Arch manual pages

NICE(1) Uživatelské příkazy NICE(1)

JMÉNO

nice - spustí program se změněnou prioritou

POUŽITÍ

nice [VOLBA] [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

Spustí zadaný PŘÍKAZ se změněnou prioritou, která má vliv na plánování procesů. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše aktuální prioritu. Priorita může být v rozmezí -20 (nejvyšší priorita) až 19 (nejnižší).
-n, --adjustment=N
přidat zadanou hodnotu N (celé číslo) k prioritě příkazu; výchozí hodnota N je 10.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí
POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nice, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

nice(2)
Úplná dokumentace pro nice je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a nice, měl by příkaz
info coreutils 'nice invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0