S FontConfigem 2.4.2 nebo novějším jsou vložené fonty otevírány přímo z paměti a tato volba je výchozí povolena.
-ffactor <číslo>
Převzorkování alfa mapy fontu.
 
Možnosti:
0
čistě bílý font
0.75
velmi tenká černá obruba (výchozí)
1
tenká černá obruba
10
tlustá černá obruba
-flip-hebrew (pouze FriBiDi)
Zapne zpracování titulků pomocí FriBiDi.
-noflip-hebrew-commas
Změní FriBiDi posuzování o umísťování čárek v titulcích. Volbu použijte, pokud jsou čárky umístěny na začátku věty a ne na konci.
-font <cesta k souboru font.desc>
Vyhledá fonty pro OSD/TITULKY v alternativním adresáři (výchozí pro normální fonty: ~/.mplayer/font/font.desc, výchozí pro FreeType fonty: ~/.mplayer/subfont.ttf).
 
POZNÁMKA: Používáte-li FreeType, je parametrem této volby cesta k textovému souboru fontu.
 
Používáte-li fontconfig, je parametrem této volby jméno fontu ve fontconfig.
 
PŘÍKLAD:
-font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
 
-font ~/.mplayer/arialuni.ttf
 
-font 'Bitstream Vera Sans'
-fontconfig (pouze fontconfig)
Zapne použití fontconfigem spravovaných fontů.
-forcedsubsonly
Zobrazí pouze vynucené titulky pro datový proud DVD titulků zvolený např. pomocí -slang.
-fribidi-charset <název znakové sady> (pouze FriBiDi)
Nastaví znakovou sadu předávanou do FriBiDi při dekódování ne-UTF-8 titulků (výchozí: ISO8859-8).
-ifo <VOBsub IFO soubor>
Označí soubor ze kterého bude načtena paleta a velikost rámce pro VOBsub titulky.
-noautosub
Vypne automatické načítání souborů s titulky.
-osd-duration <čas>
Nastaví trvání OSD zpráv v ms (výchozí: 1000).
-osdlevel <0-3> (pouze MPlayer)
Nastavuje režim zobrazení ve kterém bude startovat OSD.
0
pouze titulky
1
hlasitost + převíjení (výchozí)
2
hlasitost + převíjení + čas + procenta
3
hlasitost + převíjení + čas + procenta + celkový čas
-overlapsub
Povolí zobrazení titulku v době kdy je ještě zobrazen předchozí titulek (ve výchozím stavu je funkce zapnuta pouze pro některé titulkové formáty).
-sid <ID> (viz také volbu -slang, -vobsubid)
Zobrazuje datový proud titulků určený pomocí <ID> (0-31). MPlayer vypíše dostupná ID titulků pokud je spuštěn v upovídaném (-v) režimu. Pokud nemůžete zvolit některé z titulků na DVD, zkuste také -vobsubid.
-slang <kód jazyka[,kód jazyka,...]> (viz též volbu -sid)
Nastavuje seznam jazyků titulků k použití podle priority. Různé nosné formáty používají odlišné kódy jazyka. DVD používají dvoupísmenný kód podle ISO 639-1, Matroska používají třípísmenný kód jazyka podle ISO 639-2, zatímco OGM používají volnou formu identifikace. MPlayer vypíše dostupné jazyky titulků pokud je spuštěn v upovídaném (-v) režimu.
 
PŘÍKLAD:
-slang cs,en
Zvolí českou titulkovou stopu na DVD, ale vrátí se zpět k anglické, pokud česká není k dispozici.
mplayer -slang jpn example.mkv
Přehraje Matroska soubor s Japonskými titulky.
-spuaa <režim>
Režim škálování/vyhlazování pro DVD/VOBsub. K hodnotě <režim> můžete přičíst 16 když chcete vynutit škálování i když velikost originálního a škálovaného snímku souhlasí. Takto například dosáhnete vyhlazení titulků Gaussovým rozostřením.
 
Dostupné režimy vyhlazování jsou:
0
žádné (nejrychlejší, škaredé)
1
přibližné (vadné?)
2
plné (pomalé)
3
bilineární (výchozí, rychlé a obstojné)
4
používá softwarové Gaussovo rozostření (vypadá skvěle)
-spualign <-1-2>
Určí jak budou zarovnány SPU (DVD/VOBsub) titulky.
-1
Originální pozice.
0
Zarovnat na horní okraj (originální/výchozí chování).
1
Zarovnat na střed.
2
Zarovnat na spodní okraj.
-spugauss <0.0-3.0>
Parametr odchylka (variance) pro Gauss používaný volbou -spuaa 4. Čím větší hodnota, tím větší rozostření (výchozí: 1.0).
-sub <titulky1,titulky2,...>
Použije/zobrazí zadané titulkové soubory. V jednom okamžiku může být zobrazen pouze jeden ze souborů.
-sub-bg-alpha <0-255>
Určuje hodnotu alfa kanálu pro titulky a pozadí OSD. Čím větší hodnota, tím více průhlednosti. Hodnota 0 znamená úplnou průhlednost.
-sub-bg-color <0-255>
Určuje barvu pozadí titulků a OSD. V současnosti jsou titulky černobílé, hodnota tedy určuje intenzitu bílé. Hodnota 255 znamená bílá a 0 černá.
-sub-demuxer <[+]jméno> (pouze -subfile) (BETA KÓD)
Vynutí určitý typ titulkového demuxeru pro -subfile. Použijte '+' před jménem pro vynucení, což přeskočí některé testy! Zadejte jméno demuxeru tak jak je vypsán pomocí -sub-demuxer help. Z důvodu zpětné kompatibility rovněž akceptuje ID demuxeru, jak je definováno v subreader.h.
-sub-fuzziness <mód>
Nastaví povolený rozptyl při vyhledávání titulků:
0
přesná shoda
1
Načte všechny titulky obsahující název filmu.
2
Načte všechny titulky v aktuálním adresáři.
-sub-no-text-pp
Zakáže veškeré úpravy titulků po jejich načtení. Používáno pro ladící účely.
-subalign <0-2>
Určí který okraj titulků by měl být zarovnán na výšku zadanou pomocí -subpos.
0
Zarovnat horní okraj titulku (originální chování).
1
Zarovnat střed titulku.
2
Zarovnat spodní okraj titulku (výchozí).
-subcc  
Zobrazovat DVD Closed Caption (CC) titulky. Toto nejsou VOB titulky, ale speciální ASCII titulky pro neslyšící zakódované do VOB userdata proudu na většině region 1 DVD. CC titulky zatím nebyly nalezeny na DVD z jiných regionů.
-subcp <kódová stránka> (pouze iconv)
Pokud máte nainstalován v systému iconv(3), můžete použít tuto volbu k určení kódování titulků.
 
PŘÍKLAD:
-subcp latin2
 
-subcp cp1250 (většina českých titulků, pozn. překl.)
-subcp enca:<jazyk>:<kódová stránka při selhání> (pouze ENCA)
Zde můžete zadat dvoupísmenný kód jazyka, aby ENCA automaticky určila kódovou stránku. Pokud si nejste jisti, zadejte zde cokoli a sledujte výpis mplayer -v na konzoli pro seznam dostupných jazyků. Kódová stránka při selhání udává kódování které se použije v případě selhání autodetekce.
 
PŘÍKLAD:
-subcp enca:cs:latin2
Odhadne kódování, předpokládá že jsou titulky v češtině, nastaví latin 2 pokud detekce selže.
-subcp enca:pl:cp1250
Odhadne kódování pro polštinu, při selhání nastaví cp1250.
-subdelay <sekund>
Opozdí titulky o <sekund> sekund. Můžete zadat zápornou hodnotu.
-subfile <soubor> (BETA KÓD)
Zatím nepoužitelné. Stejné jako -audiofile, ale pro titulkové proudy (OggDS?).
-subfont <soubor> (pouze FreeType)
Nastaví font titulků. Pokud není zadán -subfont, použije se -font.
-subfont-autoscale <0-3> (pouze FreeType)
Nastaví režim automatického škálování písma.
 
POZNÁMKA: 0 znamená že 'text scale' a 'OSD scale' nastavují výšku fontu v bodech.
 
Režim může být:
 
0
žádné škálování
1
proporčně vztažené k šířce obrazu
2
proporčně vztažené k výšce obrazu
3
proporčně vztažené k diagonále obrazu (výchozí)
-subfont-blur <0-8> (pouze FreeType)
Nastaví poloměr rozostření fontu (výchozí: 2).
-subfont-encoding <hodnota> (pouze FreeType)
Nastaví kódování fontu. Je-li nastaveno 'unicode', budou renderovány všechny znaky (glyfy) z fontu a bude použito unicode (výchozí: unicode).
-subfont-osd-scale <0-100> (pouze FreeType)
Nastaví koeficient auto-škálování OSD prvků (výchozí: 6).
-subfont-outline <0-8> (pouze FreeType)
Nastaví tloušťku obtahové linky (výchozí: 2).
-subfont-text-scale <0-100> (pouze FreeType)
Nastaví koeficient auto-škálování textu titulků v procentech rozměru obrazu (výchozí: 5).
-subfps <rychlost>
Určí snímkovou rychlost (fps) pro titulkový soubor (desetinné číslo), výchozí: stejná rychlost fps jako má film.
 
POZNÁMKA: POUZE pro snímkově orientované SUB soubory, např. MicroDVD formát.
-subpos <0-100> (použitelné s -vf expand)
Určuje pozici titulků na obrazovce. Hodnota vyjadřuje vertikální pozici titulku v % výšky obrazu.
-subwidth <10-100>
Nastavuje maximální šířku titulků na obrazovce. Použitelné pro TV-out. Hodnota vyjadřuje šířku titulků v % šířky obrazu.
-noterm-osd
Zakáže zobrazování OSD zpráv na konzoli, pokud není dostupný žádný video výstup.
-term-osd-esc <escape sequence>
Nastaví únikovou sekvenci, která se použije před zapsáním OSD zprávy na konzoli. Úniková sekvence by měla přesunout kursor na začátek řádku použitého pro OSD a vyčistit jej (výchozí: ^[[A\r^[[K).
-unicode
Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako unicode.
-utf8   
Řekne MPlayeru aby zpracoval titulkový soubor jako UTF-8.
-vobsub <VOBsub soubor bez přípony>
Nastaví VOBsub soubory které budou použity pro titulkování. Uvádějte soubory s plnou cestou bez přípon, čili bez
'.idx', '.ifo' nebo '.sub'.
-vobsubid <0-31>
Nastaví ID pro VOBsub titulky.

VOLBY PRO ZVUKOVÝ VÝSTUP (POUZE MPLAYER)

-abs <hodnota> (pouze -ao oss) (ZASTARALÉ)
Přepíše detekovanou velikost vyrovnávací paměti zvukové karty/ovladače.
-format <formát> (viz také audio filtr format)
Vybere formát vzorků vystupujících z vrstvy audio filtrů do zvukové karty. Hodnoty které může <formát> nabýt jsou uvedeny níže u popisu audio filtru format.
-mixer <zařízení>
Použije jiné mixážní zařízení než je výchozí /dev/mixer. Používáte-li ALSA zadejte jméno směšovače.
-mixer-channel <kanál směšovače>[,index směšovače] (pouze -ao oss a -ao alsa)
Tato volba nařídí MPlayeru použít jiný kanál pro ovládání hlasitosti než výchozí PCM. Volby pro OSS zahrnují vol, pcm, line. Chcete-li úplný seznam voleb, poohlédněte se po SOUND_DEVICE_NAMES v /usr/include/linux/soundcard.h. V případě ALSA můžete použít jména která zobrazí alsamixer, jako Master, Line, PCM.
 
POZNÁMKA: Jména kanálů ALSA směšovače následovaná číslem musí být zadána ve formátu <jméno,číslo>, např. jméno kanálu 'PCM 1' ALSA směšovače musí být převedeno na PCM,1
-softvol
Vynutí použití softwarového mixéru, namísto použití mixéru zvukové karty.
-softvol-max <10.0-10000.0>
Nastaví maximální úroveň zesílení v procentech (výchozí: 110). Hodnota 200 umožní nastavovat hlasitost až do dvojnásobku aktuální úrovně (nastavené maximum). Při hodnotách menších než 100 bude počáteční hlasitost (což je 100%) větší než je maximum, takže bude např. OSD nesprávně ukazovat.
-volstep <0-100>
Nastaví velikost kroku o který se změní hlasitost v procentech celého rozsahu (výchozí: 3).

VÝSTUPNÍ ZVUKOVÁ ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

Výstupní zvuková rozhraní zajišťují přístup k různým audio výstupním zařízením. Syntax je:
-ao <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
Nastavuje seznam použitých audio výstupních rozhraní podle priority.
Pokud seznam končí ',', pak se v případě selhání všech zadaných rozhraní použijí i ostatní. Parametry jsou volitelné a v mnoha případech je nemusíte vůbec použít.
 
POZNÁMKA: Seznam zakompilovaných rozhraní získáte pomocí -ao help.
 
PŘÍKLAD:
-ao alsa,oss,
Zkusí rozhraní ALSA, potom OSS, pak ostatní.
-ao alsa:noblock:device=hw=0.3
Nastaví noblock-režim a jako první kartu nastaví čtvrté zařízení.
 
Dostupná zvukové výstupní rozhraní jsou:
alsa   
Zvukové rozhraní ALSA 0.9/1.x
noblock
Nastaví noblock režim.
device=<zařízení>
Nastaví jméno zvukového zařízení. Nahraďte jakékoli ',' za '.' a jakékoli ':' za '=' ve jméně ALSA zařízení. Pro hwac3 výstup přes S/PDIF, použijte zařízení "iec958" nebo "spdif", pokud přesně nevíte jak to nastavit správně.
oss    
Rozhraní OSS.
<dsp-device>
Nastaví výstupní zvukové zařízení (výchozí: /dev/dsp).
<mixer-device>
Nastaví zvukové mixážní zařízení (výchozí: /dev/mixer).
<mixer-channel>
Nastaví kanál mixážního zařízení (výchozí: pcm).
sdl (pouze SDL)
Zvukové rozhraní multiplatformní knihovny SDL (Simple Directmedia Layer).
<ovladač>
Explicitně vybere SDL audio ovladač k použití (výchozí: SDL si sama vybere).
arts   
Zvukový výstup přes aRts démona.
esd    
Zvukový výstup přes ESD démona.
<server>
Explicitně vybere ESD server k použití (výchozí: localhost).
jack    
Zvukový výstup přes JACK (Jack Audio Connection Kit).
port=<jméno>
Připojí se na porty zadaného <jména> (výchozí: fyzické porty).
name=<název
Název klienta předávaný do JACK (výchozí: MPlayer [<PID>]). Užitečné, pokud chcete navazovat určitá spojení automaticky.
(no)estimate
Předpočítá zpoždění zvuku, což má činit přehrávání videa plynulejším (výchozí: zapnuto).
nas    
Zvukový výstup přes NAS.
coreaudio (pouze Mac OS X)
Nativní Mac OS X zvuk.
openal
Experimentální, nedokončené (mixáž na mono) OpenAL zvukové výstupní rozhraní.
sgi (pouze SGI)
Nativní SGI zvukové rozhraní.
<jméno výstupního zařízení>
Explicitně vybere výstupní zařízení/rozhraní k použití (výchozí: výchozí nastavení systému). Například, 'Analog Out' nebo 'Digital Out'.
sun (pouze Sun)
Nativní Sun zvuk.
<zařízení>
Explicitně vybere audio zařízení k použití (výchozí: /dev/audio).
win32 (pouze Windows)
Nativní Windows waveout audio zvuk.
dsound (pouze Windows)
Zvukový výstup DirectX DirectSound.
device=<číslo_zařízení>
Nastaví číslo zařízení k použití. Přehání souboru s -v vypíše seznam dostupných zařízení.
dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)
Vlastní ovladač pro Creative DXR2.
ivtv (pouze IVTV)
Zvukové výstupní MPEG rozhraní zvuku speciálně pro IVTV. Pracuje pouze s -ac hwmpa.
v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
Výstupní zvukové rozhraní pro V4L2 karty s hardwarovým MPEG dekodérem.
mpegpes (pouze DVB)
Výstupní audio rozhraní pro DVB karty, které zapisuje výstup do MPEG-PES souboru, pokud není instalována žádná DVB karta.
card=<1-4>
DVB karta k použití, pokud je jich instalováno víc.
file=<soubor>
jméno výstupního souboru
null   
Neprodukuje žádný zvuk, rychlost přehrávání videa je však zachována. Pro výkonnostní testy použijte -nosound.
pcm    
Zvukové rozhraní pro zápis surového PCM/wave proudu.
(no)waveheader
Zahrne či nezahrne wave hlavičku (výchozí: zahrne). Pokud ji nezahrne, bude vygenerována surová (raw) PCM.
file=<soubor>
Zapíše zvuk do <souboru> místo výchozího audiodump.wav. Pokud jste zadali nowaveheader, je výchozí audiodump.pcm.
fast 
Zkusí dumpovat rychleji než v reálném čase. Ujistěte se, že nedojde k oříznutí výstupu (obvykle se zprávou "Příliš mnoho paketů ve vyrovnávací paměti"). Je běžné dostat zprávu "Váš systém je příliš pomalý pro toto přehrávání".
plugin  
Plugin audio výstup.

VOLBY PRO VIDEO VÝSTUP (POUZE MPLAYER)

-adapter <hodnota>
Nastaví grafickou kartu na kterou se bude posílat obrázek. Seznam dostupných karet získáte, doplníte-li tuto volbu o -v. V současnosti pracuje pouze s video rozhraním directx.
-bpp <hloubka>
Přepíše detekovanou barevnou hloubku. Funkci podporují pouze tato výstupní rozhraní: fbdev, dga, svga, vesa.
-border
Přehrává film v orámovaném okně s dekoracemi. Jelikož je to zapnuté jako výchozí, použijte q-noborder pro vypnutí standardních dekorací okna. Podporováno výstupním video rozhraním directx.
-brightness <-100-100>
Nastavuje jas video signálu (výchozí 0). Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
-contrast <-100-100>
Nastavuje kontrast video signálu (výchozí 0). Funkci nepodporují všechna video rozhraní.
-display <jméno> (pouze X11)
Stanoví jméno serveru a číslo displaye X serveru na který chcete zobrazovat.
 
PŘÍKLAD:
-display xtest.localdomain:0
-dr    
Zapne direct rendering (není podporováno všemi kodeky a video rozhraními).
 
VAROVÁNÍ: Může způsobit rozbití OSD/TIT !
-dxr2 <volba1:volba2:...>
Tato volba slouží k ovládání dxr2 video rozhraní.
ar-mode=<hodnota>
režim poměru obrazu (0 = normal, 1 = pan-and-scan, 2 = letterbox (výchozí))
iec958-encoded
Nastaví iec958 výstupní režim na enkódovaný.
iec958-decoded
Nastaví iec958 výstupní režim na dekódovaný (výchozí).
macrovision=<hodnota>
režim macrovision (0 = vypnuto (výchozí), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe, 3 = agc 4 colorstripe)
mute 
vypnout zvukový výstup
unmute
zapnout zvukový výstup
ucode=<hodnota>
cesta k mikrokódu
 
Výstup na TV
75ire
zapne 7.5 IRE výstupní režim
no75ire
vypne 7.5 IRE výstupní režim (výchozí)
bw   
černobílý TV výstup
color
barevný TV výstup (výchozí)
interlaced
prokládaný TV výstup (výchozí)
nointerlaced
zakáže prokládaný TV výstup
norm=<hodnota>
TV norma (ntsc (výchozí), pal, pal60, palm, paln, palnc)
square-pixel
nastaví režim (tvar) pixelů na čtvercový
ccir601-pixel
nastaví režim pixelů na ccir601
 
překrývání(overlay)
cr-left=<0-500>
Nastaví levou ořezovou značku (výchozí: 50).
cr-right=<0-500>
Nastaví pravou ořezovou značku (výchozí: 300).
cr-top=<0-500>
Nastaví horní ořezovou značku (výchozí: 0).
cr-bottom=<0-500>
Nastaví dolní ořezovou značku (výchozí: 0).
ck-[r|g|b]=<0-255>
Nastaví přírůstek červené (ck-r), zelené (ck-g) nebo modré (ck-b) složky klíčovací barvy pro překrývání.
ck-[r|g|b]min=<0-255>
minimální hodnota příslušné barevné složky klíče
ck-[r|g|b]max=<0-255>
maximální hodnota příslušné barevné složky klíče
ignore-cache
Ignoruje nastavení překrývání uložené v cache.
update-cache
Aktualizuje nastavení překrývání uložené v cache.
ol-osd
Zapne překrývaný display na obrazovce (OSD).
nool-osd
Vypne překrývaný OSD (výchozí).
ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>
Nastaví rozměr překrytí (š,v) a pozici (x,y) v případě kdy se špatně kryje s oknem (výchozí: 0).
overlay
Zapne překrývání (výchozí).
nooverlay
Aktivuje TV-out.
overlay-ratio=<1-2500>
Doladí překrývání (výchozí: 1000).
-fbmode <název režimu> (pouze -vo fbdev)
Změní video režim na ten který je pojmenován jako <název režimu> v souboru /etc/fb.modes.
 
POZNÁMKA: VESA framebuffer nepodporuje změny režimu.
-fbmodeconfig <soubor> (pouze fbdev)
Přenastaví konfigurační soubor pro režim framebufferu (výchozí: /etc/fb.modes).
-fs (viz také volbu -zoom)
Přehrávání na celé obrazovce (vycentruje film a vytvoří kolem něj černý okraj). Funkce není podporována všemi video rozhraními.
-fsmode-dontuse <0-31> (ZASTARALÉ, použijte volbu -fs)
Zkuste tuto volbu pokud máte stále problémy s celoobrazovkovým režimem.
-fstype <typ1,typ2,...> (pouze X11)
Nastaví výčet režimů celoobrazovkových hladin podle priority, které mají být použity. Jednotlivé režimy můžete potlačit tak, že jim předřadíte '-'. Pokud narazíte na problém typu "film v celoobrazovkovém režimu je překryt jinými okny", zkuste použít jiné pořadí.
 
POZNÁMKA: Viz volbu -fstype help pro seznam dostupných režimů.
 
Dostupné režimy jsou:
 
above
Použije _NETWM_STATE_ABOVE je-li k dispozici.
below
Použije _NETWM_STATE_BELOW je-li k dispozici.
fullscreen
Použije _NETWM_STATE_FULLSCREEN je-li k dispozici.
layer
Použije _WIN_LAYER s přednastavenou hladinou.
layer=<0...15>
Použije _WIN_LAYER se zadanou hladinou.
netwm
Vynutí NETWM styl.
none 
Nenastavovat hladinu pro celoobrazovkové okno.
stays_on_top
Použije _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP je-li k dispozici.
 
PŘÍKLAD:
layer,stays_on_top,above,fullscreen
Výchozí pořadí bude použito jako záchrana v případě, že zadáte špatné nebo nepodporované režimy.
-fullscreen
Provádí přepínání na celou obrazovku v OpenBoxu 1.x.
-geometry x[%][:y[%]] nebo [ŠxV][+x+y]
Nastaví pozici na obrazovce kde bude zobrazen výstup. Hodnoty x a y udávají vzdálenost v pixelech od levého horního rohu obrazovky k levému hornímu rohu obrazu, jestliže však jsou hodnoty doplněny znakem procento, pak udávají vzdálenost v procentech rozměru obrazovky v daném směru. Souřadnice lze rovněž zadat ve standardním X11 -geometry formátu. Pokud je externí okno nastaveno pomocí volby -wid, pak jsou souřadnice x a y vztaženy k levému hornímu rohu okna místo obrazovky.
 
POZNÁMKA: Tato volba je podporována pouze rozhraními x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, gl, gl2, directx a tdfxfb.
 
PŘÍKLAD:
50:40
Umístí okno na x=50, y=40.
50%:50%
Umístí okno doprostřed obrazovky.
100% 
Umístí okno doprostřed pravého okraje obrazovky.
100%:100%
Umístí okno do pravého dolního rohu obrazovky.
-gui-wid <ID okna> (viz také volbu -wid) (pouze GUI)
Tato volba řekne GUI aby rovněž použilo X11 okno a přilepilo se na spodek videa, což je použitelné pro vestavěné mini-GUI v prohlížeči (s MPlayer pluginem například).
-hue <-100-100>
Upraví barevné tónování video signálu (výchozí: 0). S touto volbou můžete dostat barevný negativ obrázku. Není podporováno všemi video rozhraními.
-monitor-dotclock <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)
Nastaví povolený bodový nebo pixelový frekvenční rozsah monitoru.
-monitor-hfreq <rozsah[,rozsah,...]> (pouze -vo fbdev a vesa)
Nastaví horizontální (řádkový) frekvenční rozsah monitoru.
-monitor-vfreq <rozsah[,rozsah,...> (pouze -vo fbdev a vesa)
Nastaví vertikální (snímkový) frekvenční rozsah monitoru.
-monitoraspect <poměr> (viz také volbu -aspect)
Nastaví poměr stran vašeho monitoru nebo TV obrazovky. Hodnota 0 zruší předchozí nastavení (čili to z konfiguračního souboru). Má přednost před -monitorpixelaspect pokud je povoleno.
 
PŘÍKLAD:
-monitoraspect 4:3 nebo 1.3333
 
-monitoraspect 16:9 nebo 1.7777
-monitorpixelaspect <poměr> (viz také volbu -aspect)
Nastaví poměr stran jednotlivých pixelů vašeho monitoru nebo TV (výchozí: 1). Hodnota 1 znamená čtvercové pixely (správně pro (skoro) všechny LCD).
-nodouble
Vypíná dvojitou vyrovnávací paměť, většinou pro účely ladění. Dvojitá vyrovnávací paměť odstraňuje třepotání ukládáním dvou snímků v paměti, kdy zobrazuje jeden snímek, zatímco zpracovává druhý. Může ovlivnit negativně OSD, avšak v mnoha případech odstraní jeho blikání.
-nograbpointer
Nezachytávat ukazatel myši po změně video režimu (-vm). To je použitelné pro vícehlavičkové nastavení.
-nokeepaspect
Nedodržovat poměr stran okna během změny velikosti. Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, directx. Navíc pod X11 váš okenní manažer musí rozumět pokynům pro poměr stran okna.
-ontop 
Umístí okno přehrávače trvale nad ostatní okna. Podporováno video rozhraními používajícími X11, kromě SDL, stejně jako directx, corevideo, quartz, ggi a gl2.
-panscan <0.0-1.0>
Zapne "přibližovací" funkci (pan-and-scan) (oříznutím videa po stranách tak, aby např. film 16:9 pokryl obrazovku 4:3 bez černých okrajů). Tato funkce pracuje pouze s video rozhraními xv, xmga, mga, gl, gl2, quartz, corevideo a xvidix.
 
POZNÁMKA: Hodnoty mezi -1 a 0 jsou také povoleny, ale naprosto experimenální a mohou havarovat nebo hůř. Použijte na vlastní riziko!
-panscanrange <-19.0-99.0> (experimentální)
Změní rozsah působení funkce pan-and-scan (výchozí: 1). Kladné hodnoty jsou násobky výchozího rozsahu. Záporné hodnoty zase umožní zoomovat až na násobek -panscanrange+1. Např. -panscanrange -3 umožňuje zoom násobek až do 4. Tato vlastnost je experimentální. Nehlaste chyby, pokud nepoužíváte -vo gl.
 
Hodnota, v daném rozsahu, udává jak moc má být obraz oříznut.
-refreshrate <Hz>
Nastaví obnovovací kmitočet monitoru v Hz. Zatím podporování pouze -vo directx v kombinaci s volbou -vm.
-rootwin (pouze X11)
Přehraje film v kořenovém okně (pozadí desktopu). Obrázek na ploše však může překrýt zobrazované video. Pracuje pouze s video rozhraními x11, xv, xmga, xvidix, quartz, corevideo a directx.
-saturation <-100-100>
Nastavení sytosti barev (saturace) video signálu (výchozí: 0). Pomocí této volby můžete nastavit černobílý obraz. Volba není podporována všemi video rozhraními.
-screenh <pixely>
Nastavuje svislé rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.
-screenw <pixely>
Nastavuje vodorovné rozlišení obrazovky pro ty výstupní video rozhraní, které neznají rozlišení obrazovky jako fbdev, x11 a TVout.
-stop-xscreensaver (pouze X11)
Při startu vypne xscreensaver a při skončení jej zase zapne.
-vm    
Zkusí změnit video režim. Funkce je podporována video rozhraními dga, x11, xv, sdl a directx. Je-li použita s directx video rozhraním, můžete použít volby -screenw, -screenh, -bpp a -refreshrate pro nastavení nového video režimu.
-vsync   
Zapne synchronizaci na snímkový zpětný běh (VBI) pro video rozhraní vesa, dfbmga a svga.
-wid <ID okna> (viz také volbu -gui-wid) (pouze X11, OpenGL a DirectX)
Tato volba sdělí MPlayeru aby se připojil na existující okno. To je využitelné k vestavění MPlayeru do internetového prohlížeče (například s rozšířením plugger).
-xineramascreen <-2-...> (pouze X11)
V Xinerama konfiguracích (jedna pracovní plocha je rozprostřena na více monitorů) touto volbou sdělíte MPlayeru kterou obrazovku použít. Hodnota -2 znamená celoobrazovkové zobrazení přes celou virtuální plochu (v tomto případě jsou Xinerama informace úplně ignorovány), -1 znamená celoobrazovkové zobrazení na zobrazovači s aktuálním oknem. Počáteční pozice nastavenou pomocí -geometry je relativní k nastavené obrazovce. Obvykle pracuje pouze s "-fstype -fullscreen" nebo "-fstype none".
-zrbw (pouze -vo zr)
Zobrazuj pouze černobíle. Pro optimální výkon může být tato volba zkombinována s '-lavdopts gray'.
-zrcrop <[šířka]x[výška]+[x offset]+[y offset]> (pouze -vo zr)
Vybere část obrázku k zobrazení. Více než jeden výskyt této volby zapne cinerama režim, ve kterém je video rozprostřeno na více TV (nebo promítaček) pro vytvoření většího obrazu. Volby za n-tou volbou -zrcrop jsou aplikovány na n-tou MJPEG kartu. Každá karta by měla mít aspoň -zrdev jako doplněk k -zrcrop. Příklady naleznete ve výstupu -zrhelp a v Zr sekci dokumentace.
-zrdev <zařízení> (pouze -vo zr)
Zadejte jméno souboru zařízení náležející vaší MJPEG kartě, ve výchozím stavu zr video rozhraní použije první v4l zařízení které najde.
-zrfd (pouze -vo zr)
Vynutí dělení: Dělení, tak jak je popsáno u voleb -zrhdec a -zrvdec, nastane pouze tehdy, může-li hardwarový škálovač rozprostřít obraz na původní velikost. Touto volbou vynutíte dělení vždy.
-zrhdec <1|2|4> (pouze -vo zr)
Horizontální dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo čtvrtý řádek/pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k rozprostření obrázku na původní velikost.
-zrhelp (pouze -vo zr)
Zobrazí seznam všech -zr* voleb, jejich výchozí hodnoty a příklad cinerama režimu.
-zrnorm <norma> (pouze -vo zr)
Nastaví TV normu PAL nebo NTSC (výchozí: beze změny).
-zrquality <1-20> (pouze -vo zr)
Číslo od 1 (nejlepší) do 20 (nejhorší) reprezentuje kvalitu jpeg kódování.
-zrvdec <1|2|4> (pouze -vo zr)
Svislé dělení: Požádá video rozhraní aby posílalo pouze každý druhý nebo čtvrtý sloupec/pixel vstupního obrázku do MJPEG karty a použilo škálovač karty k rozprostření obrázku na původní velikost.
-zrxdoff <x offset obrazovky> (pouze -vo zr)
Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose x. Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).
-zrydoff <y offset obrazovky> (pouze -vo zr)
Pokud je film menší než TV obrazovka, tato volba nastaví odsazení obrazu v ose y. Hodnota je vztažena k levému hornímu rohu obrazovky (výchozí: vystředěno).

VÝSTUPNÍ VIDEO ROZHRANÍ (POUZE MPLAYER)

Výstupní video rozhraní jsou rozhraní k různým výstupním video zařízením. Syntax je:
-vo <rozhraní1[:parametr1[=hodnota]:...],rozhraní2,...[,]>
Nastavuje seznam video rozhraní k použití podle priority.
Končí-li seznam čárkou ',', prozkouší MPlayer v případě selhání i rozhraní neuvedená v seznamu. Parametry jsou volitelné a většinou mohou být vynechány.
 
POZNÁMKA: Viz -vo help pro seznam zakompilovaných video rozhraní.
 
PŘÍKLAD:
-vo xmga,xv,
Zkusí Matrox X11 rozhraní, pak Xv rozhraní a nakonec ostatní.
-vo directx:noaccel
Použije rozhraní DirectX s vypnutou akcelerací.
 
Dostupná video rozhraní jsou:
xv (pouze X11)
Použije rozšíření XVideo z XFree86 4.x umožňující hardwarově akcelerované přehrávání. Pokud nemůžete použít nativní hardwarové rozhraní, je toto patrně nejlepší volba. Pro informaci jaký barevný klíč je použitý a jak je vykreslován, spusťte MPlayer s volbou -v a sledujte řádky začínající [xv common].
port=<číslo>
Zvolí konkrétní XVideo port.
ck=<cur|use|set>
Vybere zdroj pro získání barevného klíče (výchozí: cur).
cur
Výchozí volba přebírá barevný klíč aktuálně nastavený v Xv.
use
Použije, ale nenastaví barevný klíč z MPlayeru (pro jeho změnu použijte volbu -colorkey).
set
Shodné s use, ale dodaný barevný klíč rovněž nastaví.
ck-method=<man|bg|auto>
Nastaví metodu vykreslování barevného klíče (výchozí: man).
man
Vykreslí barevný klíč manuálně (v některých případech omezí blikání).
bg
Nastaví barevný klíč jako pozadí okna.
auto
Nechá Xv vykreslit barevný klíč.
x11 (pouze X11)
Video rozhraní se sdílenou pamětí bez hardwarové akcelerace které pracuje vždy když je spuštěné X11.
xover (pouze X11)
Přidá podporu X11 všem rozhraním založeným na overlay (překrývání). V současnosti je podporován pouze tdfx_vid.
<vo_rozhraní>
Vybere video rozhraní, které se použije jako zdroj pro překrytí nad X11.
xvmc (pouze X11 spolu s -vc ffmpeg12mc)
Výstupní video rozhraní využívající XvMC (X Video Motion Compensation) rozšíření z XFree86 4.x ke zrychlení MPEG-1/2 a VCR2 dekódování.
port=<číslo>
Zvolí konkrétní XVideo port.
(no)benchmark
Vypne zobrazování. Nutné pro správné benchmarkování (test výkonu) rozhraní která mění obrazové buffery pouze při zpětném běhu monitoru (nVidia). Výchozím je nepotlačovat zobrazování (nobenchmark).
(no)bobdeint
Velmi jednoduchý odstraňovač prokladu. Nemusí vypydat lépe než -vf tfields=1, ale je to jediný odstraňovač pro xvmc (výchozí: nobobdeint).
(no)queue
Skládá obrázky k zobrazení do fronty aby se více využila paralelní práce video hardwaru. Může přidat malou (nepostřehnutelnou) stálou odchylku v A/V synchronizaci (výchozí: noqueue).
(no)sleep
Použije funkci sleep při čekání na dokončení renderování (na Linuxu se toto nedoporučuje) (výchozí: nosleep).
ck=cur|use|set
Stejné jako -vo xv:ck (viz -vo xv).
ck-method=man|bg|auto
Stejné jako -vo xv:ck-method (viz -vo xv).
dga (pouze X11)
Zobrazuje video přes XFree86 rozšíření: Direct Graphics Access. Považujeme za zastaralé.
sdl (pouze SDL)
Video rozhraní platformně nezávislé knihovny SDL (Simple Directmedia Layer). Vzhledem k tomu, že SDL má vlastní X11 vrstvu, nemají X11 volby MPlayeru na SDL žádný vliv.
driver=<ovladač>
Explicitně vybere SDL ovladač k použití.
(no)forcexv
Použije XVideo přes sdl výstupní video rozhraní (výchozí: forcexv).
(no)hwaccel
Použije hardwarově akcelerovaný škálovač (výchozí: hwaccel).
vidix  
VIDIX (VIDeo Interface for *niX) je rozhraním k video akcelerujícím vlastnostem různých grafických karet. Poskytuje velmi rychlý video výstup na kartách které jej podporují.
<ovladač>
Jednoznačně vybere VIDIXový ovladač k použití. Dostupné ovladače jsou cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia, pm2, pm3, radeon, rage128, sis_vid a unichrome.
xvidix (pouze X11)
X11 front-end pro VIDIX
<ovladač>
shodné s vidix
cvidix 
Obecný a platformně nezávislý front-end k VIDIXu. Může dokonce pracovat v textové konzoli s nVidia kartami.
<ovladač>
shodné s vidix
winvidix (pouze Windows)
Windows front-end pro VIDIX
<ovladač>
shodné s vidix
directx (pouze Windows)
Výstupní video rozhraní využívající DirectX.
noaccel
Vypne hardwarovou akceleraci. Vyzkoušejte, máte-li potíže se zobrazováním.
quartz (pouze Mac OS X)
Video rozhraní Mac OS X Quartz. V některých případech může být efektivnější vynucení packed YUV výstupního formátu, například s -vf format=yuy2
device_id=<číslo>
Zvolí zobrazovací zařízení pro zobrazení na celou obrazovku.
fs_res=<šířka>:<výška>
Nastaví rozlišení celoobrazovkového režimu (použitelné pro pomalé systémy).
corevideo (Mac OS X 10.4 nebo 10.3.9 s QuickTime 7)
Výstupní video rozhraní Mac OS X CoreVideo.
device_id=<číslo>
Vybere zobrazovací zařízení pro celoobrazovkový režim.
fbdev (pouze Linux)
Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (např. /dev/fb0) nebo název vidixového ovladače, pokud jméno zařízení začíná vidix (např. vidixsis_vid povolí sis ovladač).
fbdev2 (pouze Linux)
Použije jaderný framebuffer k přehrávání videa. Alternativní implementace.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).
vesa   
Obecné video rozhraní; funkční s každou VESA VBE 2.0 kompatibilní kartou.
(no)dga
Zapne nebo vypne DGA režim (výchozí: zapnuto).
neotv_pal
Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu PAL.
neotv_ntsc
Aktivuje TV out na neomagicu a nastaví jej na normu NTSC.
vidix
Použije VIDIX ovladač.
lvo:   
Aktivuje Linuxové překrývání videa (Linux Video Overlay) v režimu vesa.
svga   
Přehraje video s pomocí knihovny SVGA.
<video režim>
Určí video režim k použití. Režim může být zadán ve formátu <šířka>x<výška>x<počet_barev>, např. 640x480x16M nebo číslem grafického režimu, např. 84.
bbosd
Zobrazuj OSD do černých okrajů pod filmem (pomalejší).
native
Použije pouze nativní vykreslovací funkce. Toto vyřadí direct rendering, OSD a hardwarovou akceleraci.
retrace
Vynutí změnu snímku až v době snímkového zpětného běhu. Použitelné pouze s volbou -double. Má stejný efekt jako volba -vsync.
sq   
Zkusí vybrat video režim se čtvercovými pixely.
vidix
Použije svga s VIDIX.
gl     
Video rozhraní OpenGL, jednoduchá verze. Rozměry videa musí být menší než maximální velikost textury ve vaší OpenGL implementaci. Navrženo tak, aby pracovalo i se základními implementacemi OpenGL, ale rovněž používá novější rozšíření, které umožňují další barevné prostory a direct rendering. Používejte prosím -dr, pokud rozhraní pracuje s vaší OpenGL implementací, protože při vyšších rozlišeních poskytuje velké zrychlení. Kód provádí minimum testů, takže pokud tato vlastnost nefunguje, může to být proto, že není podporována vaší kartou/OpenGL implementací i v případě, že neobdržíte žádnou chybovou zprávu. Použijte glxinfo nebo podobný nástroj pro zobrazení podporovaných OpenGL rozšíření.
(no)scaled-osd
Změní chování OSD při změnách velikosti okna (výchozí: vypnuto). Pokud volbu zapnete, chová se OSD více jako v jiných video rozhraních, což je lepší pro fonty s pevnou výškou. Je-li volba vypnuta, vypadá lépe s FreeType fonty a používá okraje v celoobrazovkovém režimu. Nepracuje správně s ass titulky (viz volbu -ass), ty můžete místo toho renderovat bez podpory OpenGL přes -vf ass.
osdcolor=<0xRRGGBB>
Barva OSD (výchozí: 0xffffff, odpovídá bílé).
rectangle=<0,1,2>
Nastaví použití pravoúhlých textur, což šetří video RAM, ale často je pomalejší (výchozí: 0).
0: Použije power-of-two textury.
 
1: Použije rozšíření GL_ARG_texture_rectangle.
 
2: Použije rozšíření GL_ABR_texture_non_power_of_two. V některých případech je podporováno pouze softwarově a proto velmi pomalé.
swapinterval=<n>
Minimální interval mezi dvěma prohozeními vyrovnávacích pamětí, počítaných v zobrazených snímcích (výchozí:1 ). 1 odpovídá zapnutí VSYNC, 0 vypnutí VSYNC. Hodnoty menší než 0 ponechají výchozí nastavení systému. To omezí snímkovou rychlost na (horizontální obnovovací frekvenci / n). Pro svou funkci vyžaduje podporu GLX_SGI_swap_control. V některých (většině/všech?) implementacích pracuje pouze v celoobrazovkovém režimu.
yuv=<n>
Vybere typ konverze YUV na RGB.
0: Použije se softwarová konverze (výchozí). Kompatibilní se všemi verzemi OpenGL. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu a sytosti.
 
1: Použijí se register combiners. Používá specifické nVidia rozšíření (GL_NV_register_combiners). Vyžaduje aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání sytosti a barevného tónu. Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
 
2: Použije se fragment program. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti a barevného tónu.
 
3: Použije se fragment program používající POW instrukci. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň tři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a modrou složku. Metoda 4 je obvykle rychlejší.
 
4: Použije se fragment program s dodatečnou kontrolou. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturové jednotky. Poskytuje ovládání jasu, kontrastu, sytosti, barevného tónu a gama. Gama může být také nastavena nezávisle pro červenou, zelenou a modrou složku.
 
5: Použije ATI-specifickou metodu (pro starší karty). Používá rozšíření specifické pro ATI (GL_ATI_fragment_shader - nikoli GL_ARB_fragment_shader!). Vyžaduje aspoň tři texturovací jednotky. Poskytuje ovládání sytosti a tónování. Tato metoda je rychlá, ale nepřesná.
 
6: Použije 3D texturu pro konverzi pomocí lookup. Vyžaduje rozšíření GL_ARB_fragment_program a aspoň čtyři texturovací jednotky. Extrémně pomalé (softwarová emulatce) na některých (všech?) ATI kartách, jelikož používá textury s porder pixely. Poskytuje nastavení jasu, kontrastu, sytosti, tónování a gama. Gamu lze rovněž nastavit nezávisle pro červenou, zelenou a modrou. Rychlost je mnohem více závislá na rychlosti GPU paměti než u jiných metod.
lscale=<n>
Vybere škálovací funkci pro škálovaní jasové složky. Platná pouze pro YUV režimy 2, 3, 4 a 6.
0: Použije jednoduchou lineární filtraci (výchozí).
 
1: Použije bikubickou filtraci (lepší kvalita). Vyžaduje ještě jednu texturovací jednotku. Starší karty to nebudou schopny zvládnout pro barevnou složku minimálně v režimu celé obrazovky.
 
2: Použijte kubické filtrování ve vodorovném a lineární filtrování ve svislém směru. Pracuje s o málo více kartami než metoda 1.
cscale=<n>
Vybere škálovací funkci pro škálování barevné složky. Podrobnosti viz lscale.
customprog=<soubor>
Nahraje uživatelský fragment program ze <souboru>. Jako příklad viz TOOLS/edgedect.fp.
customtex=<soubor>
Nahraje uživatelskou "gamma ramp" texturu ze <souboru>. To může být použito v kombinaci s yuv=4 nebo s volbou customprog.
(no)customtlin
Je-li zapnuta (výchozí), použije se pro customtex texturu GL_LINEAR interpolace, jinak GL_NEAREST.
(no)customtrect
Je-li zapnuta, použije se texture_rectangle pro customtex texturu. Výchozí je vypnuta.
 
Normálně není důvod pro použití následujících voleb. Většinou slouží pro testovací účely.
 
(no)glfinish
Zavolá glFinish() před prohozením bufferů. Pomalejší, ale v některých případech přesnější výstup (výchozí: vypnuto).
(no)manyfmts
Zapne podporu pro více (RGB a BGR) barevných formátů (výchozí: zapnuto). Vyžaduje OpenGL verze >= 1.2.
slice-height=<0-...>
Počet řádků zkopírovaných do textury v jednom kuse (výchozí: 0). 0 pro celý obrázek.
 
POZNÁMKA: Používate-li YUV barevný prostor (viz podvolba yuv), platí zvláštní pravidla:
Pokud dekodér používá renderování po částech (viz -noslices), nemá tato volba žádný efekt, použije se velikost částí tak, jak jsou poskytovány dekodérem.
 
Pokud dekodér nepoužívá renderování po částech, je výchozí 16.
(no)osd
Zapne nebo vypne podporu renderování OSD přes OpenGL (výchozí: zapnuto). Tato volba je pro testování; k vypnutí OSD použijte raději -osdlevel 0.
(no)aspect
Zapne nebo vypne škálování na poměr stran a podporu pan-and-scan (výchozí: zapnuto). Vypnutí může zvýšit rychlost.
gl2    
Druhá generace OpenGL video rozhraní. Podporuje OSD a videa větší než maximální velikost textury.
(no)glfinish
stejné jako gl (výchozí: zapnuto)
yuv=<n>
Nastaví typ konverze YUV na RGB. Pokud ji nastavíte na jinou hodnotu než 0, vypne se OSD a nastavování jasu, kontrastu a gama bude dostupné pouze přes globální nastavení X serveru. Jinak mají hodnoty stejný význam jako pro -vo gl.
null   
Neprodukuje žádné video. Použitelné pro testy výkonu.
aa     
Výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli. Seznam a vysvětlivky dostupných podvoleb dostanete spuštěním mplayer -vo aa:help
caca   
Barevné výstupní video rozhraní do ASCII art pracující v textové konzoli.
bl     
Přehrávání videa UDP protokolem Blinkenlights. Toto rozhraní je velmi závislé na hardwaru.
<bl_zařízení>
Explicitně vybere Blinkenlights ovladač zařízení k použití. Je to něco jako arcade:host=localhost:2323 nebo hdl:file=jméno1,file=jméno2. Musíte uvést zařízení.
ggi    
Video rozhraní pro grafický systém GGI.
<ovladač>
Explicitně vybere GGI ovladač k použití. Zaměňte veškeré ',', které se objeví v řetězci ovladače za '.'.
directfb
Přehrávání videa pomocí knihovny DirectFB.
(no)input
Použije DirectFB namísto klávesnicového kódu MPlayeru (výchozí: zapnuto).
buffermode=single|double|triple
Double (dvojitá) a triple (trojitá) vyrovnávací paměť dávají nejlepší výsledky pokud chcete vyloučit trhání. Trojitá vyrovnávací paměť je mnohem účinnější vzhledem k tomu že nebrzdí MPlayer při čekání na vertikální synchronizaci. Jednoduchou (single) vyrovnávací paměť můžete s klidem vypustit (výchozí: single).
fieldparity=top|bottom
Ovládá řazení prokládaných snímků (výchozí: vypnuto). Platné hodnoty jsou top = nejdříve horní políčka, bottom = nejdříve spodní políčka. Tato volba nebude mít žádný efekt na progresivní filmový materiál, jako je mnoho MPEG filmů. Tuto volbu povolte pokud máte problémy s trháním nebo nevyhlazováním při sledování prokládaného filmového materiálu.
layer=N
Vynutí použití vrstvy s ID N pro přehrávání (výchozí: -1 - auto).
dfbopts=<výčet>
Nastaví výčet parametrů pro DirectFB.
dfbmga 
Výstupní video rozhraní pro Matrox G400/G450/G550 které používá knihovnu DirectFB k zpřístupnění speciálních hardwarových vlastností. Zapíná CRTC2 (druhý výstup), zobrazuje video nezávisle na prvním výstupu.
(no)input
stejné jako directfb (výchozí: vypnuto)
buffermode=single|double|triple
stejné jako u directfb (výchozí: triple)
fieldparity=top|bottom
stejné jako u directfb
(no)bes
Zapíná použití Matrox BES (vestavěný zvětšovač) (výchozí: vypnuto). Dává velmi dobré výsledky jak z hlediska rychlosti tak i kvality vzhledem k tomu že úpravu obrázku zajišťuje hardware. Pracuje pouze na primárním výstupu.
(no)spic
Používá Matrox pod-obrázkovou vrstvu k zobrazení OSD (výchozí: zapnuto).
(no)crtc2
Zapne TV-out na sekundárním výstupu (výchozí: zapnuto). Výstupní kvalita je úžasná, protože se jedná o plně prokládaný obraz s odpovídající synchronizací lichých a sudých půlsnímků.
tvnorm=pal|ntsc|auto
Nastaví TV normu na Matrox kartě bez nutnosti editace /etc/directfbrc (výchozí: vypnuto). Platné normy jsou pal = PAL, ntsc = NTSC. Speciální normou je auto (automatické přizpůsobení používá PAL/NTSC) protože určuje kterou normu použít podle snímkové rychlosti filmu.
mga (pouze Linux)
Nativní Matrox výstupní video rozhraní používající vestavěný YUV škálovač na kartách řady Gxxx pomocí jaderného modulu. Pokud máte kartu od Matroxů, pak je toto nejrychlejší volba.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/mga_vid).
xmga (pouze Linux s X11)
Výstupní video rozhraní mga, běží v X11 okně.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení pro matrox k použití (výchozí: /dev/mga_vid).
s3fb (pouze Linux) (viz také -vf yuv2 a -dr)
Výstupní video rozhraní výslovně určené pro S3 Virge. Toto rozhraní podporuje následující vlastnosti karty: YUV konverze a škálování, dvojitou vyrovnávací paměť a direct rendering. Použijte -vf yuy2 pro hardwarově akcelerované YUY2 renderování, což je mnohem rychlejší než YV12 na této kartě.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zažízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).
3dfx (pouze Linux)
Nativní 3dfx video rozhraní, které používá přímo 3dfx hardware nad X11. Podporována je pouze barevná hloubka 16 bpp.
tdfxfb (pouze Linux)
Toto rozhraní používá ovladač tdfxfb ovladač framebufferu k přehrávání filmů s YUV akcelerací na 3dfx kartách.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení fbdev k použití (výchozí: /dev/fb0).
tdfx_vid (pouze Linux)
Nativní 3dfx výstupní video rozhraní, které pracuje v kombinaci s jaderným modulem tdfx_vid.
<zařízení>
Explicitně vybere jméno zařízení k použití (výchozí: /dev/fb0).
dxr2 (viz také volbu -dxr2) (pouze DXR2)
Nativní video rozhraní ke Creative DXR2.
<vo_rozhraní>
Výstupní video podrozhraní pro překrývání (x11, xv).
dxr3 (pouze DXR3)
Nativní video rozhraní k Sigma Designs em8300 MPEG dekodéru (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus). Viz též lavc video filtr.
overlay
Aktivuje překrývání namísto TV-Outu.
prebuf
Zapíná čtení napřed do vyrovnávací paměti.
sync 
Zapíná nový synchronizační modul.
norm=<norma>
Určuje TV normu.
0: Neměnit současnou normu (výchozí).
 
1: Automaticky zvolit PAL/NTSC.
 
2: Automaticky zvolit PAL/PAL-60.
 
3: PAL
 
4: PAL-60
 
5: NTSC
<0-3>
Určuje číslo zařízení které se má použít pokud máte více než jednu em8300 kartu.
ivtv (pouze IVTV)
Výstupní video rozhraní pro TV-Out speciálně pro MPEG dekodéry (Hauppauge WinTV PVR-150/250/350/500) s čipy Conexant CX23415 (iCompression iTVC15) nebo Conexant CX23416 (iCompression iTVC16). Viz také lavc video filtr.
device
Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
output
Explicitně vybere TV-Out výstup využitý pro videsignál.
v4l2 (vyžaduje jádro Linux 2.6.22+)
Video výstupní rozhraní pro karty slučitelné s V4L2 s vestavěným hardwarovým MPEG dekodérem. Viz také lavc video filtr.
device
Explicitně vybere zařízení MPEG dekodéru k použití (výchozí: /dev/video16).
output
Explictně vybere výstup TV-Out k použití pro video signál.
mpegpes (pouze DVB)
Výstupní video rozhraní pro DVB, které zapisuje do souboru ve formátu MPEG-PES, pokud není nainstalována DVB karta.
card=<1-4>
Určí číslo zařízení k použití, pokud máte více než jednu výstupní DVB kartu. (pouze V3 API, takové jaké mají ovladače řady 1.x.y).
<soubor>
jméno výstupního souboru (výchozí: ./grab.mpg).
zr (viz také -zr* a -zrhelp)
Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/přehrávacích karet.
zr2 (viz také zrmjpeg video filtr)
Výstupní video rozhraní mnoha MJPEG zachytávacích/přehrávacích karet, druhá generace.
dev=<zařízení>
Nastaví jméno video zařízení k použití.
norm=<PAL|NTSC|SECAM|auto>
Nastavuje video normu k použití (výchozí: auto).
(no)prebuf
(De)Aktivuje prebuffering, zatím nepodporováno.
md5sum 
Spočítá MD5 otisk jednotlivě pro všechny snímky a zapíše je do souboru. Podporuje barevné prostory RGB24 a YV12. Použitelné při hledání chyb.
outfile=<hodnota>
Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./md5sums).
yuv4mpeg
Převádí video proud na sekvenci nekomprimovaných YUV 4:2:0 obrázků a ukládá je do souboru (výchozí: ./stream.yuv). Formát je shodný s tím, který používá mjpegtools, což je výhodné pokud chcete video zpracovávat pomocí sady mjpegtools. Podporuje formáty: YV12, RGB (24 bpp) a BGR (24 bpp). Můžete to zkombinovat s volbou -fixed-vo pro spojování souborů se stejnými rozměry a snímkovou rychlostí.
interlaced
Zapisuje výstup jako prokládané snímky, horní půlsnímek napřed.
interlaced_bf
Zapisuje výstup jako prokládané snímky, dolní půlsnímek napřed.
file=<soubor>
Zapíše výstup do <soubor>u namísto výchozího stream.yuv.
 
POZNÁMKA: Pokud neuvedete žádnou volbu, bude výstup progresivní (čili. neprokládaný).
gif89a 
Vyexportuje všechny snímky do jediného animovaného GIF souboru v aktuálním adresáři. Podporuje pouze RGB formát s barevnou hloubkou 24 bpp a výstup je převeden na 256 barev.
<fps>
Desetinné číslo nastavující snímkovou rychlost (výchozí: 5.0).
<output>
Nastaví jméno výstupního souboru (výchozí: ./out.gif).
 
POZNÁMKA: Musíte nastavit snímkovou rychlost před jménem souboru, jinak bude součástí jména souboru.
 
PŘÍKLAD:
mplayer video.nut -vo gif89a:fps=15.0:output=test.gif
jpeg   
Vyexportuje každý snímek do JPEG souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami.
[no]progressive
Nastavuje použití standardního nebo progresivního JPEG (výchozí: noprogressive).
[no]baseline
Nastavuje zda použít baseline nebo ne (výchozí: baseline).
optimize=<0-100>
faktor optimalizace (výchozí: 100)
smooth=<0-100>
faktor rozmazání (výchozí: 0)
quality=<0-100>
faktor kvality (výchozí: 75)
outdir=<adresář>
Nastavuje adresář do kterého se budou ukládat JPEG soubory (výchozí: ./).
subdirs=<předpona>
Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou ukládány soubory místo aktuálního adresáře.
maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)
Maximální počet souborů uložených v jednom podadresáři. Musí být větší nebo rovno 1 (výchozí: 1000).
pnm    
Vyexportuje každý snímek do PNM souboru v aktuálním adresáři. Každý ze souborů je pojmenován číslem snímku včetně úvodních nul. Podporuje PPM, PGM a PGMYUV soubory v režimu raw i ASCII. Viz též pnm (5), ppm (5) a pgm (5).
ppm  
Zapisuje PPM soubory (výchozí).
pgm  
Zapisuje PGM soubory.
pgmyuv
Zapisuje PGMYUV soubory. PGMYUV jsou podobné PGM, ale zároveň obsahují U a V složku přidanou na spodní okraj obrázku.
raw  
Zapisuje PNM soubory v raw režimu (výchozí).
ascii
Zapisuje PNM soubory v ASCII režimu.
outdir=<adresář>
Nastaví adresář pro ukládání PNM souborů (výchozí: ./).
subdirs=<předpona>
Vytvoří očíslované podadresáře se zadanou předponou, do kterých budou ukládány soubory místo aktuálního adresáře.
maxfiles=<hodnota> (pouze subdirs)
Maximální počet PNM souborů uložených v jednom podadresáři. Musí být větší nebo rovno 1 (výchozí: 1000).
png    
Vyexportuje každý snímek do PNG souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami. Podporuje formáty RGB a BGR, oba v 24bpp barevné hloubce.
z=<0-9>
Nastavuje úroveň komprese. Nastavte 0 pro žádnou kompresi, 9 pro maximální kompresi.
tga    
Vyexportuje každý snímek do Targa souboru v aktuálním adresáři. Každý soubor bude pojmenován číslem snímku i s vodícími nulami. Účel tohoto rozhraní je: mít jednoduchý bezztrátový zapisovač obrázků, který nebude potřebovat žádnou externí knihovnu. Podporuje barevný formát BGR[A], v barevné hloubce 15, 24 a 32 bpp. Můžete vynutit určitý formát pomocí video filtru format.
 
PŘÍKLAD:
mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

VOLBY PRO DEKÓDOVÁNÍ/FILTROVÁNÍ

-ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
Nastaví seznam zvukových kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v codecs.conf. Napište '-' před název kodeku, který chcete vyloučit. Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií! Pokud seznam zakončíte čárkou, použije v případě selhání Mplayer i kodeky neuvedené na seznamu.
 
POZNÁMKA: Úplný seznam dostupných kodeků získáte pomocí -ac help.
 
PŘÍKLAD:
-ac mp3acm
Vynutí MP3 kodek l3codeca.acm.
-ac mad,
Nejdříve zkusí libmad a pokud selže, zkouší ostatní.
-ac hwac3,a52,
Zkusí hardwarový AC-3 kanál, pak softwarový AC-3 kodek, nakonec ostatní.
-ac hwdts,
Zkusí hardwarový DTS kanál, při selhání ostatní.
-ac -ffmp3,
Přeskočí FFmpeg MP3 dekodér.
-af-adv <force=(0-7):list=(filtry)> (viz také -af)
Nastavuje pokročilé filtrovací vlastnosti:
force=<0-7>
Vynutí vkládání audio filtrů podle následujícího klíče:
0: Použije se plně automatický režim vkládání filtrů.
 
1: Optimalizuje se na věrnost (výchozí).
 
2: Optimalizuje se na rychlost. Varování: Některé vlastnosti v audio filtrech mohou tiše selhat a tak snížit kvalitu zvuku.
 
3: Nepoužije se automatické vkládání, ani optimalizace. Varování: Použitím tohoto nastavení můžete shodit MPlayer.
 
4: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 0 nahoře, ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
 
5: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 1 nahoře, ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
 
6: Použije automatické vkládání filtrů tak jako 2 nahoře, ale počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
 
7: Nepoužije žádné automatické vkládání filtrů tak jako 3 nahoře a počítá s plovoucí desetinnou čárkou kdykoli je to možné.
list=<filtry>
Shodné s volbou -af.
-afm <ovladač1,ovladač2,...>
Nastaví seznam rodin zvukových ovladačů k použití podle priority, tak jak jsou uvedeny v codecs.conf. Jestliže žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
 
POZNÁMKA: Seznam dostupných rodin ovladačů získáte pomocí -afm help.
 
PŘÍKLAD:
-afm ffmpeg
Nejdříve zkouší rodinu libavcodec kodeků od FFmpeg.
-afm acm,dshow
Nejdříve zkouší Win32 kodeky.
-aspect <poměr stran> (viz také volbu -zoom)
Přepíše zjištěný poměr stran videa v případech, kdy je informace o poměru stran v přehrávaném souboru nesprávná, nebo chybí.
 
PŘÍKLAD:
-aspect 4:3 nebo -aspect 1.3333
 
-aspect 16:9 nebo -aspect 1.7777
-noaspect
Zakáže automatickou kompenzaci poměru stran videa.
-field-dominance <-1-1>
Nastaví první půlsnímek prokládaného obsahu. Vhodné pro odstraňovače prokladu zdvojující snímkovou rychlost: -vf tfields=1, -vf yadif=1 a -vo xvmc:bobdeint.
-1
auto (výchozí): Pokud dekodér neexportuje vhodné informace, použije se 0 (nejprve horní půlsnímek).
0
nejprve horní půlsnímek
1
nejprve dolní půlsnímek
-flip  
Převrátí obraz vzhůru nohama.
-lavdopts <volba1:volba2:...> (DEBUG KÓD)
Nastavuje parametry dekódování pro libavcodec. Více voleb oddělujte dvojtečkou.
 
PŘÍKLAD:
-lavdopts gray:skiploopfilter=all:skipframe=nonref
 
Dostupné volby jsou:
bitexact
Ve všech krocích dekódování se použijí pouze bit-exact algoritmy (pro testování kodeků).
bug=<hodnota>
Manuální korekce chyb enkodéru.
0: nic
 
1: autodetekce chyb (výchozí)
 
2 (msmpeg4v3): některé starým lavc generované msmpeg4v3 soubory (žádná auto-detekce)
 
4 (mpeg4): Xvid chyba prokládání (auto-detekováno pokud fourcc==XVIX)
 
8 (mpeg4): UMP4 (auto-detekována pokud fourcc==UMP4)
 
16 (mpeg4): chyba vyplňování (padding bug) (auto-detekována)
 
32 (mpeg4): chyba ilegální vlc (auto-detekována podle fourcc)
 
64 (mpeg4): Xvid a DivX chyba qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
 
128 (mpeg4): stará standardní qpel (auto-detekována podle fourcc/verze)
 
256 (mpeg4): jiná qpel chyba (auto-detekována podle fourcc/verze)
 
512 (mpeg4): chyba direct-qpel-blocksize (auto-detekována podle fourcc/verze)
 
1024 (mpeg4): chyba edge padding (auto-detekována podle fourcc/verze)
debug=<hodnota>
Zobrazí ladící informace.
 
0: vypnuto
 
1: informace o obrázku
 
2: řízení rychlosti
 
4: bitový proud
 
8: typ makrobloku (MB)
 
16: kvantizační parametr bloku (QP)
 
32: vektor pohybu
 
0x0040: vizualizace pohybového vektoru (použijte -noslices)
 
0x0080: přeskočení MB
 
0x0100: start kód
 
0x0200: PTS
 
0x0400: odolnost proti chybám
 
0x0800: operace správce paměti (H.264)
 
0x1000: chyby
 
0x2000: Vizualizace kvantizační parametr (QP), nižší QP je zbarven zeleněji.
 
0x4000: Vizualizace typů bloků.
ec=<hodnota>
Nastaví strategii nápravy chyb.
1: Použít silný deblok filtr pro poškozené MB.
 
2: Opakované vyhledávání (pomalé) pohybového vektoru (MV)
 
3: vše (výchozí)
er=<hodnota>
Nastavení strategie odolnosti proti chybám.
 
0: vypnuto
 
1: mírná (Mělo by pracovat s vadnými enkodéry.)
 
2: normální (výchozí) (Pracuje s vyhovujícími enkodéry.)
 
3: agresivní (Více testů, ale může působit problémy i na dobrých proudech.)
 
4: velmi agresivní
fast
Zapne optimalizace nevyhovující specifikaci, což může potenciálně způsobit problémy jako: zjednodušenou dekvantizaci, předpokládané použití výchozí kvantizační matice, předpokládaný YUV 4:2:0 a přeskočení několika testů detekujících poškozené bitové proudy.
gray 
dekódování pouze černobíle (o něco rychlejší než barevně)
idct=<0-99> (viz -lavcopts)
(viz lavcopts) Nejlepší kvality dekódování dosáhnete použitím stejného IDCT algoritmu jak pro dekódování, tak pro enkódování. Ovšem cenou za to může být věrnost.
lowres=<číslo>[,<š>]
Dekóduje s nižším rozlišením. Dekódování při nízkém rozlišení není podporováno všemi kodeky a často povede k zobrazování ošklivých artefaktů. To není chyba, ale vedlejší účinek nedekódování na plné rozlišení.
 
0: vypnuto
 
1: 1/2 rozlišení
 
2: 1/4 rozlišení
 
3: 1/8 rozlišení
Pokud zadáte <š>, bude použito dekódování při nízkém rozlišení pouze pokud je šířka videa větší nebo rovna <š>.
sb=<počet> (pouze MPEG-2)
Přeskočí zadaný počet dolních řad makrobloků.
st=<počet> (pouze MPEG-2)
Přeskočí zadaný počet horních řad makrobloků.
skiploopfilter=<skiphodnota> (pouze H.264)
Vynechá loop filtr (čili deblokování) během dekódování H.264. Jelikož filtrovaný snímek má být použitý jako referenční pro dekódování závislých snímků, má tato volba horší vliv na kvalitu než např. nedeblokování MPEG-2 videa. Ale minimálně pro HDTV s vysokým datovým tokem poskytuje vysoké zrychlení bez viditelného zhoršení kvality.
 
<skiphodnota> může nabývat těchto hodnot:
 
none: Nic nevynechává.
 
default: Přeskočí zbytečné kroky (např. pakety s nulovou délkou v AVI).
 
nonref: Přeskočí snímky, které nejsou referovány (čili nejsou použity pro dekódování ostatních snímků, chyba se nemůže řetězit).
 
bidir: Přeskočí B-Frames.
 
nonkey: Přeskočí všechny snímky kromě klíčových.
 
all: Přeskočí všechny snímky.
skipidct=<skiphodnota> (pouze MPEG1/2)
Přeskočí IDCT krok. Téměř ve všech případech velmi sníží kvalitu (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
skipframe=<skiphodnota>
Přeskočí zcela dekódování snímků. Znamená velké zrychlení, ale trhaný pohyb a občas těžké artefakty (viz skiploopfilter pro dostupné skip hodnoty).
threads=<1-8> (pouze MPEG-1/2)
počet vláken použitých pro dekódování (výchozí: 1)
vismv=<hodnota>
Vizualizuje pohybové vektory.
 
0: vypnuta
 
1: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů P-snímků.
 
2: Vizualizace dopředně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.
 
4: Vizualizace zpětně predikovaných pohybových vektorů B-snímků.
vstats
Vypíše trochu statistiky a uloží ji do ./vstats_*.log.
-noslices
Vypne zobrazování videa po čtverečcích 16x16 bodů. Místo toho se vykreslí celý obrázek v jednom tahu. Může to být rychlejší nebo pomalejší v závislosti na kartě a dostupné vyrovnávací paměti. Volba je účinná pouze s libmpeg2 a libavcodec kodeky.
-nosound
Nepřehrávat/enkódovat zvuk. Použitelné pro výkonové testy.
-novideo
Nepřehrávat/enkódovat video. V mnoha případech to nebude fungovat, místo toho použijte -vc null -vo null.
-pp <kvalita> (viz také volbu -vf pp)
Nastaví úroveň postprocesingu DLL. Tuto volbu již není možné použít s -vf pp. Pracuje pouze s Win32 DirectShow DLL které mají interní rutiny pro postprocesing. Platný rozsah -pp hodnot závisí na kodeku, zpravidla 0-6, kde 0=vypnuto 6=nejpomalejší/nejlepší.
-pphelp (viz také volbu -vf pp)
Vypíše shrnutí dostupných postprocesních filtrů a jejich použití.
-ssf <mód>
Nastavuje parametry softwarového škálovače.
 
PŘÍKLAD:
-vf scale -ssf lgb=3.0
lgb=<0-100>
filtr Gaussovo rozostření (luma)
cgb=<0-100>
filtr Gaussovo rozostření (chroma)
ls=<-100-100>
filtr zaostření (luma)
cs=<-100-100>
filtr zaostření (chroma)
chs=<h>
chroma horizontální posun
cvs=<v>
chroma vertikální posun
-stereo <mód>
Zvolí typ MP2/MP3 stereo výstupu.
0
stereo
1
levý kanál
2
pravý kanál
-sws <typ softwarového škálovače> (viz také volby -vf scale a -zoom)
Nastavuje algoritmus použitý softwarovým škálovačem pro zpracování volby -zoom. To ovlivňuje výstupní video rozhraní bez hardwarové akcelerace, např. x11.
 
Možná nastavení jsou:
 
0
rychlý bilineární
1
bilineární
2
bikubický (dobrá kvalita) (výchozí)
3
experimentální
4
nejbližší okolí (špatná kvalita)
5
prostorový
6
luma bikubický / chroma bilineární
7
Gauss
8
sincR
9
lanczos
10
přirozený bikubický spline
 
POZNÁMKA: Některé -sws volby lze obrátit. Více informací naleznete v popisu video filtru scale.
-vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>
Nastaví seznam video kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v codecs.conf. Napište '-' před jméno kodeku, který chcete vynechat. Použijte '+' před jménem kodeku pro jeho vynucení, což nejspíš skončí havárií! Končí-li seznam čárkou, pak se v případě selhání použijí i kodeky, které nejsou na seznamu.
 
POZNÁMKA: Pomocí -vc help dostanete seznam dostupných kodeků.
 
PŘÍKLAD:
-vc divx
Vynutí Win32/VfW DivX kodek, při selhání skončí.
-vc -divxds,-divx,
Přeskočí Win32 DivX kodeky.
-vc ffmpeg12,mpeg12,
Zkusí MPEG-1/2 kodek z libavcodec, potom libmpeg2, nakonec ostatní.
-vfm <rodina1,rodina2,...>
Nastaví seznam rodin video kodeků k použití podle priority, shodně s jejich názvy v codecs.conf. Pokud žádná nevyhoví, použije se výchozí nastavení.
 
POZNÁMKA: Viz -vfm help pro úplný seznam dostupných rodin kodeků.
 
PŘÍKLAD:
-vfm ffmpeg,dshow,vfw
Zkouší libavcodec, potom DirectShow, potom VFW kodeky a v případě že žádný kodek není vhodný, zkusí i ostatní.
-vfm xanim
Nejdřív zkusí XAnim kodeky.
-x <x> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)
Škáluje obraz na šířku <x> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové škálování). Vypíná kalkulaci poměru stran.
-xvidopts <volba1:volba2:...>
Nastaví doplňkové parametry pro dekódování s Xvid.
 
POZNÁMKA: Protože je libavcodec rychlejší než Xvid, doporučujeme použít postprocesní filtr (-vf pp) i dekodér (-vfm ffmpeg) libavcodecu.
 
Interní postprocesní filtry Xvidu:
deblock-chroma (viz také volbu -vf pp)
deblok filtr barevné (chroma) složky
deblock-luma (viz také volbu -vf pp)
deblok filtr jasové (luma) složky
dering-luma (viz také volbu -vf pp)
dering filtr jasové složky
dering-chroma (viz také volbu -vf pp)
dering filtr barevné složky
filmeffect (viz také volbu -vf noise)
Přidá do videa uměleckou filmovou zrnitost. Může zvýšit vnímanou kvalitu, zatímco se skutečná kvalita sníží.
 
metody renderování:
dr2  
Aktivuje direct rendering metodu 2.
nodr2
Deaktivuje direct rendering metodu 2.
-xy <hodnota> (viz také volbu -zoom)
hodnota<=8
Škáluje obraz násobkem <hodnota>.
hodnota>8
Nastaví šířku na <hodnota> a vypočítá výšku tak aby zachoval správný poměr stran.
-y <y> (viz také volbu -zoom) (pouze MPlayer)
Škáluje obraz na výšku <y> (pokud je k dispozici softwarové nebo hardwarové škálování). Vypíná kalkulaci poměru stran.
-zoom  
Umožní softwarové škálování, kdykoli je to možné. Umožňuje škálovat na výstupní rozhraní (jako x11, fbdev), které nepodporují hardwarové škálování, u kterých MPlayer vypíná výchozí škálování z výkonových důvodů.

AUDIO FILTRY

Audio filtry umožňují měnit audio proud a jeho vlastnosti. Syntaxe je:
-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>
Aktivuje čárkou oddělený seznam audio filtrů.
POZNÁMKA: Úplný seznam audio filtrů dostanete zadáním volby -af help.
Dostupné filtry jsou:
resample[=vzorkovací_kmitočet[:sloppy][:typ]]
Změní vzorkovací kmitočet audio proudu. Můžete to použít když máte zvukovou kartu s pevným vzorkovacím kmitočtem, nebo jestli máte starou zvukovou kartu, která má maximální vzorkovací kmitočet 44.1 kHz. Tento filtr je aktivován automaticky podle potřeby. Podporován je pouze celočíselný formát 16-bit a desetinný (float) s nativním řazením bajtů (endian).
 
POZNÁMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate <Hz>.
<vzorkovací_kmitočet>
výstupní vzorkovací kmitočet v Hz. Platný rozsah pro tento parametr je 8000 až 192000. Pokud je vstupní a výstupní vzorkovací kmitočet stejný, nebo hodnota není uvedena, bude filtr automaticky vyřazen. Vysoký vzorkovací kmitočet obvykle zvyšuje kvalitu zvuku, zvlášť v kombinaci s ostatními filtry.
<sloppy>
Umožní (1) nebo znemožní (0) aby se výstupní kmitočet mírně odlišoval od kmitočtu zadaného hodnotou <vzorkovací_kmitočet> (výchozí: 1). Můžete to použít, pokud je start přehrávání extrémně pomalý.
<typ>
Vybere metodu převzorkování.
0: lineární interpolace (rychlá, špatná kvalita zvlášť při zvyšování kmitočtu)
 
1: polyfázová filtrbanka s celočíselným zpracováním
 
2: polyfázová filtrbanka s desetinným zpracováním (pomalé, nejlepší kvalita)
 
PŘÍKLAD:
mplayer -af resample=44100:0:0
nastaví výstupní kmitočet resample filtru na 44100Hz při použití přesného škálování výstupní frekvence a lineární interpolace.
lavcresample[=vkmitočet[:délka[:lineár[:počet[:střih]]]]]
Změní vzorkovací kmitočet zvukového proudu na celočíselný <vkmitočet> v Hz. Podporován je pouze formát 16-bitů nativní-endian.
 
POZNÁMKA: V MEncoderu je nutné použít také volbu -srate <Hz>.
<vkmitočet>
výstupní vzorkovací kmitočet
<délka>
délka filtru s ohledem na nižší vzorkovací kmitočet (výchozí: 16)
<lineár>
je-li 1 pak budou filtry lineárně interpolovány mezi polyfázovými vstupy
<počet>
log2 počtu polyfázových vstupů (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...) (výchozí: 10->1024)
<střih>
mezní kmitočet (0.0-1.0), výchozí nastavení závisí na délce filtru
sweep[=rychlost]
Provádí sinusové vyhlazování.
<0.0-1.0>
Sinusová funkce delta, používejte velmi malé hodnoty, abyste slyšeli vyhlazení.
sinesuppress[=frekv:útlum]
Odstaní sinusovku zadaného kmitočtu. Vhodné pro odstranění 50/60Hz rušení na nekvalitním audio zařízení. Pravděpodobně pracuje pouze na mono vstupu.
<frekv>
Sinusový kmitočet, který má být odstraněn (v Hz) (výchozí: 50)
<zpoždění>
Ovládá přizpůsobivost (vyšší hodnota umožní filtru rychlejší přizpůsobení se změnám amplitudy a fáze, nižší hodnota přizpůsobování zpomalí) (výchozí: 0.001). Rozumné hodnoty jsou kolem 0.001.
hrtf[=flag]
Head-related transfer function(Přenosová funkce vztažená k hlavě): Převádí vícekanálový zvuk na 2 kanálový výstup pro sluchátka se zachováním prostorovosti zvuku.
 
Příznak Význam
m maticové dekódování zadního kanálu
s dvoukanálové maticové dekódování
0 nepoužívá se maticové dekódování (výchozí)
equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]
10 pásmový oktávový grafický ekvalizér, implementovaný pomocí 10 IIR pásmových propustí. To znamená, že pracuje bez ohledu na typ přehrávaného audia. Střední kmitočty jednotlivých propustí jsou:
 
Číslo kmitočet
0 31.25 Hz
1 62.50 Hz
2 125.00 Hz
3 250.00 Hz
4 500.00 Hz
5 1.00 kHz
6 2.00 kHz
7 4.00 kHz
8 8.00 kHz
9 16.00 kHz
 
Pokud je vzorkovací kmitočet přehrávaného zvuku nižší než střední kmitočet propusti, pak bude tato propust vypnuta. Známou chybou tohoto filtru je to, že nemá úplně symetrickou přenosovou charakteristiku nejvyššího kanálu, pokud se vzorkovací kmitočet blíží střednímu kmitočtu propusti. Tento problém může být vyřešen nadvzorkováním zvuku pomocí filtru resample předtím, než vstoupí do tohoto filtru.
<g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
desetinná čísla reprezentující zisk v dB pro každé frekvenční pásmo (-12-12)
 
PŘÍKLAD:
mplayer -af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi
Zesílí nízké a vysoké frekvence zvuku, zatímco téměř odstraní pásmo okolo 1kHz.
channels=počet_kanálů[:počet:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]
Může být použit pro přidání, odstranění, přesměrování a kopírování zvukových kanálů. Pokud je zadán pouze <počet_kanálů>, použije se výchozí směrování, které pracuje takto: Pokud je počet výstupních kanálů vyšší než počet vstupních, vloží se prázdné kanály (s výjimkou mixování z mono na stereo. Tady se mono kanál zopakuje do obou výstupních kanálů). Pokud je počet výstupních kanálů menší než počet vstupních kanálů, přebývající kanály jsou zahozeny.
<počet_kanálů>
počet výstupních kanálů (1-6)
<počet> 
počet tras (1-6)
<od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
Páry čísel mezi 0 a 5 které definují kam směrovat který kanál.
 
PŘÍKLAD:
mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi
Změní počet kanálů na 4 a nastaví 4 trasy tak, že prohodí kanál 0 s kanálem 1 a ponechá kanály 2 a 3 beze změny. Podotkněme, že pokud media obsahuje pouze dvoukanálový zvuk, kanály 2 a 3 budou tiché, ale 0 a 1 budou i tak prohozené.
mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi
Změní počet kanálů na 6 a nastaví 4 trasy, které zkopírují kanál 0 do kanálů 0 až 3. Kanály 4 a 5 budou tiché.
mplayer -af channels=6:6:0:4:1:0:2:1:3:2:4:3:5:5 media.avi
Měl by vytvořit 6-kanálový ffdca (DTS) výstup správně fungující s ALSA.
format[=format] (viz také -format)
Konvertuje různé formáty vzorků mezi sebou. Automaticky se zapne, pokud jej vyžaduje zvuková karta nebo jiný filtr.
<format>
Nastaví požadovaný formát. Obecná forma je 'sbe', kde 's' znamená znaménko (buď 's' pro "se znaménkem" (signed) nebo 'u' pro "bez znaménka" (unsigned)), 'b' označuje počet bitů na vzorek (16, 24 nebo 32) a 'e' určuje endian ('le' pro little-endian, 'be' pro big-endian a 'ne' použije endian počítače na kterém běží MPlayer). Platné hodnoty (spolu s dalšími) jsou: 's16le', 'u32be' a 'u24ne'. Výjimkou z tohoto pravidla jsou rovněž platné označení formátů: u8, s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 a imaadpcm.
volume[=v[:sc]]
Implementuje softwarové ovládání hlasitosti. Tento filtr používejte opatrně, protože může snížit odstup signál-šum zvuku. Ve většině případů je nejlepší nastavit PCM zvuk na maximum, nechat tento filtr být a ovládat výstupní hlasitost do reproduktorů pomocí hlavního kanálu hlasitosti na směšovače. V případě, že má vaše zvuková karta digitální PCM směšovač místo analogového a slyšíte ořezání, použijte místo něj MASTER směšovač. Pokud je připojen k počítači externí zesilovač (takto je to téměř vždy), můžete minimalizovat šum nastavováním hlavní hlasitosti a voliče hlasitosti na zesilovači tak dlouho, dokud nezmizí šumivý zvuk na pozadí.
 
Tento filtr má i jinou schopnost: Změří maximální úroveň zvuku v celém souboru a vypíše ji při skončení MPlayeru. Tato hodnota hlasitosti může být využita pro nastavení úrovně zvuku v MEncoderu, takže může být využit celý dynamický rozsah.
 
POZNÁMKA: Tento filtr nelze opakovat, proto může být aktivován pouze jednou pro každý zvukový proud.
<v>  
Nastaví zamýšlený zisk v dB pro všechny kanály v proudu od -200dB do +60dB, kde -200dB úplně ztlumí zvuk a +60dB odpovídá tisícinásobnému zesílení (výchozí: 0).
<sc> 
Zapne (1) nebo vypne (0) jemnou kompresi dynamiky. Komprese dynamiky zjemní zvuk, pokud jsou použity vysoké hodnoty hlasitosti. Tuto volbu zapněte pokud máte reproduktory s velmi nízkým dynamickým rozsahem.
 
VAROVÁNÍ: Tato vlastnost vytváří zkreslení a měla by být považována za poslední možnost.
 
PŘÍKLAD:
mplayer -af volume=10.1:0 media.avi
Zesílí zvuk o 10.1dB a tvrdě jej omezí, pokud je jeho úroveň příliš vysoká.
pan=n[:L00:L01:L02:...L10:L11:L12:...Ln0:Ln1:Ln2:...]
Volná mixáž kanálů. Jednoduše kombinuje filtry volume a chanels, což můžete použít k namixování mnoha zvukových kanálů do jen několika, např. stereo na mono, nebo ke změně "váhy" středového reproduktoru v systému surround. Tento filtr je těžké použít a bude potřeba dost popřemýšlet než dosáhnete zamýšleného výsledku. Počet parametrů tohoto filtru závisí na počtu výstupních kanálů. Příklad mixáže šestikanálového zvuku na dvoukanálový pomocí tohoto filtru naleznete v sekci příklady poblíž konce.
<n>  
Počet výstupních kanálů (1-6).
<Lij>
Jak velká část hlasitosti vstupního kanálu i je mixována do výstupního kanálu j (0-1). Princip nastavení spočívá v tom, že nejdřív zadáte n čísel udávajících co dělat s prvním vstupním kanálem, pak n čísel pro druhý vstupní kanál atd. Pokud pro některé vstupní kanály nezadáte čísla, předpokládají se 0.
 
PŘÍKLAD:
mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi
Namixuje stereo zvuk na mono.
mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi
Poskytne tříkanálový zvuk tak, že nechá kanály 0 a 1 beze změn a namixuje kanály 0 a 1 do kanálu 2 (ten může být poslán například do subwooferu).
sub[=fc:ch]
Přidá kanál pro subwoofer do audio proudu. Audio data použitá pro vytvoření kanálu subwooferu jsou průměrem kanálů 0 a 1. Výsledný zvuk je poslán do dolní propusti provedené čtyřnásobným Butterworth filtrem s výchozím mezním kmitočtem 60Hz a přidán do odděleného kanálu zvukového proudu.
 
VAROVÁNÍ: Vypněte tento filtr při přehrávání DVD s Dolby Digital 5.1 zvukem, jinak tento filtr zničí zvuk pro subwoofer.
<fc> 
mezní kmitočet pro dolní propust (20Hz až 300Hz) (výchozí: 60Hz) Pro nejlepší výsledky nastavujte mezní kmitočet co nejníže. Vylepší to zkušenost se stereo nebo surround zvukem.
<ch> 
Nastaví číslo kanálu do kterého bude vložen zvuk pro subwoofer. Číslo kanálu muže být mezi 0 a 5 (výchozí: 5). Všimněte si, že je počet kanálů automaticky zvýšen na <ch> podle potřeby.
 
PŘÍKLAD:
mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi
Přidá kanál pro subwoofer s mezním kmitočtem 100 Hz do výstupního kanálu 4.
center 
Vytvoří střední kanál za zadních kanálů. V současnosti může mít nízkou kvalitu, jelikož zatím neimplementuje horní propust pro správnou extrakci, ale místo toho průměruje a půlí kanály.
<k> 
Určí číslo kanálu, do kterého se vloží střední kanál. číslo kanálu může být mezi 0 a 5 (výchozí: 5). Počet kanálů se automaticky zvýší na <k> podle potřeby.
surround[=zpoždění]
Dekodér pro maticově kódovaný surround zvuk jako je Dolby Surround. Mnoho dvoukanálových zvuků může obsahovat maticový surround zvuk. Vyžaduje zvukovou kartu s alespoň 4 kanály.
<zpoždění>
zpoždění v ms pro zadní reproduktory (0 až 1000) (výchozí: 20) Zpoždění by mělo být nastaveno následovně: Pokud je d1 vzdáleností místa poslechu od předních reproduktorů a d2 vzdáleností místa poslechu od zadních reproduktor&#