Arch manual pages

NEPOMUKSERVER(8) Manual d'usuari del KDE NEPOMUKSERVER(8)

NAME

nepomukserver - Dimoni del KDE - L'aplicació servidor de Nepomuk.

SINOPSIS

nepomukserver [--help] [Opcions genèriques] [Opcions genèriques de Qt(TM)] [Opcions genèriques de KDE]

DESCRIPCIó

nepomukserver inicia el servidor Nepomuk que gestiona tots els serveis de Nepomuk i proporciona una API de DBus.
Aquest utilitza nepomukservicestub per executar tots els serveis de Nepomuk configurats.

OPCIONS GENèRIQUES

--author
Mostra informació sobre l'autor.
--help
Mostra ajuda quant a les opcions.
--help-all
Mostra totes les opcions.
--help-kde
Mostra les opcions específiques del KDE.
--help-qt
Mostra les opcions específiques de Qt(TM).
--license
Mostra informació sobre la llicència.
-v --version
Mostra informació sobre la versió.

VEURE TAMBé

nepomukservicestub(8)

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Utilitzeu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
http://bugs.kde.org
28-04-2009 0.01.01