Arch manual pages

QTDOC(1) [FIXME: manual] QTDOC(1)

NOM

qtdoc - Obre una pàgina d'ajuda de Qt en el Konqueror

SINOPSI

qtdoc [ nom_classe]

DESCRIPCIÓ

qtdoc obre una pàgina d'ajuda de Qt(TM) en el Konqueror. Si li indiqueu el nom_d'una_classe, obrirà l'ajuda específica per aquesta classe. Si no es mostrarà la pàgina principal d'ajuda de Qt(TM). No importen majúscules i minúscules en els noms_de_classe.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

ENTORN

QTDIR
Directori sota el qual està instal⋅lat Qt(TM). La pàgina principal de l'ajuda de Qt(TM) hauria d'estar en $ QTDIR/doc/html/.

EXEMPLES

Per a mostrar l'ajuda sobre la classe QString:
 
qtdoc QString

VEURE TAMBÉ

kdedoc(1), assistant(1)

AUTORS

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>
Autor.
8 dabril del 2003 [FIXME: source]