Arch manual pages

PS2PDF(1) Ghostscript PS2PDF(1)

JMÉNO

ps2pdf - převede PostScript na PDF pomocí programu ghostscript
 
ps2pdf12 - převede PostScript na PDF 1.2 (Acrobat 3 a výše kompatibilní) pomocí programu ghostscript
 
ps2pdf13 - převede PostScript na PDF 1.3 (Acrobat 4 a výše kompatibilní) pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

ps2pdf [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
 
ps2pdf12 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
 
ps2pdf13 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

Všechny skripty ps2pdf pracují v téměř celé funkčnosti (kromě uživatelského rozhraní) stejně jako produkt Adobe's Acrobat(TM) Distiller(TM): konvertují soubory formátu PostScript na soubory formátu Portable Document Format (PDF).
Tyto tři skripty se liší takto:
-
ps2pdf12 produkuje vždy PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3 a vyšší).
-
ps2pdf13 produkuje vždy PDF 1.3 výstup (kompatibilní s Acrobat 4 a vyšší).
-
ps2pdf produkuje momentálně PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3 a vyšší). Přesto, toto se může v budoucnosti změnit. Pokud vám záleží na úrovni kompatibility výstupu, použijte ps2pdf12 nebo ps2pdf13, anebo použijte přepínač -dCompatibility=1.x z příkazové řádky.
Existují určitá omezení ps2pdf konverze. Pro více informací prostudujte HTML dokumentaci.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), ps2pdfwr(1),
 
Ps2pdf.htm v dokumentaci balíku Ghostscript

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16