Arch manual pages

PMAP(1) Linux - Příručka uživatele PMAP(1)

JMÉNO

pmap - vypisuje mapu paměti procesu
 

POUŽITÍ

pmap [ -x | -d ] [ -q ] PIDs...
pmap -V
 

POPIS

pmap vypisuje mapu paměti procesu nebo procesů.
 

HLAVNÍ VOLBY

-x extended Zobrazuje rozšířený formát.
-d device Zobrazuje formát se zařízeními.
-q quiet Nevypisuje záhlaví a zápatí.
-V show version Vypíše verzi programu.
 

DALŠÍ INFORMACE

ps(1) pgrep(1)
 

STANDARDY

Nevstahují se na něj žádné standardy, ale pmap až příliš vypadá jako příkaz ze SunOS.
 

AUTOR

Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal pmap v roce 2002, a v současnosti je údržbářem balíku procps. Chyby týkající se programu prosím posílejte na <procps-feedback@lists.sf.net>.
26. říjen 2002 Linux