Arch manual pages

PWDX(1) Linux - Příručka uživatele PWDX(1)

JMÉNO

pwdx - zjišťuje aktuální pracovní adresář procesu
 

POUŽITÍ

pwdx PIDs...
pwdx -V
 

POPIS

pwdx vypisuje aktuální pracovní adresář procesu nebo procesů.
 

HLAVNÍ VOLBY

-V show version Vypíše verzi programu.
 

DALŠÍ INFORMACE

ps(1) pgrep(1)
 

STANDARDY

Nejsou popsány žádné standardy, ale pwdx vypadá hrozně jako příkaz ze SunOS.
 

AUTOR

Nicholas Miell <nmiell@gmail.com> napsal pwdx v roce 2004. Chyby týkající se programu prosím posílejte na <procps-feedback@lists.sf.net>.
8.září 2004 Linux