Arch manual pages

ON_EXIT(3) Linux - příručka programátora ON_EXIT(3)

JMÉNO

on_exit - registruje funkci, která se má vyvolat při ukončení procesu

SYNTAXE

#include <stdlib.h>
 
int on_exit(void (*function)(int , void *), void *arg);

POPIS

Funkce on_exit() zařadí funkci function do seznamu funkcí, které se mají vyvolat při ukončení programu, ať již funkcí exit(2) nebo návratem z funkce main. Funkci function je poskytnut argument funkce exit(3) a argument arg z funkce on_exit().

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce on_exit() vrací hodnotu 0, byla-li úspěšná, jinak vrací hodnotu -1.

DALŠÍ INFORMACE

exit(3), atexit(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
26.prosince 1996 GNU